Luật mới có giải quyết được những tồn tại, bất cập của luật cũ không?Những hạn chế, bất cập trong giải quyết khiếu nại sẽ được giải quyết như thế nào? Có thể coi đây là đạo luật gốc để điều chỉnh các khiếu nại của công dân đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước không – là ý kiến của một số Ủy viên UBTVQH về dự án Luật Khiếu nại…
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba: Không khác gì nhiều so với Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành

Yêu cầu khi sửa đổi luật này là tách Luật khiếu nại ra khỏi Luật khiếu nại, tố cáo để bảo đảm việc xây dựng cơ chế giải quyết hữu hiệu, khắc phục những hạn chế trong thực tiễn của Luật khiếu nại, tố cáo vừa qua. Nhưng qua nghiên cứu dự án luật cũng như Tờ trình, Báo cáo thẩm tra tôi thấy không khác gì nhiều so với Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành.

Trong nhiệm kỳ QH trước cũng yêu cầu phải xây dựng một cơ chế giải quyết, trong đó Chính phủ chuẩn bị nghiên cứu về đề án tài phán hành chính. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ cũng có kết luận, khi thẩm tra về báo cáo, tờ trình đối với Luật Tố tụng hành chính và Chính phủ đã kết luận không xây dựng cơ chế tài phán hành chính nữa mà tập trung nâng thẩm quyền cho Tòa hành chính giải quyết. Như vậy, Luật Khiếu nại, tố cáo phải giải quyết cho được cơ chế nào hữu hiệu, không phải tài phán hành chính nhưng ít ra cũng phải xây dựng để khắc phục cho được những nhược điểm trong thực tiễn vừa qua. Nhưng thực tế chưa có gì hấp dẫn, chưa có gì mới lắm.

Thứ hai, về phạm vi điều chỉnh của luật. Trong Tờ trình của Chính phủ nêu ra 2 quan điểm, cuối cùng Chính phủ lấy quan điểm thứ nhất và cho rằng quan điểm đó là phù hợp. Nhưng quan điểm này được thể hiện trong dự thảo luật, phạm vi điều chỉnh của luật lại hẹp hơn cả luật hiện hành. Luật này phải mở rộng phạm vi hơn.

Về quản lý Nhà nước, quy định về nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở đây chưa đầy đủ. Ví dụ Điều 66 dự án luật quy định ban hành các văn bản về lĩnh vực khiếu nại, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và tổ chức thực hiện, tổ chức chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, đào tạo bồi dưỡng tổng hợp tình hình khiếu nại, giải quyết khiếu nại, tổng kết kinh nghiệm công tác giải quyết khiếu nại. Nhưng còn một mảng nữa lớn mà đây là hạn chế của pháp luật hiện hành đó là không có ai quản lý về việc chấp hành pháp luật đối với việc thi hành đối với các quyết định giải quyết khiếu nại. Thế thì ai quản lý?

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Lê Quang Bình: Luật còn hình thức…

Tình hình khiếu nại nhiều năm nay, đặc biệt 6 tháng đầu năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý là khiếu kiện đông người về cơ quan Trung ương nhiều hơn. Đặt vấn đề sửa Luật Khiếu nại, tố cáo thành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo thì Luật Khiếu nại có giải quyết được vấn đề hiện nay không? Theo tôi là khó bởi vì thực ra luật này là luật hình thức còn nội dung ở luật khác. Ví dụ như bây giờ 65% khiếu nại liên quan đến đất đai thì vấn đề này phải ở Luật Đất đai, chính sách đất đai, chứ không phải là ở luật này.

Vấn đề thứ hai là phạm vi điều chỉnh. Tôi nhất trí với quy định về trách nhiệm của người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại mà không giải quyết. Đây là một quy định mới, quy định rõ trường hợp nào phải khiển trách, trường hợp nào phải xử lý cao hơn mức khiến trách, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì phải bồi thường, phải xử lý hình sự. Trước đây, chúng ta không có quy định vấn đề đó, cho nên có rất nhiều trường hợp thiếu trách nhiệm giải quyết, có trách nhiệm giải quyết mà không giải quyết thì cũng không bị xử lý gì…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền: Tại sao lại đặt vấn đề cần phải có Luật Khiếu nại?

Tại sao bây giờ chúng ta lại đặt vấn đề cần phải có Luật Khiếu nại? Thực tế vừa qua có rất nhiều bất cập, vướng mắc mà luật hiện hành không điều chỉnh được ví dụ như đơn thư chuyển lòng vòng, một nội dung nhiều cơ quan cùng giải quyết, hoặc khiếu nại của người dân chậm được giải quyết. Hay đơn thư gửi vượt cấp cũng rất nhiều, luật quy định là giải quyết xong cấp này hết thẩm quyền xong mới đến cấp khác. Nhưng hiện đơn thư giải quyết vượt cấp thì cấp trên chuyển về cấp dưới, cấp dưới bảo rằng đã giải quyết rồi thì đơn gửi về lại để nằm đấy. Vì thế khiếu nại của người dân không được xem xét một cách nghiêm túc và triệt để, cho nên rất nhiều vụ việc kéo dài. Do vậy, nếu đặt vấn đề tách thành một luật riêng để giải quyết khiếu nại triệt để hơn thì luật mới này phải khắc phục được những bất cập của luật cũ. Đã đặt vấn đề có Luật Khiếu nại thì phải tổng kết, đánh giá thật kỹ lưỡng tình hình thực hiện luật hiện hành để trên cơ sở đó luật mới khắc phục, xử lý được những bất cập mà luật hiện hành không điều chỉnh, không giải quyết được.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Lần giải quyết cuối cùng là lần nào?

Vấn đề đang nổi lên là tình hình khiếu nại diễn biến hết sức phức tạp và đặc biệt có nhiều vụ khiếu nại đông người; 70 – 80% các vụ khiếu nại phần lớn đều về vấn đề đất và ở các địa phương, các cơ quan hành chính khi xử lý các vụ khiếu nại thì gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn bắt đầu từ khi ra những quyết định hành chính nhưng công dân không thống nhất với các quyết định đó dẫn đến khiếu nại lần đầu và phần lớn đều không chấp nhận cách giải quyết khiếu nại đó nên đưa lên cơ quan cấp trên như Ủy ban nhân dân tỉnh và khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra các quyết định lần thứ hai thì công dân cũng không đồng tình và các đơn thư này lại được đưa lên Trung ương và các cơ quan của Trung ương. Đơn đó lại được chuyển về cho các địa phương. Vòng lẩn quẩn này dẫn đến rất nhiều vụ việc không giải quyết dứt điểm. Vậy tại sao các vụ việc đó không chuyển sang Tòa hành chính để giải quyết mà cứ đi theo một kênh là các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp dưới đến cấp trên. Do vậy, trong luật này có lẽ cũng cần phải xem lại. Tôi đề nghị chỉ đưa ra một vấn đề là khi có quyết định hành chính mà công dân không đồng tình với quyết định hành chính đó thì có đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại sẽ được gửi cho cơ quan ra quyết định đó để xem xét lại. Khi xem xét lại nếu không đồng tình thì không nên chuyển cho cơ quan cấp trên nữa, mà chuyển sang nhánh của Tòa án hành chính giải quyết. Chúng ta có hẳn một nhánh tư pháp để giải quyết vấn đề này, nếu cứ diễn ra như cách hiện nay là sửa mỗi việc giải quyết khiếu nại lần đầu coi như đó là xem xét lại. Sau đó, lại có giải quyết lần thứ hai… vậy bao giờ sẽ là giải quyết cuối cùng. Theo quan điểm của tôi, cần phải nhìn một cách căn cơ, giải quyết một cách căn cơ không nên đi theo cách cũ…

Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng: Phải làm rõ mối quan hệ khi giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Khi đặt vấn đề ban hành Luật khiếu nại và Luật tố cáo phải làm rõ mối quan hệ khi giải quyết khiếu nại, tố cáo như thế nào. Tôi nghĩ quan trọng nhất là cần tổng kết một cách nghiêm túc thì mới có thể tháo gỡ được, còn cách làm như thế này là khó. Hiện vấn đề khiếu nại đặt ra cái gì, thực tiễn đời sống hiện nay đang đặt ra cái gì, đã và đang đặt ra cái gì, giải quyết khiếu nại đã và đang đặt ra cái gì? Phải chỉ ra được nguyên nhân vì sao, làm luật mới để khắc phục những cái đó thì làm cách nào.

Qua giám sát năm 2004 và năm 2008 có mấy vấn đề đáng chú ý về khiếu nại: một là ngày càng tăng, hai là ngày càng phức tạp. Vấn đề giải quyết khiếu nại đặt ra như thế nào? Giải quyết khiếu nại thì đơn thư chuyển lòng vòng, không có ai chịu trách nhiệm, nhưng báo cáo ở các tỉnh thì rất hay như tình hình thì ổn định, khiếu nại xu hướng giảm, giải quyết dứt điểm, kịp thời, bảo vệ được lợi ích của người dân. Thường các tỉnh báo cáo như vậy. Nhưng thực tế ngay quyết định giải quyết cũng rất ít có trường hợp người giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng Luật Khiếu nại hiện hành. Trong Luật khiếu nại hiện hành có một quy định là quyết định giải quyết khiếu nại gồm những nội dung chủ yếu sau đây… nhưng nếu bây giờ tìm được những quyết định như vậy ở trong cả nước chắc là cũng không nhiều lắm…

Một điểm nữa là vấn đề khiếu nại đông người. Đây là vấn đề rất lớn trong những năm gần đây, thế nhưng việc giải quyết cứ loay hoay mãi, cứ mang Luật Giải quyết khiếu nại ra thì giải quyết thế nào được. Việc khiếu nại đông người vừa qua có thể tách bạch, có những là khiếu nại hành chính. Ví dụ như “anh” quyết định thu hồi đất của tôi là không đúng, đấy là khiếu nại hành chính. Nhưng có những dự án, dân không đồng tình, đề nghị không thực hiện, thế thì đâu phải hành chính. Nếu cứ mang luật ra để giải quyết thì giải quyết thế nào được?

Minh Vân lược ghi

Theo Báo Nguoidaibieunhandan

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: