Thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã còn vướng mắc

Ngày 22.10.2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thay thế Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21.10.2003. Quá trình triển khai thực hiện Nghị định này đã gặp không ít vướng mắc, nhất là các quy định đối với những người hoạt động không chuyên trách.

Theo quy định của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì cán bộ, công chức cấp xã bao gồm cán bộ, công chức hoạt động chuyên trách và những người hoạt động không chuyên trách (gồm cả những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố – gọi chung là thôn, tổ dân phố). Đối với cán bộ, công chức cấp xã (hoạt động chuyên trách) cả hai nghị định nêu trên đều quy định các chức vụ, chức danh cụ thể. Còn đối với những người hoạt động không chuyên trách, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP quy định cụ thể 19 chức danh ở cấp xã và 3 chức danh ở thôn, tổ dân phố, nhưng Nghị định số 92/2009/NĐ-CP lại không quy định cụ thể chức danh. Điều 14 Nghị định 92  quy định: “UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách; mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh…”. Thực tế, các địa phương đã gặp không ít vướng mắc khi triển khai thực hiện quy định này, dẫn đến mỗi địa phương thực hiện một kiểu.

Về số lượng các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Điều 13 Nghị Định 92 quy định: tùy điều kiện cụ thể để lựa chọn bố trí các loại chức danh, nhưng không quá 19 người đối với cấp xã loại 3, không quá 20 người đối với cấp xã loại 2 và không quá 22 người đối với cấp xã loại 1. Có tỉnh chỉ quy định 12 hoặc 13 chức danh, nhưng cũng có những tỉnh quy định đến 28 chức danh.

 Đối với việc xác định loại chức danh, hầu hết các địa phương đều kế thừa các chức danh đã được quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, nhưng vẫn vướng mắc khi áp dụng vào thực tế. Cụ thể, đối với khối các cơ quan của Đảng, theo quy định của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP có bốn chức danh, gồm: Trưởng ban Tổ chức Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và một cán bộ Văn phòng Đảng ủy. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương các chức danh này (trừ cán bộ Văn phòng Đảng ủy) đều do Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và cán bộ Thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm. Vì các chức danh này là chuyên trách, đã hưởng lương theo quy định, nên có những nơi quy định thêm chức danh (và phụ cấp – đó là nhân viên giúp việc cho những cán bộ này. Với quy định như vậy, vấn đề đặt ra là những cán bộ kiêm nhiệm các vị trí đó có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không, chẳng hạn trường hợp Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Đảng thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm của chức danh Trưởng ban Tổ chức Đảng hay không, vì phụ cấp của chức danh này nhân viên giúp việc đã hưởng?

Đối với những người hoạt động không chuyên trách, Điều 19 Nghị định số 92 quy định mỗi thôn, tổ dân phố chỉ được bố trí không quá 3 người. Về chức danh cụ thể, các địa phương đều kế thừa quy định tại Nghị định số 121: gồm có Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, công an viên (ở xã) hoặc Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố (ở phường, thị trấn). Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này khá phức tạp. Bởi lẽ, theo quy định mỗi thôn có không quá 3 người được hưởng phụ cấp (trong đó có 1 Bí thư chi bộ), trong khi thực tế ở nhiều địa phương có những thôn có 3 đến 4 chi bộ. Có những nơi một thôn có nhiều chi bộ thì thành lập Đảng bộ bộ phận của thôn (gồm nhiều chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận), tuy nhiên cũng có những nơi thôn có nhiều chi bộ nhưng không có Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trong thôn đều trực thuộc Đảng ủy cấp xã. Để thực hiện đúng số lượng theo quy định của Nghị định 92, hiện nay có tỉnh chỉ quy định phụ cấp cho Bí thư Đảng bộ bộ phận, còn Bí thư các chi bộ trực thuộc không được hưởng và vẫn bỏ ngỏ trường hợp một thôn có nhiều chi bộ trực thuộc Đảng ủy cấp xã mà không có Đảng bộ bộ phận. Ngược lại, có những nơi quy định cả Bí thư Đảng bộ bộ phận và các Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận, hoặc trực thuộc Đảng ủy cấp xã đều được hưởng phụ cấp, quy định như vậy là phù hợp với thực tế nhưng lại vi phạm quy định đã nêu ở trên.

Để bảo đảm sự thống nhất giữa các địa phương và sự công bằng về lợi ích của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố, trước hết cần quy định và áp dụng thống nhất công tác tổ chức Đảng ở cơ sở.

Phạm Thái

 Nguồn: Báo  người đại biểu nhân dân

About these ads

15 phản hồi

 1. đề nghị chuyển chức danh cán bộ văn phòng Đảng ủy thành cán bộ công chức vì công việc rất nhiều

 2. Hiện nay đối với xã phường, các ban đảng như : Tổ chức, Kiểm tr,a Tuyên giáo đều là cán bộ không chuyên trách, vì các cán bộ nầy đa phần là đảng ủy viên của BCH Đảng bộ cơ sở, chế độ cho những cán bộ ban đảng nầy quá thấp không kích thích sự phấn đấu nổ lực công tác, Ban Tổ chức TW nên nghiên cứu vấn đề nầy.

 3. đề nghị chính phủ quan tâm để cán bộ văn phòng được biên chế vi công việc nhiêu nhiêu phụ câp thâp

 4. Cán bộ văn phòng rất nhiều việc phải noí là cán bộ văn phòng là cánh tay trái cua UBND và ĐẢNG ỦY đã vậy phụ cấp laị quá ít.

 5. Văn phong Đảng ủy cấp xã là người rất bận rộn, vì Đảng lãnh đạo nên tất cả công việc đều liên quan mà phụ cấp lại thấp. Không biết đến bao giờ Chính phủ mới quan tâm đến chức danh này

 6. De nghi chinh phu chuyen chuc danh van phong damg uy la cong chuc vi chuc danh nay cong viec qua nhieu

 7. van phong dang uy lam rat nhieu viec ma cac che do cho chuc danh nay dang con qua it,quan ly ho so dang kiem ca ke toan tai chinh dang,lam tat ca bao cao cho cac ban dang nhu dan van, tuyen giao, UBKT, tham dinh ho so phat trien dang de trinh truoc chap hanh xet ket nap, chuyen dang chinh thuc,…………ratrat nhieu viec cac bac ah,cong viec thi nhu vay co doi luc la ca tuan phai truc ca tuan tren van phong khong lam duoc gi cong viec gia dinh ma muc phu cap qua thap, kinh mong cac chu cac bac o chinh phu nen quan tam chuc danh nay nen bien che de dam bao doi song va lam tot hon cong tac xay dung dang.

 8. de nghi chinh phu xem xet cho can bo phu trach van phong dang uy la cong chuc vi cong viec nhieu lam

 9. Đúng. đề nghị các vị đại biểu trình lên đại hội để xem xét định xuất cho văn phòng Đảng ủy, thực tế công việc của vpĐu rất nhiều mà áp lực công việc cũng khá lớn, nhà nước ta là nhà nuoc 1 đảng và do đảng lãnh đạo.thế mà k quan tâm gi đến 1 vị trí vp Đảng ủy gi cả. gì cũng muốn tốt mà có chịu quan tâm đến cơ sở đâu.

 10. đung. can bọ vp dang uy cong viec rat nhieu, di lam ca tuan so voi cac chuc danh khong chuyen trach khac thi bat cong cho vp dang . de nghi cap tren phai quan tam den can bọ vp dang uy la cong chuc

 11. nghị dịnh 92 cua chính phủ còn nhiều bất cập cần dược điều chỉnh,cuộc sống của những người hoạt động không chuyên trách sẽ ra sao khi quyền lợi của họ không có, trong khi đó họ làm việc rất nhiều.liệu còn có những ai có thể tận tâm với công việc của mình khi cuộc sống của họ có nhiều khó khăn.

 12. Dung la che do can bo cong chuc va can bo khong chuyen trach cap xa phuong qua bat cap chinh phu nen co van ban gui ve lay y kien cua tat ca cac xa trong ca nuoc de tham khao , chi can so sanh thu truong cong pho cong an xa va truong pho quan su xa deu la luc luong vu trang cong viec nhu nhau co khi cong an con vat va hon ma che do theo he so bac luong ma quan su con duoc them phu cap truong pho qs ma cong an lai khong duoc.dang uy lanh dao toan dien cong viec nhieu ma van phong chi hop dong khong chuyen trach con uy ban nhan dan xa thi duoc bien che 2 cong chuc van phong ..v v.

  dien cong viec nhiieu can bo van phong thi hop dong khong duoc bien che ma ubnd xa thi co 2 cong chuc van phong ..

 13. Thế Bí thư, phó Bí thư trực thuộc không chuyên trách ở cấp xã, phường được hưởng phụ cấp còn Bí thư, phó Bí thư trực thuộc ở các đơn vị trường học cũng trực thuôc Đảng ủy xã thì hưởng phụ cấp theo hướng dẫn nào? Hay lại bị bỏ ngỏ?

 14. toi thấy văn phòng ảng uỷ cấp xã quá thiệt thòi công việc quá nhiều m đồng phụ cấp lạ quá thấp, vậy hỏi là họ có thật sự tâm huyết với công việc với Đảng hay không vậy thử hỏi là Nhà nước ta có thật sự quan tâm đến những người làm công tác văn phòng Đảng ủy hay không.

 15. De nang cao nang luc lanh dao vas suc chien dau cua dang chungs ta can bo tri 1 cong chuc van phong dang uy. neu khong dang ta khong the nam giu duoc vai tro lanh dao nua. ubnd xa hoat dong duoi su lanh dao cua dang uy xa ma co 2 van phong la cong chuc, vay dang uy xa lanh dao toan dien lai k co van phong la cong chuc, qua bat hop ly

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: