Quy định về điều chỉnh, bổ sung hộ tịch chưa rõ

          Theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì: Bổ sung hộ tịch là bổ sung những nội dung chưa đăng ký trong bản chính khai sinh và sổ đăng ký khai sinh; điều chỉnh hộ tịch là điều chỉnh những nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải là sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh. Và theo quy định tại các Điều 38, 39 Nghị định 158 thì thẩm quyền thực hiện điểu chỉnh, bổ sung hộ tịch là UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện. Theo đó, Việc bổ sung, điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nội dung điều chỉnh được ghi vào cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung, điều chỉnh. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh, giấy tờ hộ tịch khác phải ghi rõ nội dung bổ sung, điều chỉnh; căn cứ ghi bổ sung, điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung, điều chỉnh; ngày, tháng, năm bổ sung, điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung, điều chỉnh.

          Quy định trên dẫn đến bất cập trong quá trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung hộ tịch cho công dân nhất là đối với các trường hợp thực hiện tại UBND cấp huyện. Bởi vì,

Thứ nhất, theo quy định thì thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hộ tịch là của UBND cấp huyện nên rất khó thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ để trả cho công dân. Bởi lãnh đạo UBND huyện thì không phải lúc nào cũng có mặt tại UBND để mà ký ngay hồ sơ cho công dân dẫn đến chậm trể hồ sơ.

Thứ hai, luật quy định là cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung, điều chỉnh. Quy định này không phù hợp với thực tế, bởi vì người ký là lãnh đạo UBND nên người đóng dấu phải là bộ phận văn thư UBND chứ cán bộ Tư pháp hộ tịch không thể đóng dấu được.

Thiết nghĩ việc điều chỉnh, bổ sung hộ tịch là việc làm đơn giản, căn cứ vào những hồ sơ, giấy tờ đã có để bổ sung, điều chỉnh nên các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu giao thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hộ tịch ở cấp huyện cho Phòng Tư pháp thực hiện, như vậy vừa nhanh vừa thuận tiện đáp ứng được yêu cầu của công dân và cải cách hành chính.

Nguyễn Quốc Sử

Nguồn:Báo pháp luật Việt Nam

 

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: