Công an không được gây căng thẳng, dọa nạt người dân

(PLO)- Dự thảo Thông tư ban hành quy tắc ứng xử của Công an nhân dân đang được lấy ý kiến góp ý trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. PLO lược lại một số nội dung cơ bản trong dự thảo quy định về ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an trong nội bộ đơn vị, đối với nhân dân, trên mạng xã hội…

ok_sua_quy_tac_ung_xu_ca-01_bmnc

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 17/7 đến 23/7/2017

van-ban-moiI. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

 1. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Ngày 17/7/2017, Chính phủ  ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính Phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (nghị định có hiệu lực từ ngày 5/9/2017), theo đó: Để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, cơ sở giáo dục cần bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục có sự tham gia của người học.

Đồng thời, thực hiện công tác y tế trường học, công tác tư vấn, công tác trợ giúp người học; thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.

Nghị định còn quy định rõ các biên pháp phòng ngừa bạo lực học đường và hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường.

 1. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2017/NĐ-CP  quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017, theo đó: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (chủ giấy phép) thuộc một trong các trường hợp sau phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

 

XEM TIẾP

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020)

xa dac biet kho khan 2017

Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1042/QĐ-TTg  Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), theo đó:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2016 – 2020; xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Chính phủ, nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (sau đây gọi chung là Chiến lược).

 1. Yêu cầu

a) Bám sát các mục tiêu và giải pháp thực hiện của Chiến lược, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương.

b) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện Chiến lược.

c) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.

II. NỘI DUNG

XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn thời điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2017

kinh te thi truong dinh huong xhcn

Ngày 18/7/2017, Bộ Tư pháp ban hành văn bản số 2488/BTP-PBGDPL hướng dẫn về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, theo đó:

Do thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã đạt chuẩn nông thôn mới không trùng nhau; năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, vì vậy để kịp thời phục vụ việc xét, công nhận cấp xã về đích nông thôn mới vào tháng 12/2017, đề nghị địa phương căn cứ vào Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, kết quả thực tế triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt được trong năm (tính từ 01/01/2017 đến thời điểm đánh giá nông thôn mới) để đánh giá và ước thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đến hết 31/12/2017.

XEM TIẾP

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Số/Ký hiệu 83/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/10/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Hướng dẫn đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

phan bien xa hoi

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quyết định 1682/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,giai đoạn 2017-2020, theo đó UBND tỉnh hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 18.5 về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-TTg như sau:

đ1) Tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí thành phần với tổng số 100 điểm:

 • Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (15 điểm).
 • Chỉ tiêu 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên tại địa phương và triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ (04 điểm).

 • Chỉ tiêu 2: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn cấp xã được kiềm chế, có giảm so với năm trước (06 điểm).

 • Chỉ tiêu 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; không có hoặc giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn cấp xã so với năm trước (05 điểm).

XEM TIẾP

 

Các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, theo đó các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường gồm:

1. Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường

 • TUyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.
 • Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng chống bạo lực học đường, bao lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục, tư vấn kiến thức kỹ năng tự bảo vệ cho người học.

 • Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường.

 • Tổ chức kiểm tra, giám sát thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường

2. Biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bạo lực học đường

XEM TIẾP

Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Số/Ký hiệu 31/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành 17/07/2017
Ngày có hiệu lực 01/09/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

TẢI TẠI ĐÂY

Đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm

cum-cn-01-01

Một số lưu ý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

kinh te thi truong dinh huong xhcn

Ngày 13/7/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020, theo đó khi xây  dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cần lưu ý một số nội dung sau:

– Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: Lập dự toán chi đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thuyết minh cụ thể các nhiệm

jvụ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở, các nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên khác của tổ chức khoa học và công nghệ. Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập theo quy định của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

XEM TIẾP

Quy định mới về cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của cá nhân có thẩm quyền

kiem soat thu tuc hanh chinhTheo dự thảo Luật Hành chính công đang được lấy ý kiến nhân dân thì Cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của cá nhân có thẩm quyền được quy định như sau:

Cải cách thủ tục hành chính công là hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các thủ tục chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp, gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Người đứng đầu bộ, ngành ở trung ương và chính quyền địa phương phải thực hiện cải cách thủ tục hành chính sau đây:

a) Áp dụng chính phủ điện tử thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính của ngành mình hoặc địa phương mình quản lý;

XEM TIẾP

Hướng dẫn xác định lại diện tích đất ở có vườn ao đã có Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014

xa dac biet kho khan 2017A. Điều kiện để xác định lại diện tích đất ở có vườn ao đã có giấy chứng nhận:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xác định như sau:

I. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp;

II.  Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai, cụ thể:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

XEM TIẾP