Từ 21-5: Bắt buộc Luật sư phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ

(PLO) Luật sư phải có nghĩa vụ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.

Trước ngày 15/12 mỗi năm, luật sư (LS) phải gửi những giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Đoàn Luật sư nơi là thành viên. Đây là nội dung quy định tại thông tư 10/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định.

Theo đó, thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của LS tối thiểu là hai ngày/năm (16 giờ làm việc/năm). LS sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ nếu đang điều trị bệnh dài ngày, nhưng phải hoàn thành đủ thời gian bồi dưỡng của năm đó vào năm kế tiếp. Nếu LS không tham gia bồi dưỡng thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo hoặc bị tạm đình chỉ tư cách thành viên từ 6 tháng đến 1 năm và LS trong thời gian bị kỷ luật vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ này trong năm kế tiếp.

Đ.LIÊN

Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình (có hiệu lực 25/5/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, lao động là người giúp việc gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Continue reading

Vướng mắc trong đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi vừa được Bộ Tư pháp tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng Luật Nuôi con nuôi đã tạo được cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý nhà nước về con nuôi, nhiều trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt đã có được mái ấm gia đình thay thế ở trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai việc đăng ký nuôi con ở trong nước bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc.

Nguồn: ITN
Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ khi Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực đến nay, trên cả nước đã giải quyết được 7.295 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước; phần lớn các trường hợp đăng ký nuôi con nuôi được giải quyết theo đúng thẩm quyền và thủ tục; công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện đúng tinh thần nhân đạo, tự nguyện nhằm xác lập quan hệ cha mẹ và con, bảo đảm trẻ em được nhận làm con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong môi trường gia đình.

Tuy nhiên, từ thực tiễn thi hành, nhiều quy định của Luật còn khó khăn, vướng mắc, cần phải sửa đổi, bổ sung làm rõ. Đó là khó khăn vướng mắc trong việc xác định điều kiện nuôi con nuôi; khó khăn trong việc lập hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi; khó khăn trong việc tiến hành thủ tục lấy ý kiến đồng ý của cha, mẹ đẻ trẻ em; khó khăn trong việc không được thay đổi dân tộc của con nuôi theo dân tộc của cha mẹ nuôi…

Continue reading

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực 20/5/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có sở và cơ quan ngang sở (sau đây gọi chung là sở).

3. Các cơ quan sau đây không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này:

a) Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế và Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức Continue reading

Quy định của Hiến pháp về Tòa án nhân dân

Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28-11-2013 đã kế thừa những thành tựu lập hiến của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992, đồng thời tiếp thu những tư tưởng mới về Nhà nước pháp quyền cũng như thực tiễn công cuộc Đổi mới và hội nhập của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Hiến pháp (sửa đổi) là cơ sở hiến định quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện ở đất nước ta nói chung, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân (TAND) trong tiến trình Cải cách tư pháp nói riêng trong thời gian tới.

 Xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân tiếp tục được kế thừa trong Hiến pháp (sửa đổi). Tư tưởng chủ quyền nhân dân và nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước tiếp tục được phát triển trong Hiến pháp (sửa đổi). Nguyên tắc phân công, phối hợp thực hiện quyền lực nhà nước được thể hiện rõ ràng, rành mạch hơn. Lần đầu Hiến pháp nước ta khẳng định Quốc hội (QH) thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ thực hiện quyền hành pháp và TAND thực hiện quyền tư pháp.

Continue reading

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trước mắt trong cải cách tư pháp năm 2014 được nêu ra tại Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ 10 vừa được Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức tại Hà Nội.

Nguồn: thanhtra.com.vn

Nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người dân, Bộ Chính trị Khóa IX đã ban hành Nghị quyết 49- NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân… Đây được đánh giá là bước ngoặt có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình phát triển nền tư pháp, là một trong những nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Continue reading

Rắc rối trách nhiệm bản dịch công chứng

 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu thực trạng “có vấn đề rất lớn về dịch thuật trong công chứng”.

Công chứng viên thực hiện công chứng và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của giấy tờ được dịch hay người yêu cầu chứng nhận bản dịch phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các giấy tờ được dịch?

Chiều 20/2, UB TVQH cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật công chứng (sửa đổi). Vấn đề được quan tâm nhiều nhất là trách nhiệm của văn phòng công chứng và công chứng viên trong việc công chứng hoặc chứng nhận các bản dịch giấy tờ.

công chứng
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường. Ảnh: Lê Anh Dũng

Báo cáo giải trình, tiếp thu Luật Công chứng (sửa đổi) của UB TVQH cho thấy luồng ý kiến thứ nhất tán thành giao công chứng viên thực hiện công chứng và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của giấy tờ được dịch. Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers