Các Luật có hiệu lực ngày 01/01/2017

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 8 văn bản luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

  1. Luật Dược 2016
  2. Luật Báo chí 2016
  3. Luật Trẻ em 2016
  4. Bộ luật Hàng hải 2015
  5. Luật phí và lệ phí 
  6. Bộ luật dân sự 2015
  7. Luật Kế toán 2015
  8. Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Bài giảng kỹ năng ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính

TẢI TẠI ĐÂY

Mức thu lệ phí khi cấp thẻ căn cước công dân năm 2017

THeo Thông tư 256/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ căn cước công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 thì mức thu lệ phí và các trường hợp được miễn lệ phí như sau:

1. Mức thu lệ phí

Mức thu lệ phí cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau: Đọc tiếp

Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ căn cước công dân

TẢI TẠI ĐÂY

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;t

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, như sau:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu lệ phí cấp Căn cước công dân và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Đọc tiếp

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm.

Điều 2. Giải thích từ ngữ Đọc tiếp

Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Số hiệu: 24/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/01/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Quyết định số 51/2016/QĐ-TTg Về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

Số/Ký hiệu 51/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành 29/11/2016
Ngày có hiệu lực 15/01/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

TẢI TẠI ĐÂY

Quyết định 4228/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định hỗ trợ đối với cán bộ , công chức , viên chức là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu gia đình tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam được điều động ,tiếp nhận , tuyển dụng vào công tác ở cơ quan ,đơn vị thuộc tỉnh đóng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và do các Sở , ngành , địa phương kết nghĩa nhận hướng dẫn học việc (giai đoạn 2016 – 2020)

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Số/Ký hiệu 68/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Số văn bản 15
Ký hiệu văn bản TT-BXD
Ngày ban hành 30/6/2016
Ngày có hiệu lực 15/8/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Bùi Phạm Khánh
Trích yếu Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động nhiếp ảnh

Số/Ký hiệu 72/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về hoạt động nhiếp ảnh
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị định số 74/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Số/Ký hiệu 74/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY