Đề xuất lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu đối với lao động nữ

2017-11-13-vn-luong-huu-phu-nu-02-h84

Advertisements

Các đối tượng không áp dụng, thi hành án tử hình (PLO)

ok_sua_khong_tu_hinh-01-01-01_smdr

Chính phủ thống nhất thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Theo Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ  về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 thì việc thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, theo đó trong khi chưa sửa đổi Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng và Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chính phủ đồng ý thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà nội nhưng nội dung thí điểm phải đảm bảo không trái với quy định của các luật liên quan. Thời gian thực hiện thí điểm trong 02 năm.

lam nha 277
XEM TIẾP

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

2017-11-08-vn-so-ho-khau-3-thong-tin-03-h84

Những thủ tục hành chính, giấy tờ bị bỏ theo sổ hộ khẩu

Cuối năm 2018-đầu 2019, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được vận hành. Theo đó, nhiều thủ tục sẽ được bãi bỏ theo như phương án Chính phủ đã thông qua tại Nghị quyết 112 Chính phủ mới ban hành.

sohokhau_9-11-2017-01_eskq

Lộ trình thay đổi phương thức quản lý dân cư bằng công nghệ thông tin

Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.2017-11-07-vn-bo-so-ho-khau-04-h84

Bộ Công an: Hiện chưa bỏ chứng minh nhân dân

Hiện tại nước ta có 3 loại giấy tờ chứng minh nhân thân gồm: Chứng minh nhân dân (CMND) cũ (9 số), CMND mới (12 số) và thẻ căn cước công dân. Cả 3 loại giấy tờ này đều có giá trị như nhau.2017-11-08-vn-cmnd-03-h84

Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân có phải là văn bản quy phạm pháp luật

Việc xác định một văn bản là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản cá biệt để ban hành cho đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền không phải là việc dễ dàng. Bởi lẽ việc quy định thế nào là văn bản quy phạm pháp luật và việc liệt kê văn bản quy phạm pháp luật sẽ không bao quát hết các vấn đề phát sinh trên thực tế. Chính vì vậy mà cùng một văn bản có địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng có địa phương ban hành văn bản hành chính, tạo sự không thống nhất trong áp dụng, ban hành văn bản. Chẳng hạn như Nghị quyết về nội quy kỳ họp hội đồng nhân dân.

phan bien xa hoi

Tiêu chí để xác định văn bản quy phạm pháp luật?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

xem tiếp

Nghị định 120/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

nghi dinh 120.2017 huong dan luat tam giu tam giamNgày 06 tháng  11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, theo đó nghị định quy định chi tiết về ăn, mặc chăm sóc y tế (gọi chung là chế độ) đối với những người bị tạm giữ, tạm giam. Kinh phí thực hiện chế độ với người bị tạm giữ, tạm giam. Kinh phí bảo đảm chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em dưới 36 tháng tuỏi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ. Việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự  đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài.

XEM TIẾP

Nghị định số 121/2017/NĐ-CP Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam, theo đó Nghị định quy định về xây dựng, lưu trữ, thu thập, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng (gọi chung là xây dựng, quản lý, sử dụng) cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Nghị định 121/2017/NĐ-CP

Theo Điều 4 Nghị định 121/2017/NĐ-CP thì các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam có 5 nhóm hành vi bị nghiêm cấm như sau:

  • Cố tình làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin sai lệch.

nghi dinh 120.2017 huong dan luat tam giu tam giam

XEM TIẾP

Quảng Nam sẽ dừng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 5913/UBND-NC về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam  thống nhất  dừng thực hiện quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trân, theo đó năm 2009 HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 155/2009/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cá bộ thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh QUảng Nam ban hành Quyết định 02/2010/QĐ-UBND để thực hiện Nghị quyết 155 theo đó kể từ ngày 01/01/2014, ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 17% so với mức lương tối thiểu.

tang_luong-01300-01_wpbu

Cán bộ không chuyên trách được đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tại điểm I Khoản 1 Điều 2 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn  thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng hằng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể: Người lao động đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

XEM TIẾP

Quy định mới về công khai thủ tục hành chính

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 02/2017/TT-VPCP về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, theo đó việc công khai thủ tục hành chính phải được thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được công khai đúng ngày quyết định công bốcó hiệu lực thi hành, không công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành.
luat hanh chinh cong
XEM TIẾP