Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh casino

Số/Ký hiệu 03/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2017
Ngày có hiệu lực 15/03/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về kinh doanh casino
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, theo đó:

Đối với hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 có hiệu lực thi hành thì áp dụng Điều 155 Bộ luật hình sự 1999 và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC để xử lý.

Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện trước ngày 01/01/2017 thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 06/TANDTC-PC ngày 26/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao cho đến khi có hướng dẫn mới.

TẢI TOÀN VĂN TẠI ĐÂY

Phương Thảo

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Số hiệu: 60/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/01/2017 Ngày hiệu lực: 16/01/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Mức lãi suất cho vay xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở năm 2017 là 5%

Đó là quy định tại Quyết định 48/QĐ-TTg năm 2017 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, theo đó:

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Rubi

93 biểu mẫu trong Tố tụng dân sự

Ngày 13/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/02/2017.

TẢI TẠI ĐÂY

62 biểu mẫu trong Tố tụng hành chính

Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) vừa ban hành 62 biểu mẫu trong tố tụng hành chính kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/02/2017.

TẢI TẠI ĐÂY

Sửa đổi chương trình giáo dục mầm non

TheoThông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT thì sửa đổi một số nội dung sau:

1. Trẻ 3 – 12 tháng tuổi

Trẻ 3 – 6 tháng tuổi

Bú mẹ.

Ngủ: 3 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 3 6 THÁNG TUỔI Đọc tiếp

Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi 2017 (dự thảo)

Theo Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi 2017 (dự thảo) thì Người được trợ giúp pháp lý gồm:

 1. Người có công với cách mạng.
 2. Người dân tộc thiểu số thường trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 3. Người dưới 18 tuổi bị buộc tội.
 4. Những người có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý bao gồm:
  a) Người thuộc hộ nghèo;
  b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị hại, người làm chứng trong vụ án hình sự;
  c) Trẻ em, trừ trẻ em bị buộc tội quy định tại khoản 3 Điều này;
  d) Người khuyết tật;
  đ) Nạn nhân trong vụ việc mua bán người theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người;
  e) Nạn nhân của bạo lực gia đình;
  g) Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;
  h) Người nhiễm HIV;
  i) Cha, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
  k) Người nhiễm chất độc hóa học.
  l) Hạ sĩ quan, binh sĩ làm nghĩa vụ quân sự bị buộc tội mà tại thời điểm bị buộc tội  gia đình người đó thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

TẢI TẢI ĐÂY

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017 (dự thảo)

Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng được quy định bằng danh mục bí mật nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của luật này, thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế và các lĩnh vực khác mà Nhà nước chưa công bố, nếu bị lộ, mất sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

TẢI DỰ THẢO

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Số/Ký hiệu 02/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/01/2017
Ngày có hiệu lực 25/02/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂYhttp://adf.ly/1hu3HM

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Số/Ký hiệu 01/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/01/2017
Ngày có hiệu lực 03/03/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị định sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (dự thảo)

TẢI TẠI ĐÂY