Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Số hiệu: 28/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: 05/05/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị định số 29/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Số/Ký hiệu 29/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Phòng Y tế sẽ không được thành lập ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Theo dự thảo lần 6 Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Nghị định 37/2014/NĐ-CP thì Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm: 9 cơ quan: Phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài chính  – kế hoạch, Tài nguyên và môi trường, Văn phòng HĐND-UBND, Văn hóa Thông tin, Giáo dục đào tạo và Thanh tra, so với Nghị định 37 thì giảm 01 cơ quan: Phòng Y tế.

Dự thảo Nghị định cũng quy định, chỉ ở huyện mới tổ chức Phòng Y tế còn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì không có Phòng Y tế. Ở những huyện thấy không cần thiết thành lập Phòng Y tế thì Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Y tế.

So với Nghị định 37/2014/NĐ-CP thì dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 37 quy định cụ thể số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, đó là không quá 2 phó phòng, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không quá 3 phó phòng. Đối với phòng có từ 5-7 biên chế thì chỉ bổ nhiệm 01 phó phòng (Nghị định 37 quy định chung cấp phó không quá 3 người).

Dự thảo Nghị định cũng đã chuyển chức năng kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp qua Văn phòng HĐND-UBND.

Rubi

Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Số/Ký hiệu 05/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/03/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

TẢI TẠI ĐÂY

Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Số hiệu: 07/2017/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: 01/05/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Số hiệu: 06/2017/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: 01/05/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về báo cáo tài chính nhà nước

Số/Ký hiệu 25/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về báo cáo tài chính nhà nước
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị định số 23/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số/Ký hiệu 23/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày có hiệu lực 01/05/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Số/Ký hiệu 04/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/03/2017
Ngày có hiệu lực 25/04/2017
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

TẢI TẠI ĐÂY

Bài giảng Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bài giảng Nghị định 155/2016/NĐ-CP được soạn bằng powerpoint

Liên hệ gmail: kesitnh355@gmail.com để tải văn 

lưu ý: Có tính phí

Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

TẢI TẠI ĐÂY