Tổng hợp 60 biểu mẫu trong tố tụng hình sự

van-ban-moi

Ngày 19/9/2017, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo ban hành  Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự , theo đó kể từ ngày 01/01/2018 các văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự được thực hiện theo mẫu dưới đây:

TẢI TẠI ĐÂY

Advertisements

Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã

luat hanh chinh congn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CPngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

1. Sửa gộp điểm a, b thành điểm a, chuyển điểm c thành điểm b khoản 2, sửa khoản 3 Điều 5 như sau:

“Điều 5. Cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên

2. Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã thành viên cho khách hàng không phải thành viên do điều lệ hợp tác xã quy định cụ thể nhưng không vượt quá mức quy định sau đây:

XEM TIẾP

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

khong hut thuocCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chng tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

1. Khoản 3 Điều 3 sửa đổi như sau:

“3. “Sợi thuốc lá” là nguyên liệu được chế biến từ lá thuốc lá sau khi đã qua các công đoạn thái thành sợi và được dùng để sản xuất sản phẩm thuốc lá.”

2. Khoản 10 Điều 3 sửa đổi như sau:

“10. “Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.”

XEM TIẾP

Quy định mới về điều kiện bán rượu

kinhdoanh ruou

Ngày 14/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017, theo đó quy định vềđiều kiện bán rượu như sau:

1. Điều kiện bán buôn rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên

 • Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định

XEM TIẾP

Bất cập trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Bất cập trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngTheo quy định tại Khoản 4 Điều 8 của Luật cán bộ, công chức  và Khoản 1 Điều 16 của Luật Viên chức thì cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thì tủy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý từ khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Đối với người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước theo hợp đồng lao động thì theo Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động phải tuân theo nội quy của người sử dụng lao động, nếu vi phạm thì sẽ bị kỷ luật bằng các hinh thức: Khiển trách.; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức; Sa thải.

Trong thực tế đã có trường hợp nhiều cán bộ, công chức, người lao động trong cùng cơ quan có hành vi vi phạm giống nhau nhưng hình thức đối với từng người lại khác nhau, ví dụ: Nguyễn Văn A là công chức, Nguyễn B là cán bộ hợp đồng. Vào ngày 10/7/2017 A và B cùng tham gia đánh bạc tại cơ quan, bị Công an bắt quả tang và truy tố trước Tòa án về hành vi đánh bạc, Tòa án đã tuyên phạt A và B mỗi người 5 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

XEM TIÊP

Tìm hiểu về pháp luật dân sự – kỳ 1

Câu 1. Nội dung nào không thuộc nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự?

lang bich hoa

 1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản
 2. Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa các bên phù hợp với các quy định của pháp luật được khuyến khích
 3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực
 4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác

Đáp án: 2 , vì theo Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 quy định  Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì: 

 1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.
 2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

 3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

 4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

 5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

   Câu 2. Ai có thẩm quyền tuyên bố một người là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ cho người này?

XEM TIẾP

Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam thẩm quyền của ai?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Hộ tịch thì: “Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký”. Và tại Điều 27 quy định UBND cấp xã có thẩm quyền bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, không phân biệt độ tuổi; khác với cải chính, thay đổi hộ tịch, UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi.

langbichhoa7
UBND cấp huyện chỉ có thẩm quyền bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam.

Như vậy, đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì chỉ có UBND cấp xã có thẩm quyền bổ sung các thông tin hộ tịch còn thiếu. UBND cấp huyện chỉ bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

So với quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch thì Luật Hộ tịch đã có sự thay đổi về các trường hợp được bổ sung hộ tịch và thẩm quyền bổ sung hộ tịch, cụ thể:

Trước đây, Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch thì chỉ bổ sung hộ tịch đối với các thông tin còn thiếu trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, các giấy tờ hộ tịch khác như đăng ký kết hôn, khai tử không được bổ sung. Luật Hộ tịch đã mở rộng việc bổ sung hộ tịch cho tất cả các giấy tờ hộ tịch. Quy định này tạo thuận lợi cho công dân.

XEM TIẾP

Người có công cách mạng có được chuyển quyền sử dụng đất?

Nhiều bạn đọc gửi câu hỏi với nội dung: Người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, được cấp huyện giao đất không thu tiền sử dụng đất thì có bị hạn chế quyền của người sử dụng đất hay không?  thực tế ở một số địa phương sau khi giao đất cho người có công thì người này chuyển nhượng cho người khác chứ không ở, do đó trong quyết định miễn tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng, chính quyền thường có câu ràng buộc người được giao đất, đó là “không được mua bán, chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào” , quy định này đã gây khó khăn cho người có công được giao đất khi thực hiện thủ tục vay vốn ngân hàng, nhiều ngân hàng không đồng ý nhận thế chấp vì cho rằng đất đó chỉ để ở không được chuyển nhường, thế chấp?

Vấn đề bạn đọc  hỏi, trangtinphapluat.com trả lời như sau (MANG TÍNH THAM KHẢO):lam nha 277

Ngày 27/02/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 118-TTG về việc hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện về nhà ở , theo đó:

Tuỳ theo điều kiện và khả năng của địa phương, việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở có thế áp dụng một trong các hình thức sau đây:

 • Tặng nhà tình nghĩa;
 • Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sữa chữa nhà ở;

 • Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở;

 • Các hình thức hỗ trợ khác.

XEM TIẾP

Việc xây dựng Luật Hành chính công là chưa cần thiết

Đó là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9445/VPCP-PL ngày 06/9/2017  về việc Văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật Hành chính công, do Văn phòng Chính phủ phát hành, cụ thể: Thủ tường giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật theo hướng:

luat hanh chinh cong
Tuy đã được được chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, nhưng về cơ bản, dự án Luật Hành chính công có nhiu vn đ chưa hợp lý, rất khó có thể khắc phục, nht là về phạm vi điều chỉnh; về bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; về bảo đảm tính minh bạch và khả thi theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ thấy rằng việc xây dựng, ban hành Luật này sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về trình tự, thủ tục và nội dung; không bảo đảm tính khả thi. Do vậy, việc xây dựng, ban hành Luật này là chưa cần thiết;

XEM TIẾP

Điều kiện về đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2017 thì cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo sau đại học khi:

 • Đối với cán bộ, công chức

:quy trinh bo nhiem can bo

 • Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liền kề của năm trước cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;
 • Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

 • Có cam kết thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan,đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

 • Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

ĐỌC TIẾP

Mức chi cho cán bộ, công chức tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính

Theo Quyết định 3148/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện  quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước vềthi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, thì từ ngày 01/9/2017 sẽ áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

CHUYEN DE XU LY VI PHAM HANH CHINH
Mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng:

 • Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Tối đa 500.000 đồng/hồ sơ.
 • Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị cấp huyện: Tối đa 400.000 đồng/hồ sơ.

 • Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của cấp xã: Tối đa 300.000 đồng/hồ sơ.

ĐỌC TIẾP

Từ năm 2017, học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu học về quyền con người

Theo Quyết định số 1309/QĐ-TTg  ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì trong giai đoạn 2017-2020 tổ chức dạy thí điểm nội dung giáo dục quyền con người cho các cấp học, chương trình đào tạo như sau:

 • Đối với giáo dục mầm non và phổ thông sẽ tổ chức thí điểm ở 3 tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền (dự kiến 02 trường mỗi cấp học;
  20621065_1938566026361874_5299058696591601106_n
 • Đối với giáo dục đại học, tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm ngành đào tạo (dự kiến 03 trường mỗi khối trường)
 • Đối với giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm ngành, nghề đào tạo (dự kiến 3 trường mỗi khối trường).

ĐỌC TIẾP