QUYẾT ĐỊNH 3265/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ VỀ THU HỒI, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;

Căn cứ Điều 78 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ khoản 4 mục I Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thành phố tại Tờ trình số 66/TTr-TP ngày 18  tháng 5 năm 2011,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2004 của UBND phường An Phú, thị xã Tam Kỳ (cũ), tỉnh Quảng Nam về việc công nhận nuôi con nuôi giữa bà Nguyễn Thị Miến và cháu Nguyễn Thị Thủy Tiên.

* Lý do: Việc nhận nuôi con nuôi giữa bà Nguyễn Thị Miến và cháu Nguyễn Thị Thủy Tiên làm thay đổi thứ bậc trong gia đình, trái đạo đức xã hội, vi phạm khoản 1 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

 Điều  2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Tư pháp thành phố, Chủ tịch UBND phường An Phú và những người có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TẢI QUYẾT ĐỊNH 3265/QĐ-UBND TẠI ĐÂY

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Nam Hưng

Nơi nhận:

–  Sở Tư pháp;

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, TP

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: