Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Có hiệu lực 01/9/2011)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Điều 3. Mức phụ cấp

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm hướng dẫn, thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.

2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn  Tấn  Dũng

Advertisements

281 phản hồi

 1. Như vậy CBCC đang công tác tại Phòng GD và Sở GD có được hưởng thâm niên không và mức thâm niiên có giới hạn bao nhiêu không?

  • CBCC đang công tác tại Phòng GD và Sở GD không được hưởng thâm niên và theo Điều 3 thì không giới hạn mức thâm niên

   • Tôi tham gia giảng dạy từ năm 2004 tại một Trường ĐH Công lập. vì lý do có nghị định 43/CP nên đến năm 2010 mới chính thức được hưởng lương theo ngạch 15113 ( Từ năm 2007 đóng bảo hiểm tự nguyện ). như vậy, những năm trước đó thời gian giảng dạy của tôi được xếp vào hạng ngạch nào ? có được cộng thâm niên công tác của những năm trước hay không. Hiện nay tôi đang tham gia công tác phục vụ cho giảng dạy, không trực tiếp giảng dạy mà không được tính phụ cấp thâm niên thì không công bằng.

  • du thao nghi dinh ve che do phu cap tham nien cho nha giao truoc day (cuoi nam 2010) cua lien bo la rat phu hop voi nguyen vong cua hau het nha giao trong ca nuoc vay ma khi ra nghi dinh 54/2011 cua chinh phu lai rat khong cong bang cho cac nha giao lam cong viec quan ly hoac da nghi huu.

   • Tôi biết các nhà giáo về hưu trước 31/12/1993 đã có chế độ thâm niên trong lương.Còn các nhà giáo về hưu từ sau 31/12/1993,
    theo nghị đinh 54 ngày 4/7/2011,có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên không. Nếu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên thì không công bằng. đề nghị Bộ Giaó dục và Chính phủ nghiên cứu để nhà giáo về hưu sau 31/12/1993 khỏi thiệt thòi.Thay mặt các cựu giáo chức về hưu từ năm 2003-2009 (là những nhà giáo phục vụ trong thời gian chống Mỹ rất vất vả, viết bài này.Ý kiến của Bộ xin gửi đến ngvankiem@gmail.com

   • Từ một giáo viên giỏi, tôi được điều về công tác tai mot phòng giáo dục. VỚi hơn 25 năm công tác, hiện nay lương tôi thấp hơn đòng nghiệp của tôi là một giáo viên bình thường (cả tiền đứng lớp và phụ cấp thâm niên) gần 4 triệu đồng, tính ra một năm mất 50 triệu. Một sự bất công chỉ xảy ra hiện nay với chế độ lương giáo dục việt nam mà thôi.

   • vậy cán bộ văn phòng, thư viện có được hưởng chế độ thâm niên không, trong nghị định ở điều 1tôi thấy có áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang?

  • 1. Một người mới tốt nghiệp ra trường có thể về làm ở một cơ quan quản lý nhà nước của bộ, ngành nào đó. Nhưng đối với phòng giáo dục và phòng chuyên môn của sở GD-ĐT thì không thể có, vì chưa thể làm được. Cái thâm niên giảng dạy, giáo dục và quản lý ở trường bao nhiêu năm trước đó là cái giúp cho người chuyên viên đó làm việc tốt ở phòng và sở. cái thâm niên được tích lũy đó nay dùng để nghĩ ra kế sách, biện pháp để quản lý việc dạy học, thúc đẩy việc dạy học tốt lên, có vai trò như đầu kéo con tàu giáo dục.
   Tiếc thay thâm niên giáo dục kỳ này đã không nhìn nhận ra cái điều cơ bản đó.
   Phải chăng trên con tàu giáo dục đang chạy, đến giờ ăn sáng; người lái tàu thì không được ăn, con người phục vụ trên các toa được ăn, chỉ vì họ đang ở bên các hành khách, còn vị lái tàu đang ngồi bên cái máy hơi nước nóng hầm hập.
   2. Đề nghị Chính phủ và các Bộ cần tính thâm niên cho đối tượng ở phòng và sở, và nếu gọi là thâm niên giảng dạy, giáo dục thì tính cho họ số năm đã dạy ở trường.
   3. Nếu cán bộ phòng sở không có phụ cấp trên, thì cũng nên bỏ việc phong nhà giáo ưu tú và nhân dân cho loại cán bộ này vì đã không còn là nhà giáo theo đúng nghĩa.

  • Như vậy CBCC đang công tác tại Phòng GD và Sở GD ko được hưởng thâm niên vì có những khoản khác “thâm hậu” hơn rồi.

   • chính xác. Cán bộ ở phòng Giáo dục là giầu nhất và nhiều quyền thế nhất, đặc biệt là trưởng phòng giáo dục.

  • Tại sao trong thông tư liên tịch số 68 chinh quy định thời gian tinh thâm niên được tính từ khi đóng bảo hiểm bắt buộc.Nhưng Tôi lại phải trừ thời gian tập sự. Trong thời gian tập sự chúng tôi vẫn giảng dạy và đóng bảo hiểm đầy đủ. Cách tính thời gian đẻ tính hưởng thâm niên ở trường Tôi như vậy có dúng không

 2. Như vậy những ai công tác được 10 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên là 10% ạ ?

  • đúng rồi đấy bạn ạ.10% thì so với mức lương của bạn công tác dưới 10 năm thì khoảng 200.000 đồng chứ mấy, mà vật giá leo thang thì từng đấy không đủ thiếu gì?

 3. Trường hợp như tôi đang làm việc về công tác hành chính không tham gia giảng dạy trực tiếp thì có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên không?

  • Nghị định 54 chỉ áp dụng với những nhà giáo đang giảng dạy nên nếu bạn làm việc về công tác hành chính không tham gia giảng dạy trực tiếp thì không được hưởng

 4. Tôi được biết, tới đây các nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường,…được hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy những người đang công tác tại các Phòng Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo có được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

  • theo Điều 1 của Nghị định thì những người đang công tác tại các Phòng Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo không được hưởng phụ cấp thâm niên

   • Cán bộ Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT hưởng lương chuyên viên, không hưởng lương theo thang bậc giáo viên. Thứ 7 cán bộ Phòng và sở được nghỉ. vậy lại dược hưởng thâm niên nhà giáo?

  • Theo Điều 1 của NGhị định thì chỉ những nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục mới được hưởng phụ cấp thâm niên còn những người đang công tác tại các Phòng Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo không được hưởng phụ cấp thâm niên

   • trong nghị định có ghi rõ: Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

    Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
    vậy tại những người làm công tác cho ngành GD không được?

 5. du thao nghi dinh ve che do phu cap tham nien cho nha giao truoc day (cuoi nam 2010) cua lien bo la rat phu hop voi nguyen vong cua hau het nha giao trong ca nuoc vay ma khi ra nghi dinh 54/2011 cua chinh phu lai rat khong cong bang cho ca nha giao lam cong viec quan ly hoac da nghi huu.

 6. Các bác cho hỏi thế theo nghị định này như em giảng dạy dc 8 năm rồi nhưng em mới thi đỗ vào viên chức năm 2009 còn trước đó là hợp đồng trong biên chế dài hạn của huyện(nghỉ hè vẫn có lương) thì tính như thế nào nhỉ? có được hưởng tính là năm thừ 7 thâm niên ko ạ?(trừ 1 năm đầu thử việc)

  • Theo tôi thì tại ĐIều 1thi đã được chuyển xếp lương theo Nghị định 204 và tại Điều 2 thì thời gian tính phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy. Căn cứ vào Điều 1, ĐIều 2 thì nếu anh đã được chuyển lương theo Nghị định 204 thì anh sẽ được tính thâm niên từ thời gian giảng dạy theo điểm a khoản 2 ĐIều 2.

 7. đề nghị Thủ tướng nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra nghị định

 8. Đã nói thâm niên thì ai cũng được hưởng sau năm thứ năm, ví giáo trực tiếp đứng lớp đã có phụ cấp đứng lớp

 9. Như vậy GV đang công tác tại trường, nếu điều động về Phòng GD-ĐT thì còn hưởng phụ cấp thâm niên không?

  • Nghị định 54 chỉ áp dụng với những người đang giảng dạy, nếu điều động về Phòng GD-ĐT thì không được hưởng phụ cấp thâm niên

   • Tôi là gv trung học được xếp ngạch Gvth 15113 nay bị chuyển sang ngạch chuyên viên 01003. Vậy chế độ phụ cấp thâm niên được tính thế nào?

  • Chuyen vien Phong-So co loc roi nen khong duoc phu cao tham nien

 10. Nếu có phụ cấp thâm niên thì phụ cấp của ngành GD 35% có còn được hưởng không?

  • Nghị định 54 không có điều khoản nào thay thế các điều khoản quy định về phụ cấp ngành giáo dục trước đây nên các phụ cấp trước đây vẫn được hưởng.

 11. toi la mot giao vien co tong tien luong nhan duoc la 3.259000. da cong tac tu thang 9/2003, thoi gian tap su la 6 thang. vay toi duoc nhan phu cap tham nien bao nhieu /1 thang?

  • Ban co 8 nam tham nien tuong ung voi 8%
   tien phu cap tham nien hang thang cua ban la :
   3.259000 x 0.08% =260.720 ( dong), cong voi tien luong hien tai cua ban thi tong hang thang ban duoc nhan la :3.519720(dong)

 12. chung toi day o vung duoc huong phu cap khu vuc la 0,1. Vay phu cap dung lop chung toi duoc huong la bao nhieu %? Toi hoi dieu nay vi thay co cung khu vuc nhung co truong huong 35 %, truong toi chi co 30%. Vay nhu the nao la chinh xac?

 13. Tôi là 1 Nhà giáo đã có 15 năm trực tiếp giảng dạy ở nhiều xã vùng khó khăn. Sau nhiều năm phấn đấu có thánh tích giảng dạy tốt được cấp trên luân chuyển về làm công tác chuyên môn của Phòng GD. Gần 1 năm qua tôi đã bị cắt % đứng lớp 35% , nay lại có Nghị định 54 không cho Cán bộ Phòng GD được hưởng. Vây điều này theo các bạn có đúng không? Phấn đấu về Phòng GD làm gì ???

  • Tôi cũng giống như bạn

   • tôi cũng như bạn , 2 ta cùng CẢNH NGỘ

  • Chờ thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, êếu CB phòng GD không được hưởng chế độ, thời gian tới không ai muốn làm việc ở phòng nữa lúc đó các trường gia Bộ quản lý.

  • Tôi cũng giống bạn vậy. 19 năm thực dạy. Về phòng 1 năm. Vậy là công cốc. Bất công quá.

  • Các CBGV chuyển về công tác tại PGD không phải đứng lớp, tại sao lại đòi được hưởng phụ cấp đứng lớp.Một GV đứng lớp phải tốn biết bao nhiêu calo để chuẩn bị cho một giờ dạy,trách nhiệm đối với giờ dạy;đối với HS của mình,chưa kể độc hại từ bụi phấn,viêm họng và viêm mũi mãn tính là bệnh mà các GV đứng lớp phải mang.Các cấp lảnh đạo khi đưa ra một quyết định thì đã nghiên cứu kĩ lưỡng rồi.Các anh chị chớ làm khó BGD mà nên nghĩ đến các ưu đãi mình được hưởng ở PGD mà GV đứng lớp không có!!!

  • Bạn sẽ được hưởng phụ cấp công vụ

  • Thì đừng phấn đấu. giờ mà còn chưa biết nỗi cực của chuyên viên PGD hả?

 14. Tôi sẽ nghỉ hưu từ 1/10 năm 2011, vậy sau khi nghỉ hưu tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không và mức phụ cấp là bao nhiêu nếu có

  • Không được hưởng! vì Nghị định 54 CP đã nói chỉ tính phụ cấp thâm niên cho những người đang trực tiếp giảng dạy.

   • phụ cấp thâm niên giành để tính mức hưởng lương hưu, nên khi về hưu thì mức phụ cấp này sẽ được tính vào lương hưu hàng tháng. theo bạn nói không được hưởng thì nhà nước bắt người lao động tính % bảo hiểm làm gì

 15. Loc , on Tháng bảy ,2011 at 18:58 said :
  Tôi là giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo duc của xã , vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên theo nghi định 54 của chính phủ không ?

  • Tôi không thấy trong nghị định đề cập đến giáo viên chuyên trách ở trường (như phổ cập). Họ là giáo viên, đang làm công tác chuyên môn, tham mưu với BGH và các ban ngành khác và đã có giảng dạy trên 5 năm, được xếp lương theo nghị định 204, làm việc ở cơ sở giáo dục, không xếp vào hàng nhân viên như kế toán, văn phòng thì xếp vào loại nào trong nghị định? Theo tôi nghiên cứu toàn văn nghị định thì coi chừng không được hưởng

   • kế toán thì chắc không được hưởng phụ cấp thâm niên, tôi rất bức suất nghị định 54 vì sao cũng đều công tác HCSN mà giáo viên đã được hưởng 2 pc còn nhân viên không được hưởng 1 loại pc náo cả, nhân viên cũng phải phấn đấu để hoàn tành tốt nhiện vụ, củng phải lo cơm áo gạo tiềnnhư bao gíao viên chứ. mong các cấp có thẩm quyền nhìn sự việc thấu đáo hơn

 16. Theo nghị định 54/2011/NĐ về chế độ phụ cấp tham niên cho giáo viên, vậy Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng có được hưởng không

  • Theo quy định hiện hành thì Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vẫn phải đứng lớp giảng dạy nên họ vẫn được hưởng theo Nghị định 54

 17. Tôi đã công tác 33 năm và có quyết định nghỉ hưu từ 01/06/2011, vậy theo nghị định 54 này lương hưu của tôi sẽ được tính như thế nào? Liệu có được cộng tiền thâm niên công tác vào lương hưu hay không?
  (Tại khoản 2 điều 5: Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01/05/2011) vậy tôi nghỉ từ 01/06 có được hưởng chế độ theo nghị định hay không?

  Rất mong sự đóng góp của các bạn,

  • Nghị định 54 còn quy định rất chung nên câu hỏi của chị chưa thể trả lời được, chị cố gắng chờ văn bản hướng dẫn sẽ rõ, hy vọng văn bản hướng dẫn sẽ quy định luôn những người đã về hưu, những người công tác ở Sở Giáo dục, ở Phòng Giáo dục cũng được hưởng

 18. xin cho toi dc hoinghi dinh 132 ve viec xin nghi viec truoc thoi han vi huu co hieu luc den luc nao?

  • Nghị định 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế vẫn còn đang có hiệu lực

 19. rất mong thủ tướng CP có hướng dẫn thực hiện nghị định 54 cụ thể và cho các đối tượng lá cán bộ Phòng, Sở được hưởng. Nếu họ không được hưởng thì mức độ cống hiến cho giáo dục chẳng còn ý nghĩa gì cà.

 20. khi ra trường tôi giảng dạy được 3 năm, sau đó về phòng giáo dục công tác 21 năm, sau đó về lại trường giảng dạy được 1 năm, vậy có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

 21. Giáo viên trong các học viện, nhà trường trong lược lượng vũ trang có được hưởng phụ cấp thâm niên về giảng dạy không

 22. Tôi thấy Nghị định 54 về chế độ thâm niên cho giáo viên rất không công bằng. So với Dự thảo Nghị định trước đây thì giáo viên nghỉ hưu không được hưởng là một thiệt thòi vô cùng lớn cho họ.Nếu người nào nghỉ hưu trước 30/4/2011 thì không được hưởng còn Từ 01/5/2011 thì lại được đó là điều bất cập không thể chấp nhận được.Một vấn đề nữa là cán bộ làm công tác giảng dạy chuyển sang làm công tác quản lý tại các Sở giáo dục,phòng giáo dục đào tạo cũng không được hưởng,như vậy cán bộ giảng dạy sẽ không muốn sang làm quản lý.

 23. Nghị định của Chính phủ 54/2011 ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên là nguồn động viên thiết thực cho cán bộ, giáo viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Song cần có sự bổ sung đối tượng người đã nghỉ hưu, những cán bộ đang làm công tác quản lý chỉ đạo trong ngành để động viên những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, có như vậy mới tạo động lực lôi cuốn được người có năng lực tham gia và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục “vì lợi ích 100 năm”.

 24. XIn hỏi cán bộ kế toán (học chuyên ngành kế toán) phục vụ trong ngành giáo dục được hưởng phụ cấp thâm niên không?

  • Đương nhiên là không được, vì có đứng lớp giảng dạy đâu mà được hưởng. Chúc thành công.

 25. Xin hỏi: Trước đây tôi là bộ đội 7 năm, sau đó tôi phục viên đi học sư phạm 2 năm (thời gian này tôi không hưởng lương). Vậy việc tính thâm niên của tôi có được cộng với thời gian trong quân đội không?

 26. Thế còn những người làm hành là chính ở các trường công lập, lương họ còn thấp hơn giáo viên, họ cũng đóng góp cho ngành giáo dục thâm niên của họ là cái gì vậy hả các nhà làm luật.Chắc họ ăn ít hơn giáo viên họ mặc ít hơn giáo viên hay họ chỉ là những người phục vụ tầm thường không cần phải quan tâm và phải đối xử tệ hơn nữa chăng. Nếu như họ ở các ngành khác thì đều được cả rồi. Tôi thấy nghị định này sinh ra để giải quyết khó khăn cho người làm trong ngành giáo dục nhưng có gì đó cẩu thả và không triệt để, lại tạo thêm hố sâu phân biệt giữa những người trong cùng một ngành cùng một đơn vị. Chúng ta suôt ngày bảo đấu tranh cho công bằng văn minh nhưng điều đó còn xa vời lắm.

  • Các anh chị đã hiểu sai hai chữ “công bằng” ở đây rồi.Nên nghĩ đến công sức lao động của một GV so với CSLĐ của người làm HC,và việc này đã được xác định ở mức lương hiện lỉnh rồi còn gì.Nên nghĩ xa hơn và phải biết công nhận công sức của một GV đứng lớp.Không nên so bì một cách tùy tiện như vậy

 27. Tôi đồng ý với bạn Hồng Đức. Tôi cũng là một nhân viên văn phòng của một trường Tiểu học. Chúng tôi cũng phục vụ trong ngành giáo dục, chúng tôi đi làm cả sáng lẫn chiều, chúng tôi không có một khoản nào ngoài lương nhân viên. Giáo viên đứng lớp có 35%, có lương học phí buổi thứ hai, có thâm niên nghề. Như vậy so sánh sẽ thấy thế nào? Thâm niên nhà giáo, vậy chúng tôi là gì? Nơi làm việc của chúng tôi gọi là gì? Học trò gọi chúng tôi là cô, là thầy có đúng không? Hay sửa lại là bà, là ông? Hãy cho chúng tôi những lý do hợp lý để chúng tôi còn tận tâm phục vụ trong ngành Giáo dục này.

  • Tại sao ngành giáo dục có phụ cấp thâm niên sao ngành y tế lại không có PC thâm niên, vậy ngành y tế có sử dụng thâm niên để tích lũy kinh nghiệm khám chữa bệnh không, mọi chế độ phải công bằng, vì 2 anh em tôi cùng học đại học,công tác nhưng 2 ngành lại đều là thày cả thôi.

  • Toi hoan ngheng nghi dinh nay d­uoc thong qua vi do la niem dong vien rat lon doi voi cac thay co giao dang giang day. Nhung nguoi chua duoc huong ND 54 hay binh tinh vi nha nuoc rat cong bang. Giao vien dung lop ho hoan toan xung dang duoc huong.

  • làm hành chính thì khong phải nhà giáo. Nhân viên hành chính ở cơ quan nào chẳng lao động theo định mức của luật. Bạn không so sánh lao động của các nhân viên với lao động trong hoạt động GD. Học sinh gọi bạn lsf thày cô là không đúng lắm mà nên hướng dẫn các em gọi là cô chú

 28. Bộ GD-ĐT Cho phép những ai nguyên là GV đã được điều động về các Phòng, Sở GD-ĐT về giảng dạy lại các nhà trường, còn nguyên CBQL thì về lại làm GV dạy các tiết GDNGLL để hưởng phụ cấp đứng lớp và thâm niên?
  Còn CB các phòng GD-ĐT thì tuyển sinh viên mới ra trường chưa có việc làm!
  Các bạn khỏi lo. Âu cũng là cái số…..???

 29. Tôi rất bức xúc với NĐ 54. Ngoài GV giảng dạy còn biết bao nhiêu con
  người ngày đêm trăn trở, lăn lộn, góp tâm sức cho ngành… như đội ngũ kế toán, văn phòng, thiết bị… Xin hỏi nếu không có lực lượng này thì ai lo CSVC, trang thiết bị. chế độ lương tiền cho ngành. Vậy sao cho họ là những người ngoài cuộc./.

 30. Nghị định 54 của Chính phủ không những không thu hẹp được những mâu thuấn giữa việc phấn đấu tốt để lên công tác tại các cơ quan quản lý giáo dục với chế độ họ được hưởng; mà mâu thẫn đó nay lại càng bị khắc sâu hơn. Thật thất vọng

 31. Nghị định 54/CP chắc chắn sẽ gây nên làn sóng bất mãn đối với cán bộ Phòng, Sở và những người đã nghỉ hưu. Họ sẽ không còn tha thiết gì đối với công việc đang làm. Hiệu quả công tác và chất lượng giáo dục giống như bèo dạt mây trôi.Biết vậy thà đừng có Nghị định 54 thì hơn. Thôi thì viết đơn xin xuống trường quách cho xong.

 32. Nghị định 54 mới ra đời
  Kẻ thì phấn khởi, kẻ thì lo…
  Nỗi buồn đã nặng, sầu thêm nặng
  Cống hiến Phòng ban được ích gì!
  Bao nhiêu tâm huyết như bèo dạt
  Viễn cảnh tương lai thấy tối mờ
  Kinh nghiệm ngàn đời cần nên nhớ
  Về Phòng chỉ bị thiệt mà thôi.
  Gởi đến các đồng nghiệp làm CB Phòng, Sở mấy vần thơ con cóc đọc cho đỡ buồn.

 33. Tôi thật bất bình với NĐ 54. Các vị soạn thảo NĐ 54 có biết rằng để các cơ sở giáo dục hoạt động được phải có Sở và PGD không? Họ đều là những người xuất thân từ nghề giáo có nhiều cống hiến mới được đề bạt. Vậy mà họ lại không được hưởng. Sẽ chẳng có giáo vien nào về làm việc tại Sở và Phòng nữa đâu.

 34. Các vị lãnh đạo đã quên mất một bộ phận không nhỏ những cán bộ ở Sở và PGD. Họ đều là những nhà giáo cả đấy. Nếu không cho họ hưởng NĐ 54 thì hãy trả họ về là nhà giáo. Một đoàn tàu không có đầu máy thử hỏi toa tàu có chạy được không?

 35. Tôi hiểu đơn giản thế này: kế toán, văn phòng… là nhân viên phục vụ
  trong trường học. Họ không phải nhà giáo. Cán bộ làm ở Phòng, Sở vẫn được nhà nước phong tặng nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân. Họ là nhà giáo.Và họ có phụ cấp chức vụ. Tuy vậy, phụ cấp thâm niên không giống phụ cấp đứng lớp nên việc đội ngũ này không được hưởng là một sự bất cập. Khi đọc các phản hồi, tôi thiết nghĩ, cán bộ phòng, sở không hẳn là đầu tầu. Nếu gọi giáo dục là một gia đình, họ giống như cha mẹ. Không có cha mẹ nào không vui khi con cái của họ được ưu đãi, được quan tâm và chắc càng không có cha mẹ nào hậm hực ” thà không có nghị định 54 còn hơn”… Nghe có vẻ như phấn đấu lên phòng, lên sở không hẳn là để cống hiến…???!!!

  • Kế toán-Văn thư nhà trường là người làm 1/2 công việc khi giáo viên rời khỏi viên phấn. Cả 1 tập thể nhà trường có đủ thành phần họ đều làm công tác giáo dục; nếu xét 1 cách cụ thể họ còn khổ và làm nhiều công việc hơn 1 GV đứng lớp. Vậy Nđ 54 cp sinh ra chính là con của GV thôi, không phải là con của tập thể toàn trường. Nhưng chính những NGƯỜI làm công tác hành chính lại bỏ công sức nuôi đức con ấy. Đừng kêu làm gì bạn ơi! Trong 1 tập thể nhà trường ngoài GV ra CP chưa chấp nhận những kẻ còn lại là nghề nghiệp gì cả. Trời ban thì chịu đừng la…..

 36. Toi nghi ai ma soan ra cai nghi dinh 54 /2001 nay thi mau ma tham muu voi lanh dao sua chua hay bo sung lai neu khong 1 bo phan can bo phong va So GD se thoi chi , chan nan thi giao duc ca nuoc se di xuong. Nhung nguoi phan dau lam tot ve phong va so thi lai bo quen ho 1 cach co tinh nhu vay sao ?

 37. xin hoi cac bac nao nghien cuu ki lai xem nghi dinh 54/2011 nay ra nham muc dich co loi cho nhung doi tuong nao? Neu noi uu tien cho giao duc thi hay nghi den can bo quan li phong va so giao duc truoc chu. Ho la nhung nguoi phan dau het minh vi su nghiep giao duc truoc tien ma. Neu khong co ho thi co phai su nghiep giao duc nhu ran mat dau khong?

 38. cac thay va co o Bo GDDT cho nguoi dan chung toi biet la can bo Phong GD va So GD co phai la nhung nha giao hay khong , neu khong sao ho khong duoc huong phu cap tham nien theo nghi dinh 54/2011.

 39. uu tien cho giao duc , tai sao nhung nguoi ngay dem tham lang lam cong tac quan li, dem lai cai hay cai tot cong hien cho su nghiep giao duc nhu can bo lam o phong va so giao duc thi khong co phu cap dung lop, nay khong co phu cap tham nien , khong biet roi ho se nghi gi khi phan dau de duoc doi xu nhu the. Toi thay nghi dinh nay luc du thao thi ro rang nhung den khi chinh thuc thi khong cu the. Neu khong soan thao duoc cu the thi dung co con tot hon, se khong lam nhung nha quan li giao duc them chan nan va thoi chi.

 40. Noi chung cai nghi dinh 54/2011 nay cung danh cho nhung giao vien day lop chu khong phai la phu cap chung cho nhung nguoi lam cong tac giao duc . Vay toi de nghi cac vi lanh dao nen doi ten nghi dinh 54 nay thanh PHU CAP DUNG LOP – LAN II cho giao vien day lop nua . Vi can bo quan li giao duc o phong va so giao duc khong duoc xem la nha giao nua mac du ho dang phuc vu cho giao duc. The moi thay nghi dinh 54/2011 nay that BUON CUOI.

 41. Thật mất công bằng khi những nhà giáo đang công tác tại phòng, sở giáo dục mà không được hưởng phụ cấp thâm niên. họ đều là những người xuất thân từ giảng dạy có kinh nghiệm đang làm nhiệm vụ quản lý giáo dục.

 42. Tôi cũng thấy như các bạn đọc rất không công bằng tý nào cả. Thế rồi có phải ai cũng đứng lớp liên tục đâu: có người lúc thì đứng lớp, lúc thì làm chuyên viên ở Phòng rồi lại quay lại đứng lớp thì tính ra sao? tôi thấy lằng nhằng quá, người ta đã làm về ngành giáo dục là mọi người phải được hưởng cả chứ. Phải không các bạn.

 43. Toi nghi nen co huong dan thuc hien nghi dinh54/2011 nay that cu the , cang som cang tot de can bo phong va so giao duc trong ca nuoc khong con hoang mang khong biet minh thuoc doi tuong nao? . Toi rat hy vong dung bo quen ho , vi ho la nhung nha giao ca va ho con la thanh phan uu tu moi duoc chon va de bat. Da goi la phu cap tham nien nha giao sao lai con phan biet co dung lop hay khong dung lop. GV dung lop da co PC dung lop con day la phu cap tham nien , 2 tu ngu nay can phan biet ro rang , chung ta la nguoi Viet Nam phai hieu het tieng me de chu.

 44. Neu khong co phu cap tham nien cho nhung nha giao dang cong tac tai phong va so giao duc thi som muon gi se co nhieu tieu cuc xay ra. Khi nguoi quan li chan nan , buong xuoi cong viec thi hoi nhu the nao ?

 45. May hom nay (tu khi nghi dinh 54/2011 ra doi) , toi di den dau cung nghe phan nan noi dung ve cai nghi dinh nay. Xin tha thiet yeu cau cac nha soan thao van ban khi nghien cuu chinh thuc dua ra van ban nao can phai het suc can than . Theo toi nha giao thi gom nhung nguoi dang giang day,lam cong tac quan li hay cong tac gi mien dang phuc vu trong nganh giao duc deu goi la nha giao het. Neu khong phai nha giao sao ho lam quan li trong giao duc . Tat nhien ho deu duoc huong PC tham nien cho nha giao chu, dung khong cac vi lanh dao. Da goi la tham nien sao con phan biet co dang dung lop hay khong?

 46. Neu can bo phong va so khong duoc huong PC tham nien thi toi cam doan voi cac vi lanh dao cap tren se khong co giao vien nao o truong dam len lam o day nua , neu co bat buoc chac ho cung khong len tru khi o truong ho lam sai trai gi bi ki luat dieu dong ve phong hay so . Nguoi gioi giang co tai co duc sao chap nhan len lam quan li vua cuc cong lai con mat mot khoang tien lon . 5 nam nua thi phong va so chi con 1 nguoi lam thoi do la ong truong phong hay giam doc so do.

 47. Theo nghị định 54/ 2011 tôi nghĩ là chỉ có ở nước ta thôi! Công việc nào hay vị trí nào cũng là phục vụ hết mình cho ngàng giáo dục. Cách tính thâm niên kiểu này mang tính phân biệt sâu sắc giữa người trực tiếp giảng dạy với người làm công tác hành chính cũng như ở Phòng – Sở, trong khi họ là người lèo lái con tàu giáo dục sau cho đi đúng hướng. Hiện nay cán bộ Phòng – Sở phải giảm bớt biên chế, công việc dành cho mỗi cán bộ sẽ nhiều hơn; vậy mà không được hưởng phụ cấp thâm niên. Những người giảng dạy giỏi họ sẽ rất sợ làm lãnh đạo, Còn những người làm công tác hành chính thì họ sẽ cảm thấy mình bị xem thường vì công lao động của họ vẫn ngày làm 8 giờ nhưng các giáo viên khác. Tôi cam đoan sẽ có tiêu cực xảy ra …! Đề nghị Lãnh đạo các Bộ ngành xem xét lại nghị định 54/2011 để những người làm việc cùng ngành, cùng thời gian đều được hưởng phụ cấp thâm niên như nhau. Có thế mới công bằng và tránh tiêu cực !

 48. That la khong cong bang,chung toi nhung nguoi phuc vu trong nganh GD( ke toan truong,hanh chinh, thiet bi thu vien…) luong chung toi di lam ca thang khong mua noi 10 kg gao thu hoi hoi chung toi song bang gi? chung toi phuc vu trong nganh GD nguoi it nhat cung 6 nam nguoi nhieu cung duoc 13 nam roi nhung noi den luong thi buon lam cac nha quan ly a.nguoi thap thi duoc nhung 1.025.000d/th nguoi nhieu thi duoc nhung 1,750.000d/T. thu hoi co cong bang khong? cac vị đã quen di doi ngu nhan vien thap co be hong nhu chung toi?

  • Một lực lượng chiếm tỷ lệ không nhỏ nhưng làm những việc thầm lặng như công các kế tóan, văn thư, thiết bị trong các trường học. Khi nghi định 54 ra đời thử hỏi xem những người làm luật chỉ chú trọng tới phần nổi của 1 tảng băng đó là nhà giáo, nhìn lại xem trong một ngôi trường không có cấp dưỡng, vệ sinh viên, bảo vệ, kế tóan, . . . thì có thành 1 ngôi trường không. Mức lương của họ rất thấp (830.000đ/tháng khởi điểm) và lương phần mềm cũng thấp hơn cả. Đồng ý giáo viên là người nuôi dạy mầm non tương lai của tổ quốc nhưng nếu không co những đóng góp thầm lặng của chúng tôi thì họ có thể yên tâm giảng dạy được không. Không có một ưu đãi nào đối với họ sao, nhà làm luật phân biệt đối xử như vậy đảm bảo rằng tương lai sẽ thiếu nhân lược trầm trọng do không có ai làm nhân viên phục vụ hết

 49. Qua những tin phản hồi của các độc giả , chúng ta cần phải xác dịnh rõ văn bản Phụ cấp thâm niên theo nghị định số 54/2011 cho nhà giáo khi ký văn bản. Chính phủ phải xác định lại PHỤ CẤP THÂM NIÊN là gì và PHỤ CẤP ĐỨNG LỚP là gì ? Đối tượng nhà giáo nào hưởng phụ cấp đứng lớp và đã là nhà giáo thì tất cả đều hưởng phụ cấp thâm niên . Mong chính phủ các vị
  lãnh đạo đừng bỏ sót đối tượng nhà giáo nào hết

 50. Đọc hết các tin trên tôi nhận thấy chỉ có ở Việt Nam mình sao nhiều văn
  bản thật không rõ ràng phù hợp tí nào . Ở các ngành khác làm việc trong ngành nào là công chức ngành đó. Phục vụ ngành giáo dục thì gọi chung là nhà giáo mới đúng . Nếu những nhà giáo dang công tác tại Phòng và Sở
  giáo dục không gọi là nhà giáo sao họ lại quản lí giáo dục.

 51. Tôi đã đọc tất cả dự thảo cũng như nghị định 54/2001 về PC thâm niên
  chính thức cho nhà giáo. Tôi thấy bất cập giữa dự thảo và chính thức quá
  .Tại sao các vị lãnh đạo bỏ sót 1 cách vô tâm chế độ thâm niên cho các cán bộ Phòng và Sở GD như vậy . Tại sao GV đứng lớp đã có PC đứng lớp nay còn có PC thâm niên còn cán bộ Phòng và Sở thì không có gì ngoài 2 PC trên . Thế thì đừng ai phấn đấu làm tốt làm gì , cứ làm hoàn thành nhiệm vụ thôi thì không bị lên làm lãnh đạo để không bị mất chế độ. Ngẫm nghĩ cũng thấy lạ quá. Thôi thì ta cứ từ từ làm nhiệm vụ của mình , đừng phấn đấu làm gì nhà nước đâu ưu tiên gì cho những người giỏi như ta .

 52. Tôi cũng rất đồng suy nghĩ với bạn Hồng Đức, chúng tôi là nhân viên hành chính làm việc văn phòng ơ các trường công lập.Đi làm từ sáng tơi chiều, cũng đang góp phần công hiến cho sự nghiêp Giáo dục, thâm niên cũng đã gần 20 năm, Giáo viên còn có Phu cấp ưu đãi 35%. chúng tôi chỉ có lương không có gì cả. Phải chăng sư đóng góp của chúng tôi chỉ được hưởng như vây, tôi thấy các ngành khác như Quận đội, Công an đều có PCTN cho cả công nhân viên của ngành. Tôi thấy nghi định này còn chưa sâu sắc với những ngươi đang làm công tác hành chính trong ngành GD như: Kế toán, Văn thu, bảo vệ.v.v..tạo thêm khoảng cách giữa những người đang cùng công tác, khiên chúng tôi không còn nhiệt huyết để làm việc cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục.

 53. trước đây tôi công tác tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên 10 năm đóng bảo hiểm. nay tôi chuyển sang ngạch giáo viên 15.113 .từ 1/2 2011,nhưng chưa đứng lớp. vậy phụ cấp thâm niên của tôi sau này có được tính hay ?

 54. mot chinh sach khong phu hop. lam viec o phong, so chac ho xin ve truong het thoi

 55. Tôi cũng đồng ý với tất cả độc giả nên mới nhắn vài hàng góp ý sự việc
  đang được dư luận quan tâm ở ngành giáo dục . Tại sao cùng làm việc trong một ngành còn phân biệt với nhau như vậy . Tôi cứ nghĩ nghị định 54/2011 là phải áp dụng chung cho những ai đang làm việc phục vụ cho ngành giáo dục. Nếu nói đất nước ta đang khó khăn , không đủ ngân sách thì đừng ban hành nghị định này làm gì làm 1 bộ phận những người cùng trong ngành gây mâu thuẩn rõ rệt với nhau. Có lẻ khi thực hiện nghị định này sẽ rắc rối lắm. Mong các vị lãnh đạo cùng bàn bạc và xem xét lại

 56. Đội ngũ cán bộ phòng, sở GD cũng như cán bộ phòng ban khác. Song họ khác cán bộ phòng ban khác là phải qua qúa trình giảng dạy, phải là đội ngũ GV, quản lý giỏi mới được điều động về phòng, sở GD. Công việc họ đang làm vẫn phải gắn liền với GD, các ban ngành khác chuyển sang làm công tác quản lý GD tại phòng sở liệu có làm được không….công việc quản lý tại phòng sở,GD khác hẳn với công tác hành chính nhà nước đơn thuần… vậy cớ gì mà họ không được hưởng phụ cấp thâm niên GD. Liệu còn ai muốn làm công tác quản lý GD tại phòng, sở GD nữa không… mất đầu tàu thì tàu đi thế nào?

  • Tôi rất đồng ý vơi ý kiến bạn nêu. Nếu ko có thâm niên GD thì các cán bộ này có ở Phòng, sở công tác cũng thiếu chất lượng, !!!!!

 57. Nhà giáo trong các học viện, nhà trường Quân đội có được hưởng thâm niên giảng dạy theo nghị định 54/2011/NĐ-CP không?
  Hoàng Đình Thắng, số Điện thoại: 0982200279

 58. 01684610568,tháng bảy 21.2011
  Nói đến nghị đinh 54 em xin hỏi: Em công tác ở ngày giáo dục từ 25/09/1997( em là giáo viên tiểu học)nay vì điều kiện gia đình em phải chuyển đi xa nơi công tác 40km em làm đơn xin thôi việc và xin được hưởng chế độ thôi việc theo nghị định 54 nhưng UBND huyện chưa giải quyết cho em nghỉ vì lý do thiếu giáo viên và nói nếu em muốn nghỉ việc thì phải viết trong đơn là tôi không nhận bất cứ một loại trợ cấp nào .như vây có đúng không?
  Xin cảm ơn.

 59. Tôi rất đồng ý với bạn 01216065169 lắm . Chúng ta phải chấp nhận dù chế độ có không phù hợp cũng phải chấp nhận chứ sao, văn bản chính phủ đã ký rồi thì có hồi tố được không . Chúng ta hãy chờ xem đoàn tàu giáo dục sẽ chạy như thế nào nhé.

 60. Tôi nghĩ nghị định 54/2011 cần phân biệt rõ ràng đối tượng được hưởng để khỏi mâu thuẩn cùng trong 1 ngành. Tại sao người làm tốt -làm quản lí lại thu nhập thấp hơn 1 giáo viên giảng dạy ở trường . Tôi nghĩ ai đang làm việc phục vụ cho ngành giáo dục thì đều hưởng phụ cấp thâm niên dù người đó làm công việc như : Quản lí, dạy lớp, thư viện , văn phòng ….nhưng họ đều phục vụ cho ngành GD thì đề công bằng như nhau . Vì người quản lí thì đã có PC chức vụ, dạy lớp thì đã có PC đứng lớp…còn những người làm công tác văn phòng họ có gì ngoài thu nậhp lương chính. Hy vọng các vị lãnh đạo nhận thấy và xem xét . Đừng bỏ sót đối tượng nào vì họ đều phục vụ cho sự nghiệp
  Giáo dục

  • mình rất tán thành với ý kiến của bạn

 61. van ban khong ro rang cu the noi sao du luan khong xon xao. Hoi cac nha soan thao van ban oi, giai quyet nhu the nao bay gio???

 62. Một lực lượng chiếm tỷ lệ không nhỏ nhưng làm những việc thầm lặng như công các kế tóan, văn thư, thiết bị trong các trường học. Khi nghi định 54 ra đời thử hỏi xem những người làm luật chỉ chú trọng tới phần nổi của 1 tảng băng đó là nhà giáo, nhìn lại xem trong một ngôi trường không có cấp dưỡng, vệ sinh, bảo vệ, kế tóan, văn thư, . . . thì có thành 1 ngôi trường không. Mức lương của họ rất thấp (830.000đ/tháng khởi điểm) và lương phần mềm cũng thấp hơn cả. Đồng ý giáo viên là người nuôi dạy mầm non tương lai của tổ quốc nhưng nếu không co những đóng góp thầm lặng của chúng tôi thì họ có thể yên tâm giảng dạy được không. Không có một ưu đãi nào đối với họ sao, nhà làm luật phân biệt đối xử như vậy đảm bảo rằng tương lai sẽ thiếu nhân lực trầm trọng do không có ai làm nhân viên phục vụ hết.

 63. Tôi cũng là giáo viên nhiều năm ,nay công tác ban tuyên giáo Tỉnh Uỷ xin có một vài ý kiến như sau : phụ cấp thâm niên nghề nghiệp là dựa trên công việc cụ thể người của lao động đang làm việc hoặc người đó đã về hưu ;Ví dụ công nhân đang làm công việc độc hại hay nặng nhọc thì được hưởng phụ cấp ,chứ làm gì có chuyện cán bộ quản lý (giám đốc ,phó giám đốc) hay cán bộ phòng ban được hưởng phụ cấp độc hại hoặc nặng nhọc.Nói về lái con tàu giáo dục trước hết phải nói tới Đảng và Nhà nước ,sau đó là Bộ Giáo Dục và các cấp chính quyền,rồi đến các bộ ngành và các tổ chức xã hội liên quan ,còn chúng ta là người làm công hưởng lương đương nhiên là cũng có góp phần trong việc lái con tàu (người này không làm tất có người khác ,đặc biệt cán bộ quản lý là nhiều người đang mơ ước được làm đó).Chúng ta nên công tâm mà nói là làm quản lý giáo dục không thể khó khăn gian khổ hơn một số ngành khác được đâu.Những người trực tiếp làm nghề dạy học mới là trực tiếp làm công việc đặc thù ;họ chịu rất nhiều áp lực đối với chuyên môn , đối với học sinh và phụ huynh, đối với các cấp quản lý…Thưa các bạn chúng ta ở góc độ là cán bộ làm quản lý cần có tâm và tầm nhìn độ lượng ; thực sự mà nói tôi chỉ rất đau buồn như thế này thôi, đó là những người thầy của mình có chức danh giáo viên suốt đời cặm cụi trên bục giảng họ đã về hưu lâu nay và sắp ra đi tìm ông bà rồi, cuộc đời của họ rất gian khổ khó khăn, thế nhưng đến nay họ vẫn chưa nhìn thấy phụ cấp thâm niên của mình
  22/7/11 17:29

 64. Các nhà nghiên cứu Nghị định 54/2011 ở xa quá, không di thực tế nên nghĩ rằng cán bộ làm ở Phòng – Sở chắc giàu lắm không cần pc thâm niên !!!!!!!!

 65. tôi là một giáo viên đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2003 và đến năm 2009 tôi vào biên chế vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên K?

 66. quá bất công cho cán bộ sở, phòng GD&ĐT, việc thì nhiều, biên chế thì ít, lương lại càng ít..Cơ quuan tham mưu nên đi cơ sở nhiều hơn trước khi ban hành nghị định này, Như nhiều bạn nói thà không có nghị định 54 chúng tôi vãn yên tâm công tác và cống hiến, Có rồi lại càng thêm nản chí….

 67. Hỏi những người làm công tác bảo vệ, phục vụ, ,kế toán, văn thư, thư
  viện thiết bị đang làm việc tại các trường công lập có được hưởng phụ
  cấp thâm niên không? sao không thấy nói đến? đề nghị xem xét lại

 68. Nghị định này chỉ có giáo viên đứng lớp mới được hưởng phụ cấp thâm
  niên, giáo viên đứng lớp đã có 35% ưu đãi của ngành bây giờ lại thêm
  phụ cấp này nữa, còn những người cũng đang công tác tại các trường
  học không đứng lớp đã không có 35% ưu đãi bây giờ lại không được
  hưởng phụ cấp thâm niên nữa thật tôi nghiệp vẫn mang tiếng là viên
  chức của giáo dục.

 69. tôi làm kế toán của Trung tâm bồi dưỡng chính trị có được hưởng chế độ này không?

 70. Gửi thầy tôi đã về hưu

  Nỗi niềm

  Nhà Thầy ở cạnh nhà tôi
  Chiều chiều tôi vẫn sang chơi thăm thầy
  Từ ngày “phụ cấp” đến nay
  Tôi buồn đâu dám sang thầy để chơi
  Gặp tôi thầy cứ cười cười
  Vẫn là ánh mắt yêu đời như xưa
  Lòng tôi sao cứ ngẩn ngơ
  Trời cao thấu hiểu mong chờ tôi không?
  ***
  Biết rằng thầy vẫn ung dung
  Buồn, vui âu cũng nỗi lòng mà thôi
  Thầy ơi! Thầy khổ nhiều rồi
  Làm nghề dạy học suốt đời vì ai
  Đứng trên bục giảng miệt mài
  Hưu chưa “phụ cấp” chẳng lời kêu than
  Lẽ nào chuyện ở thế gian
  “Phụ cấp” mà lại phũ phàng thế sao?
  ***
  Dạy em đạo lý ngày nào
  Thầy rằng, minh bạch trời cao thấu nhìn
  ***
  Mấy lời bằng cả con tim
  Xin thầy em gửi nỗi niềm vào đây.

  Học trò cũ

  Chú thích: “phụ cấp” ý
  muốn nói tới phụ cấp
  thâm niên giáo viên đứng lớp

  • GHI NHỚ LỜI MẸ .
   Thày dạy hết mẹ lại con.
   Cái công ơn ấy con còn ghi sâu.
   Dù đi bốn biển năm châu.
   Hay làm đến chức công hầu -KHÔNG QUÊN !

 71. Tôi là một giáo viên, đòng thời là quân nhân
  Vậy việc tính phục cấp thâm niên quân nhân có được cộng dồn với phục cấp giảng dạy như trong nghị định không nhỉ?

 72. Không biết chủ nhân của trang web này có tổng hợp được các ý kiến phản hồi để có tiếng nói lên cấp trên không? Khi đọc dự thảo Nghị định 54 tôi rất phần khởi vì trong đó nêu rất rõ và cụ thể. Nhưng khi Nghị định 54 chính thức ra đời thì hoàn toàn mâu thẫn với dự thảo. Đã gọi là phụ cấp thâm niên giáo dục thì bất cứ ai cống hiến lâu năm cho ngành giáo dục phải được hưởng chứ! Sao mấy ngài CP lại bất công với anh em cán bộ Phòng, Sở và các đối tượng đã nghỉ hưu? Rất mong các quan lớn ở trên xem xét lại và có thông tư hướng dẫn cho họ được hưởng. Được vậy, tôi tin các cán bộ Phòng, Sở sẽ an tâm tiếp tục làm việc và cống hiến cho ngành.

 73. Theo nghị định 54 của chính phủ thì viên chức là người được hưởng
  phụ cấp thâm niên phải không? xin nói rõ ràng hơn. cám ơn

 74. Tôi đã tham gia giảng day được 09 năm (từ ngày 15/11/1998 – ngày 15/10/2006) thì được điều động làm phó bí thư huyện Đoàn. Nhưng từ ngày 01/07/2011 đến nay tôi về làm quả lý và tham gia giảng dạy ở một phòng tại trường cao đẳng day nghề. vậy, tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54 này không? Mong các cơ quan có thẩm quyền trả lời giùm.

 75. Thời gian tập sự mà phải đống bảo hiểm xã hội có được tính PC thâm niên không?

 76. + Đội ngũ kết toán ,phục vụ trong trường học có được hưởng Pb thâm niên không?

 77. Hỏi những người làm công tác bảo vệ, phục vụ, ,kế toán, văn thư, thư
  viện thiết bị đang làm việc tại các trường công lập có được hưởng phụ
  cấp thâm niên không?

 78. Theo toi thi nhung nguoi duoc dao tao va co van bang su pham dang cong tac tai cac co so giao duc hoac da ve huu deu duoc huong ND 54/2011/CP la hop li nhat.

 79. Tôi ra trường và tham gia giảng dạy từ năm ngày 15/11/1998 đến ngày 15/10/2006, thì được điều động làm phó bí thư Huyện đoàn, nhưng từ ngày 01/07/2011 đến nay tôi chuyển công tác về làm ở một phòng và tham gia giảng dạy tại Trường cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên. Như vậy tôi có được hưởng chế độ theo nghị định 54 này không? Rất mong nhận được câu trả lời của các cấp có thẩm quyền.

 80. la mot nhan vien ke toan trong truong hoc. nghi đinh 54 ra đoi co le toi phai nghi viec trong nganh giao duc thoi, vi qua bat man.

  • Mình cũng đồng ý với Thảo , là nhân viên văn phòng như chúng mình mang danh phục vụ giáo dục nhưng lại bị xem thường một cách quá đáng . Chác mình cũng sẽ làm đơn xin nghỉ thôi . Lúc chưa có NĐ 54 , khi làm danh sách GV lãnh PCƯĐ , mình có hỏi HT mình : “sao thấy buồn quá ” HT mình trả lời ” nếu buồn thì học thêm 3 năm ngành sư phạm nữa thì về sẽ hết buồn ” . Bây giờ có NĐ 54 thì mình hết buồn rồi ??????????? mà chỉ thất chán và muốn nghỉ thôi

   • so bì như con nít, kế toán to hơn thủ trưởng còn đòi gì nữa?
    Đọc các khiếu nại so bì của CBSGD,PGD,NVKTVP. Mình thấy buồn quá đi thôi.Không biết các bộ suy nghĩ thế nào khi đọc được những ý kiến này.

 81. Tôi là giáo viên đang giảng dạy đến nay là 12 năm và biên chế chính thức cũng 12 năm thì được tính tỉ lệ phụ cấp thâm niên bao nhiêu ?.Thầy tôi cũng chức danh giáo viên dạy học liên tục gần 30 năm rồi về hưu năm 2002, xin hỏi thầy tôi khi tính phụ cấp thâm niên có được bù lỗ từ năm 2002 đến nay không?

 82. Alo theo tôi chúng ta có thắc mắc gì thì cứ hỏi tuphap sẽ trả lời căn cứ trên luật .chứ cứ dãi bày tâm sự ở đây làm gì có thay đổi dc gì đâu ,lại còn làm mất sự tập trung của phần hỏi đáp

 83. Theo luật lao động thì người lao động trực tiếp làm công việc( nghề )nào hưởng lương theo công việc đó ;Vậy Alo cho biết giáo viên làm công việc dạy học đã về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 khác gì với những giáo viên cũng làm công việc dạy học đã về hưu giai đoạn trước 1994 và sau 4/2011

 84. Trong này có 2 trường hợp mà chưa được trả lời : Các anh chị em đã từng phục vụ trong quân đội. Sau đó xuất ngũ, phục viên về địa phương và sau đó đi học SP và đi dạy. Như vậy thời gian phục vụ trong quân đội có được tính để tính thời gian hưởng thâm niên theo nghị định 54Cp hay không ? Bạn nào biết xin trả lời giúp. Cảm ơn

 85. Toi cong tac o mot truong tieu hoc tu 1996-1999 sau do toi di hoc dai hoc tu 1999-2003 thi ve giang day tai truong THCS cho den nay vay toi co duoc huong phu cap tham cua 3 nam truoc do khong (1999-1999)

 86. Tôi ra trường được 6 năm và đang được phân công làm giáo viên Tổng phụ trách Đội ở trường THCS. Vậy theo nghị định 54/2011/NĐ-CP của chính phủ về phụ cấp thâm niên thì tôi có được hưởng phụ cấp này không?Câu trả lời xin gửi về email của tôi trong thời gian sớm nhất được không?

  • câu hỏi của tôi vẫn chưa được trả lời

  • Theo quy định tại Điều 1 NĐ 54 thì đối tượng được hưởng là viên chức nằm trong biên chế theo NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
   Như vậy, nếu bạn đã vào biên chế thì được hưởng, còn nếu là cán bộ hợp đồng thì không được hưởng.

 87. Tôi hợp đồng giảng dạy từ năm 1994 ( được chuyển xếp lương theo nghị định 204/2004/NĐ-CP), đến năm 2005 được xét biên chế ( Có quyết định của UBND Tỉnh) , năm 2007 sở nội vụ có quyết định bổ nhiệm ngạch. Vây tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không? Nếu có thì tính từ mốc thời gian nào ( Thực tế tôi đã tham gia giảng dạy tròn 17 năm )

 88. Tôi tham gia giảng dạy ở trường THPT từ năm 1984-1994 và đã từng được hưởng thâm niên giáo viên. Sau đó, tôi chuyển vào giảng dạy ở một trường ĐH trong Quân đội (hưởng lương công nhân viên chức QP đến năm 2003), tháng 9 năm 2003 tôi mới được hưởng lương chuyên nghiệp. Hiện nay tôi vẫn đang giảng dạy trong Quân đội. Tôi xin được hỏi:
  1. Giảng viên trong Quân đội nhưng hưởng lương công nhân viên chức QP có là đối tượng được tính thâm niên theo NĐ 54/CP-2011 không?
  2. Theo NĐ 54/CP 2011 thì thời gian 10 năm tôi giảng dạy ở trường THPT và 9 năm giảng dạy trong Quân đội nhưng hưởng lương CNV chức QP có được cộng để tính vào thâm niên hiện nay của tôi không ? (Lưu ý: hiện nay tôi chỉ được 8 thâm niên Quân đội – tính từ khi được hưởng lương chuyên nghiệp 2003). Bạn nào biết xin trả lời giúp ! Cảm ơn.

 89. Hay quan tam toi doi song cua giao vien chung toi.
  Vat gia ngay cang leo thang.
  Anh em giao vien chung toi dang vat lon hang ngay voi dong rau bat gao
  Nhung tuong nghi dinh se bao gom ca nhung giao vien co thoi gian hop dong dai han dong bao hiem sau do chuyen sang bien che nhung thoi gian bien che chua du 5 nam nhu chung toi
  than oi
  Bat cong qua
  De nghi Bo giao duc tham muu lai voi thu tuong chinh phu de quan tam hon nua toi moi doi tuong giao vien co du thoi han cong tac giang day duoc 5 nam ke ca thoi gian hop dong dong bao hiem

 90. Xin hỏi: Tôi vào biên chế ngành giáo dục từ năm tháng 2 năm 2008 và trước đó tôi có 5 năm hợp đồng đóng bảo hiểm, vậy tôi có 7 năm công tác trong ngành liên tục có đóng bảo hiểm thì có được tính hưởng thâm niêm hay không?

 91. Tôi vào biên chế từ năm 2000, sau đó đến năm 2004 nghỉ việc, thanh toán bảo hiểm. Cùng năm tôi thi vào dạy ở một trường khác, thi công chức lại từ đầu thì có được hưởng thâm niên từ năm 2000 không?
  Xin came ơn!

 92. Chào bạn!
  Mình có mấy câu hỏi về việc thực hiện nghị định 54 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, bạn trả lời giúp mình nhé!
  Mình hiện là một quân nhân làm công tác giảng dạy trong một trường Đại học của quân đội. Quan nhân đã được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo ngành rồi, nhưng mình thấy điều kiện tính thâm niên trong Nghị định 54 ghi là cộng dồn thâm niên giảng dạy với thâm niên các ngành nghề khác để tính phụ cấp thâm niên. Như vậy, có vẻ như tụi mình sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên giảng dạy. Nhưng không hiểu sao, những động thái ở trường mình cho thấy bọn mình không được hưởng. Bạn có thể trả lời giúp mình không? Đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện chưa hả bạn?
  Mình thanhs bạn nha!
  Mr. Nguyen Duc Hoc

  • Cảm ơn bạn đã truy cập website của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ!
   – Trường hợp của ban theo quy định tại Điều 1 Nghị định 54 thì được hưởng, nếu bạn là quân nhân chuyên nghiệp được xếp lương theo Nghị định 204.
   – Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 thì thời gian tính phụ cấp thâm niên được tính: Thời gian hưởng ở các ngành nghề khác cộng với thời gian giảng dạy để tính phụ cấp thâm niên,
   ví dụ: anh hưởng phụ cấp thâm niên ở quân đội được 10 năm, giảng dạy được 10 năm thì thời gian tính phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54 là: 20 năm.
   – Nghị định 54 không có điều khoản quy định nếu đã hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thì không hưởng phụ cấp khác nên bạn vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên quân nhân và phụ cấp thâm niên giảng dạy.
   – Tính đến hiện nay thì chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định 54. Khi nào có thì chúng tôi sẽ cập nhật lên website của Phòng.
   Chúc bạn thành công trong cuộc sống!

 93. Xin chào tư pháp! xin cho tôi hỏi một câu về chế độ tính thâm niên cho nhà giáo.
  Tôi giảng dạy ở trường PT và đóng bảo hiểm từ năm 2000. Đến năm 2004 tôi xin thôi việc, thanh toán bảo hiểm. Cùng năm này tôi xin vào dạy ở trường Cao đẳng, hợp đồng 1 năm, thi công chức lại, đóng bảo hiểm từ đầu. Đến năm 2006 tôi mới được vào biên chế. Vậy tôi được tính thâm niên từ năm nào?
  Xin hãy tư vấn giúp tôi.
  Tôi xin cảm ơn!

  • Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ!
   Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:
   Theo Điều 1 NĐ 54, khoản 5 Điều 2 Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Điều 2 NGhị định 116/2003 về quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp nhà nước: thì bạn đang là viên chức – là đối tượng được hưởng thâm niên theo Điều 1 NĐ 54. Thời gian tính thâm niên từ năm 2000 – năm bạn bắt đầu giàng dạy (không phân biệt là dạy trong công lập hay ngoài công lập – theo điểm a khoản 2 Điều 2 NDD54) và bạn sẽ bị trừ thời gian tập sự theo HĐLĐ đã ký trước khi vào biên chế (Theo khoản 3 Điều 2 NĐ 54)

 94. Tôi công tác ở Văn phòng UBND huyện từ 1998 đến 2008 thì chuyển về trường THPT làm giáo viên trực tiếp giảng dạy cho đến nay. Vậy xin hỏi thời gian công tác ở VP UBND trước đây có được tính thâm niên không?

 95. Là một giáo viên giảng dạy nhiều năm luôn phấn đấu hết mình để được rút về văn phòng làm công tác PCGDTH, hồ sơ sổ sách thì rất nhiều, làm việc phải 2 buổi/ngày. Vậy mà khi nghị định 54 ra đời thì bản thân cảm thấy quá bất công. Vì trước đây mình đi học sư phạm ra trường là một giáo viên, nhưng nhờ do năng lực công tác mà được về văn phòng.Tính tổng thời gian giảng dạy và thời gian làm văn phòng đến nay là 18 năm. Nay chỉ vì có tên là văn phòng mà mất đi 18 năm thâm niên. Vậy không biết có đáng không? Đề nghị Các cấp nên xem xét lại phụ cấp thâm niên đối với giáo viên làm công tác như tôi .

 96. Tôi là Kế Toán trường học, tôi không được hưởng PC ưu đãi ngành; theo NĐ 54 thì tôi không được hưởng PC thâm niên, mặc dù chúng tôi cũng phục vụ trong ngành Giáo dục, được chuyển xếp lương theo NĐ 204 năm 2004.
  Tôi thấy ngành y tế quy định phụ cấp ngành cho cán bộ phục vụ là 15%
  mà ngành GD lại không có PC cho người làm Kế toán. Văn phòng, thư viện….
  Hỏi Thủ tướng không nghĩ đến những người lao động như chúng tôi?

  Ngoài ra tôi thấy cần phải hướng dẫn cụ thể cách tính để truy lĩnh PC thâm niên? Vì một người co 25 năm công tác thì lương của họ đã qua rất nhiều biến đổi…

 97. Tôi là giáo viên mới về hưu được 1 năm. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

 98. Tôi là giáo viên biên chế ở một trường cao đẳng. trước đây tôi có trực tiếp đứng lớp giảng dạy nhưng 2 năm nay tôi chuyển sang làm giáo viên chuyên trách chủ nhiệm khối. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên như nghị định 54 hay không? Xin chân thành cảm ơn!

  • Thủ tướng ở cao không nhìn thấy hết nổi đau của những nhà giáo đang ở nghành giáo dục nhưng không giảng dạy.Ôi chua sót quá!

 99. Thực sự buồn và chán nản khi nhận được nghị định 54, Thủ tướng ơi hãy xem xet lại. Tại sao chứ! Chúng tôi cũng là những con người làm trong ngành giáo dục, chúng tôi là những nhân viên: Kế toán, văn thư, cấp dưỡng, y tế. Đến thời điểm nay tôi vẫn chưa đủ 5 năm công tác nhưng tôi cảm thấy không công bằng cho những người làm công tác phục vụ, ngoài lương chính của người hơn 20 năm công tác hơn 2 triệu đồng , ngoài ra họ không được hưởng 1 chế độ phụ cấp gì. Tôi biết họ mong chờ cái phụ cấp này đã lâu lắm rùi. tôi mong rằng ai lam ra nghị định này hãy có giải pháp sử lý sử đổi để cho những người làm trong ngành giáo dục được hưởng chế động công bằng. Xin cảm ơn./.

 100. Tôi rất muốn các nhà làm luật hãy bớt chút thời gian tìm hiểu và suy nghĩ cho những người làm công tác khác nhu văn thư, kế toán hay bảo vệ ở trường học, cuộc sống họ quá khó khăn vì mang tiếng là cán bộ công chức nhà nước ở ngành giáo dục cũng được phong tặng nhà giao uu tú hay kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. mà phải chăng mọi người không biết họ phải sống trong sự bất công và thiếu sự công bằng do người xây dựng văn bản không chú ý những người sáng tối phải phục vụ thầy cô lên lớp. chúng tôi ngoài đông lương chỉ vẻn vẹn hơn 1 triệu đồng/ tháng thì làm sao sống với những cơn báo giá như thế này. Người ta bảo xay lúa khỏi bế em. chúng tôi không được đứng lớp là quá thiệt thòi phải làm những công tác như văn thư, kế toán trăm công nghín việc không tên, phụ thấp ưu đãi không có nay thâm niên cũng không chúng tôi cũng là con người phục vụ trong ngôi trường từ sáng tới chiều còn vất vả hơn thầy cô giáo mà tại sao các khoản phụ cấp không hề có. Đã là phụ cấp thâm niên thì cứ theo thời gian công tác mà tinh sao phải phân biệt như vậy. vậy đã có văn bản nào để phụ cấp cho những con người đang làm những công công tác như chúng tôi chưa. các ông thử đặt mình vào vị trí như chúng tôi thấy có bất công không. tôi hơn 30 năm công tác mà chi hơn 2 triệu mà thấy cô chí hơn 10 nam lương đã gấp đôi vậy ai xây dựng văn bản cần xem lại và bổ sung cho những người phục vụ trong ngành giáo dục đỡ thiệt thòi mà phải biết đặt mình vao vị trí của người khác mới biết được sự bất công đó. mong rằng các cấp hãy quan tâm tới những người làm công tác khác ở trường học và xem cuộc sống họ như thế nào. Xin cảm ơn./.

 101. Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
  Tôi là giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học được 22 năm ( 2000) sau đó tôi chuyển lên THCS làm văn thư 11 năm (2011) vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên theo nghị định này không ? Rất mong được sự giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 102. Tôi giảng dạy trong trường THPT được mười năm( 1984 – 1994), đến tháng 8/1994 tôi chuyển vào giảng dạy BTVH trong nhà trường quân đội được 3 năm nữa. Tháng 8/1997 tôi được điều động về làm trợ lý KH phòng Đào tạo của nhà trường (vẫn phụ trách công tác giảng dạy văn hóa). Đến tháng 8/ 2004 tôi được chuyển sang chế độ QNCN hưởng lương trung tá. Tôi mới được hưởng thâm niên từ tháng 8/ 2010 đến nay( 7 năm). Nay tôi đang nghỉ dài hạn đến ngày 1/10/1011 bắt đầu hưởng lương hưu( hiện nay tôi hưởng lương thượng tá).Theo Quyết định ” về việc công nhận ngạch khởi đầu cho sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật – nghiệp vụ năm 2007″ tôi được công nhận chức danh giáo viên Trường Trung học chuyên nghiệp. Như vậy trường hợp của tôi có được cộng hưởng thâm niên thời gian giảng dạy trường THPT bên ngoài và thời gian trực tiếp đứng lớp ( 3 năm) và 7 năm thâm niên theo quy định trong trường QĐ không? Vì hiện tại nhà trường nơi tôi công tác chưa có hướng dẫn cách tính hưởng thâm niên cho giáo viên trực tiếp đứng lớp ( thời gian chưa được tính thâm niên trong quân đội)
  Tôi rất mong được giải đáp, hướng dẫn.Xin chân thành cảm ơn!

 103. Nghị định 54 chỉ áp dụng với giáo viên đang giảng dạy, và Nghị định này có hiệu lực 01/9/2011 nên trường hợp của anh đã không còn đang giảng dạy nên không thuộc đối tượng được hưởng

 104. Vì sao tôi gửi bài trước mà vẫn chưa được trả lời. Mong xem xét

 105. Tôi giảng dạy tiểu học từ năm 1996 nhưng đến năm 2006 tôi mới chính thức được vào biên chế. Tôi đóng BHXH và hưởng mọi chế độ như những nhà giáo khác từ năm 1996. Vậy nay tôi được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên như thế nào?

  • Câu hỏi của bạn tương tự câu hỏi của Nguyễn Thị Thu Hà. Chúng tôi đã trả lời ở phần trên.

   • Bác tư pháp ơi , tôi nói rõ trường hợp của tôi thêm một chút để bác giúp tôi với nhé.
    Năm 1996 tôi vào ngành giáo dục nhưng không thấy có hợp đồng gì cả, tôi cứ đi dạy và cứ tăng lương bình thường, vẫn nghỉ hè có lương, vẫn thi giáo viên giỏi các cấp, nhưng không được vào biên chế, mọi quyết định tăng lương của tôi đều ghi là ” Hợp đồng trong biên chế”. Mãi đến ngày 1.6.2006 tôi mới được vào biên chế. Nay Phòng Giáo dục nói là tính từ ngày 1.6.2006 thì tôi chưa đủ năm để tính thâm niên nên tôi không được hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy có đúng không?

   • Trả lời:
    – Theo như anh/chị trình bày thì anh, chị đã vào biên chế (thõa mãn đối tượng theo quy định tại Điều 1 Nđ 54)
    – Theo khoản 1 Điều 2 của NĐ thì nhà giáo có đủ thời gian giảng dạy 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên
    – Theo khoản 2 thì thời gian tính phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy ở cơ sở giáo dục (không đề cập đến là công lập, tư thục, vào biên chế hay chưa).
    Như vậy, theo tinh thần của Nghị định 54 thì nếu đã vào biên chế và có đủ 5 năm giảng dạy thì được tính phụ cấp thâm niên. Trường hợp của bạn đã vào biên chế, có hơn 5 năm công tác (tính luôn thời gian trước khi vào biên chế) nên theo NĐ 54 bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên.

 106. mức lương hiện giờ của chúng ta quả là chưa đáp ứng được cuộc sống hiện tại ( kể cả khi đã có phụ cấp thâm niên )
  ví dụ : một người mới hoàn thành chương trình đại học khi đi dạy thì lương của họ chỉ khoảng 1,8 triệu / một tháng .trong khi đó họ ăn ngày ba buổi ( sáng , trưa và chiều ) mỗi buổi 15.000 x 3 = 45.000 ,tiền xăng chạy xe từ nhà đến cơ quan ? , tiền nhà ? , tiền nước uống ? , tiền quần áo để lên giảng đường ? …………. thì làm sao mà đủ .lo cho chính bản thân mình còn chưa đủ lấy đâu ra tiền lo cho vợ cho con , cho cha , cho mẹ
  đề nghị chính phủ cũng như cá cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu và xem xét sao cho hợp lý , hợp tình

 107. Tháng 9 năm 1983 tôi nhận quyết định đi giảng dạy tại miền núi với quyết định được hưởng 100% lương. Đến tháng 9 năm 1986 tôi được điều động về dạy tại miền xuôi .Nay làm chế độ thâm niên tôi có bị trừ 24 tháng tính thời gian tập sự hay không? Tôi rất mong được ai đó giải đáp. tôi xin chân thành cảm ơn!

 108. Mẹ tôi có thời gian giảng dạy tại trường mầm non 20 năm nhưng
  thuộc diện hợp đồng dài hạn có đóng BHXH. Vậy tôi muốn hỏi mẹ tôi
  có được hưởng phụ cấp thâm niên không? Xin cảm ơn!

 109. Tôi đã công tác tại trường tiểu học với công việc là giáo viên Tổng phụ trách Đội từ 15/9/2002 đến 1/3/2011 tôi chuyển công tác về huyện Đoàn, vậy tôi trong thời gian công tác trên tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không? xin cho biết cảm ơn.

 110. Xin chào Tư pháp ! mong Tư pháp trả lời giúp tôi nhé !
  Tôi tham gia giảng dạy ở trường THPT được 10 năm. Sau đó, tôi chuyển vào giảng dạy ở một trường ĐH trong Quân đội (hưởng lương công nhân viên chức QP trong 9 năm. Sau đó, tôi mới được hưởng lương QN chuyên nghiệp. Hiện nay tôi vẫn đang giảng dạy trong Quân đội. Tôi xin được hỏi:
  Theo Dự thảo Thông tư liên tịch của BỘ TC + BGD-ĐT + BLĐ-TBXH đã hướng dẫn thực hiện NĐ 54/CP 2011 thì giảng viên đã được xếp lương theo bậc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong QĐ không được hưởng thâm niên, nhưng trường hợp của tôi có 10 năm giảng dạy ở trường THPT và 9 năm giảng dạy trong Quân đội nhưng hưởng lương CNV chức QP thì thời gian đó tôi có được cộng dồn để tính vào thâm niên hiện nay của tôi không ? ( Vì hiện nay tôi chỉ được 8 thâm niên Quân đội – tính từ khi được hưởng lương chuyên nghiệp 2003). Rất mong tư pháp trả lời giúp. Xin Cảm ơn.

  • Bạn cố gằng chờ vài hôm nữa Thông tư liên tịch sẽ ban hành, lúc đó sẽ xác định được.

 111. Nghị định quá bất công đối với CB, chuyên viên gốc nha 2giao1 đang công tác tại Sở và Phòng GD-ĐT. Tôi nghĩ những người ban hành công văn này không am hiểu gì vế ngành giáo cả.

 112. Tư pháp trả lời giùm cô giáo mình câu hỏi này với :Tháng 9 năm 1983 tôi nhận quyết định đi giảng dạy tại miền núi với quyết định được hưởng 100% lương. Đến tháng 9 năm 1986 tôi được điều động về dạy tại miền xuôi .Nay làm chế độ thâm niên tôi có bị trừ 24 tháng tính thời gian tập sự hay không? Tôi rất mong được ai đó giải đáp. tôi xin chân thành cảm ơn! .( Cô Nguyễn Thị Hồng Hải),Cô mình đã hỏi mà chưa được giải đáp. Ngày mai có tiết của cô rồi, mình biết ăn nói sao đây 😦

  • Theo điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 54 thì thời gian tập sự không được tính phụ cấp thâm niên

 113. Không đồng ý

 114. dự thảo hướng dẫn thực hiện nghị định 54 đầy trên mạng. Quá rõ rồi, còn than vãn nỗi gì. Nghe nói tới ND954 là đã thấy chán nản, không muốn làm việc nữa.

  • tôi công tác hiện nay đươc 9 năm dạy học, trong đó có 6 năm hợp đồng và 3 năm chính thức biên chế.Trong 6 năm hợp đồng giảng dạy tôi có tham gia đóng bảo hiểm. theo nghị định 54 tôi lại không được tính năm công tác của 6 năm đó. 6 năm đó của tôi không phải là thử việc mà hưởng lương theo bậc 1.Vậy Tại sao tôi lại không được tính thâm niên công tác.Trong giáo dục thì thời gian thử việc chỉ là 1 năm và hưởng 85%.Vậy tại sao 6 nam đó tôi vẫn hưởng 100% lương.Liệu khi về hưu tôi có được tính năm công tác?

 115. Ngô Thuý Nga
  21/09/2011 08:33 AM

  nga@yahoo.com
  Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn
  Thưa các bạn, tôi cũng mới làm nghề giáo viên, nay được tính phụ cấp thâm niên nghề dạy học là 11%. Thứ nhưng theo các bạn giáo viên thì thầy cô dạy tôi cũng làm nghề dạy học liên tục trên 25 năm đã về hưu chưa được tính phụ cấp thâm niên nghề. Nay xin hỏi trong môi trường sư phạm như chúng ta liệu tôi nhận phụ cấp thâm niên như thế thì có bị mất danh dự không và có xứng đáng để làm người thầy giáo không?

  Nguyễn Thị Thu Hương (giáo viên trẻ)
  09/09/2011 07:43 AM

  huong@yahoo.com
  phụ cấp thâm niên của thầy tôi
  Gửi thầy tôi đã về hưu
  Nỗi niềm
  Nhà Thầy ở cạnh nhà tôi
  Chiều chiều tôi vẫn sang chơi thăm thầy
  Từ ngày “phụ cấp” đến nay
  Tôi buồn đâu dám sang thầy để chơi
  Gặp tôi thầy cứ cười cười
  Vẫn là ánh mắt yêu đời như xưa
  Lòng tôi sao cứ ngẩn ngơ
  Trời cao thấu hiểu mong chờ tôi không?
  ***
  Biết rằng thầy vẫn ung dung
  Buồn, vui âu cũng nỗi lòng mà thôi
  Thầy ơi! Thầy khổ nhiều rồi
  Làm nghề dạy học suốt đời vì ai
  Đứng trên bục giảng miệt mài
  Hưu chưa “phụ cấp” chẳng lời kêu than
  Lẽ nào chuyện ở thế gian
  “Phụ cấp” mà lại phũ phàng thế sao?
  ***
  Dạy em đạo lý ngày nào
  Thầy rằng, minh bạch trời cao thấu nhìn
  ***
  Mấy lời bằng cả con tim
  Xin thầy em gửi nỗi niềm vào đây.
  Học trò cũ
  (Chú thích: “phụ cấp” ý muốn nói tới phụ cấp thâm niên giáo viên đứng lớp)

  Trần Lê Phong Lan
  08/10/2011 04:25 PM

  lan@yahoo.com
  Phải có chức danh giáo viên
  Tôi đang là giáo viên giỏi cấp tỉnh rất mơ ước được về sở giáo dục làm việc và mơ ước hơn nữa là được làm quản lý .Thực tế ai cũng biết không dễ dàng gì mà chạy được một suất làm hành chính hoặc quản lý như thế ,nhưng mơ thì cứ mơ đã sao ,thật vậy nếu có cơ hội và được ai đó nâng đỡ là tôi đi ngay.Bàn về cán bộ trong ngành giáo dục thì quá nhiều ai cũng đòi phụ cấp thâm niên chắc dân chịu không nổi đâu .Theo tôi ai có chức danh giáo viên đang giảng dạy hoặc đã về hưu thì mới hưởng phụ cấp thâm niên là đúng đắn nhất

  Đặng Đình Đậu
  10/09/2011 06:56 AM

  dau@yahoo.com
  Luật Lao động với công việc và nghề nghiệp
  XIN HỎI: Theo luật lao động, người lao động làm công việc nào thì hưởng lương và các chế độ chính sách theo công việc đó .Vậy xin hỏi cùng làm công việc dạy học (trực tiếp bám trường, bám lớp, bám học sinh) như nhau cho đến ngày về hưu tại sao hưu trước 1994 và hưu sau 4/2011 lại được tính phụ cấp thâm niên, mà về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại chưa thấy tính phụ cấp thâm niên?
  (Câu hỏi này đã được LĐTĐ chuyển tới chuyên gia, bạn chờ đón đọc trong những ngày tới)

  Vũ Thi Như Thục
  20/09/2011 04:10 PM

  thuc@yahoo.com
  Lương hưu thấp có được tính phụ cấp thâm niên không?
  Tôi học sư phạm rồi ra làm nghề đi dạy cho đến khi về hưu lương thấp, sức khoẻ yếu do lao lực trong quá trình giảng dạy, xin hỏi liệu tôi có được tính phụ cấp thâm niên không

  Hồ Thị Minh Hà
  12/09/2011 02:06 PM

  ha@yahoo.com
  Phụ cấp thâm niên nghề giảng dạy phải đúng đối tượng
  Tuyệt đối không thể để cán bộ phòng ban làm lèm nhèm công việc chính; rồi chạy đây chạy đó đi dạy vài ba tiết 1 tuần theo kiểu chuồn chuồn thấp nước để hưởng phụ cấp thâm niên nghề dạy học được “theo kiểu dây máu ăn phần”. Chúng ta cần xác định thâm niên nghề dạy học thật rõ ràng “nghề nghiệp,chức danh, công việc chính lâu dài và cụ thể “; không nên tạo những lỗ hổng để biến tướng gây phản cảm cho cán bộ công chức, đồng thời làm cho chất lượng giáo dục cũng như chất quản lý sa sút và nguy hại.

  Hoàng Lê Diệu Thuỷ
  21/09/2011 08:06 AM

  thuy@yahoo.com
  Các thầy dạy học cả đời đã về hưu là đối tượng cần quan tâm nhất
  Tôi dạy THPT đã hơn 10 năm được hội đồng nhà trường và tổ đạo diễn cho đi hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 lần, 2 lần đều được chứng nhận giáo viên dạy giỏi. Nhưng thực tâm mà nói nếu loay hoay được hoặc ai đó nâng đỡ tôi về sở làm việc thì vui sướng và biết ơn vô cùng, mặc dù tôi vẫn biết học sinh và phụ huynh cần mình hơn .Đến nay tôi mới thấm thía và cảm phục những người thầy của mình suốt đời cặm cụi trên bục giảng cho đến khi về hưu. Nay tôi rất mong ước các thầy đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 cần được phụ cấp thâm niên kịp thời để đỡ khổ, đó chính là tình cảm chân thật của tôi gửi tới thầy cô giáo cũ.

  Nguyễn Lê Trần Hồng
  18/09/2011 11:29 AM

  hong@yahoo.com
  Xấu hổ vì thầy và bố cùng nghề chưa có phục cấp thâm niên
  Theo NĐ 54 và dự thảo thông tư liên tịch thì tôi được hưởng 15% phụ cấp thâm niên; nhưng thú thật tôi cảm thấy rất xấu hổ khi thầy cô dạy mình và bố tôi làm nghề dạy học cả đời đã về hưu chưa được hưởng phụ cấp này.

  Lý Thị Hồng Vân
  22/09/2011 10:01 AM

  van@yahoo.com
  Lớp trẻ suy nghĩ về những người cha và người thầy
  Thà rằng không có phụ cấp thâm niên nghề dạy học thì thôi, đã có phụ cấp thâm niên nghề dạy học nếu mà lấy mất thâm niên nghề của các thầy giáo về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011,chắc các thầy đã về hưu giai đoạn này không chịu nổi đâu .Tuy rằng để họ càng buồn, chết càng sớm, càng đỡ tốn; nhưng con cái họ và học trò của họ sẽ suy nghĩ như thế nào?Theo tôi không những trả lại phụ cấp thâm niên cho họ , mà còn nên bù lỗ phần họ bị thiệt thòi do không đợi được đến 1/5/2011 để về hưu.

  Nguyễn Thị Thu Hà
  05/09/2011 08:19 AM

  ha@yahoo.com
  Phụ cấp thâm niên nghề dạy học
  Tôi và nhiều người trăn trở về việc thực hiện khôi phục thâm niên cho giáo viên quá chậm,c ác thầy cô giáo của chúng tôi về hưu đã lâu không biết còn chờ được không? Các thầy cô của chúng tôi là những người đồng hành cùng đất nước từ những ngày bao cấp cực kỳ gian khổ, lương thấp không dạy thêm không phụ cấp, làm việc tất cả vì học sinh, phụ đạo cho chúng tôi học không lấy một đồng, yêu thương học sinh chúng tôi hết mực và cũng không có tiền phụ trội như ngày nay;
  Giáo viên mới ra trường sau này sướng thật, mới công tác 5, 7 năm mà kinh tế vượt xa các thầy cô của chúng tôi dạy học cả đời; đào tạo cũng sướng thật, trường mở từ đầu nước đến cuối nước; lực lượng giáo viên cũng đông thật, không bù cho các thầy cô chúng tôi trước đây đi đào tạo được thật là gian khổ, thật là hiếm hoi. Chúng tôi có một điều ước đó là mong sao các thầy cô đã về hưu được các cấp các ngành và chính phủ sớm có phụ cấp thâm niên cho các thầy cô đỡ khổ, đỡ thiệt thòi, đồng thời động viên các thầy cô khi đã tuổi già sức yếu; mặt khác cho chúng tôi cũng thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo”.

  Nguyễn Thanh Việt
  08/09/2011 03:07 PM

  viet@yahoo.com
  Thâm niên nghề nghiệp dạy học của thầy về hưu
  Chúng tôi là những sinh viên sư phạm rất tâm đắc và cảm ơn các phản hồi đã phân tích rõ công bằng, đạo lý và tình người. Hiện tại trong khi chưa có phụ cấp thâm niên đến với các thầy cô giáo già đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011, trước mắt qua báo LĐTĐ xin các thầy cô hãy cho chúng em gửi tới lòng tôn kính và biết ơn vô hạn; đúng vậy các thầy cô là những người thầy đi trước chúng em, tận tuỵ không ngại gian khổ khó khăn đã trực tiếp bám trường bám lớp dạy dỗ chúng em nên người và các thầy cô cũng đã là người suốt đời cặm cụi trên bục giảng cho đến ngày về hưu không màng danh lợi; chúng em cầu mong các thầy luôn luôn khoẻ mạnh , chúng em biết và hiểu rằng chính sách đúng đắn sẽ không bao giờ có thể bỏ quên phụ cấp thâm niên nghề dạy học của các thầy cô về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 đâu.
  Kính chào và biết ơn các thầy cô đã về hưu.

  Đỗ Thị Thanh Thanh
  30/09/2011 02:36 PM

  thanh@yahoo.com
  bảo vệ người thu nhập thấp và thực hiện công bằng xã hội
  CHÚNG TA ĐANG CÓ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP VÀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI ĐÚNG VỚI BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ .Vì vậy các thầy giáo dạy học đã về hưu chắc chắn sẽ được tính phụ cấp thâm niên và bù lỗ xứng đáng .Hơn nữa thế hệ trẻ và xã hội không thể vô ơn với các thầy đã dạy mình đâu.Chúc các thầy sống lâu và chờ đợi nhé.

  Hoàng Thanh Mỹ
  10/09/2011 09:33 AM

  my@yahoo.com
  Cách tính thâm niên cho giáo viên hưu từ 1994 đến 4/2011
  Tôi làm công tác Bảo hiểm xã hội đã nhiều năm, cũng xin thông báo để các thầy cô giáo về hưu giai đoạn về hưu 1994 đến 4/2011 được biết : Từ sau năm 1993 trong sổ bảo hiểm của người lao động ghi rất rõ đơn vị công tác, chức danh ,thang bảng lương. Như vậy việc xác định số năm dạy học của các thầy để định thâm niên là quá dễ dàng, quan trọng ở chỗ là bù lỗ cho những thầy về hưu trước năm 2007, 2008 như thế nào mà thôi.

  Vũ Thi Diệu Thuý
  04/10/2011 02:54 PM

  thuyltt@yahoo.com
  Học trò chúng tôi thắc mắc và ngượng ngùng
  Tôi ra trường dạy học mới 9 năm 3 tháng nay theo NĐ 54/2011 và thông tư liên tịch hướng dẫn thì được tính phụ cấp thâm niên nghề dạy học, xin hỏi các cấp chính phủ thầy và cô giáo dạy chúng tôi cũng làm nghề này trên 25 năm rồi về hưu tại sao chưa thấy được tính phụ cấp thâm niên ?Nghe nói các thầy cô đã về hưu của chúng tôi đều có kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (nội dung đã ghi có công lao đối với sự nghiệp giáo của đất nước) ,xin hỏi các cấp chính phủ kỷ niệm chương này có giá trị gì đối với các thầy cô giáo nói chung và các thầy cô giáo dạy chúng tôi đã về hưu nói riêng không ?Mặc khác cũng xin hỏi chúng tôi chưa đến mức có công lao với sự nghiệp giáo của đất nước lại được tính phụ cấp thâm niên nghề giảng dạy ,trong khi đó các thầy cô chúng tôi được xác định là có công lao với sự nghiệp giáo dục của đất nước và cũng làm nghề như chúng tôi lại chưa được tính phụ cấp thâm niên nghề dạy học là lý do tại sao?

  Đặng Thanh Sơn
  05/10/2011 09:59 AM

  sonktt2012@yahoo.com
  Tiêu chí phải rõ ràng
  Tôi công tác ở phòng bảo vệ, vợ tôi là nhân viên phòng y tế, bạn tôi làm trong ban quản lý ký túc xá, tất cả chúng tôi cùng làm việc cho một trường đại học công lập. Vừa qua nghe nhà trường nói chúng tôi chuẩn bị lâu lâu nhảy dù vài tiết nói về an ninh trật tự hay nói về sinh đẻ hoặc nói về nội quy trường học, để hưởng thêm phụ cấp thâm niên nghề dạy học; chúng tôi thấy chính sách gì mà lạ kỳ quá, nên xin hỏi các cấp chính phủ liệu việc này có đúng không?
  Chúng tôi được biết trước năm 1994 người được hưởng phụ cấp thâm niên nghề dạy học đã có tiêu chí rất rõ ràng, người đó phải là giáo viên họ gắn với nghề dạy học thì mới được hưởng; nay chúng tôi không có chức danh giáo viên nếu chơi trò nhảy dù như thế xã hội và các thầy giáo cười chết, đề nghị các cấp đừng gây phản cảm cho mọi người hãy nghĩ ra một chính sách nào đó hợp lý cho chúng tôi.

  Vũ Thị Tuyết Minh
  27/09/2011 02:55 PM

  minh2011@yahoo.com
  Không thể bất công và vô ơn
  Chúng tôi đang là cán bộ đương thời ở ngoài ngành giáo dục; nhân thấy có những người trong ngành giáo dục chỉ nghĩ đến thân mình hiện tại, quên cả cha mẹ ông bà, quên cả những người thầy cũ đã về hưu của mình, rất phản giáo dục. Nay xin được gửi mấy dòng sau :
  TRÊN TRÁN THIẾU CHỮ TRÍ
  GIỮA NGỰC THIẾU CHỮ TÂM
  VÔ ƠN THẦY GIÁO CŨ
  KHÔNG THU PHỤC NGƯỜI TÀI
  CHẲNG HIỂU BIẾT TƯƠNG LAI
  NỊNH VÀI ÔNG QUẢN LÝ
  ĐAU LÒNG KẺ ĐOẢN TRÍ
  LÀM NHỤC CẢ CHÚNG TÔI
  NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐƯƠNG THỜI
  “TIẾNG” HỢM MÌNH CẢ LŨ

  Hoàng Thị Thu Minh
  03/10/2011 08:53 AM

  minh@yahoo.com
  Hỏi sự công bằng trong nghề nghiệp
  XIN NHỜ BÁO LĐTĐ HỎI GIÙM:
  1) Mẹ tôi làm nghề giáo viên về hưu nhận sổ trước 30/4/2011 nhưng lại nhận lương hưu từ 1/5/2011 trở đi, xin hỏi như thế mẹ tôi có được tính phụ cấp thâm niên hay không? Bạn của mẹ tôi cũng làm nghề giáo viên về hưu từ 1/4/2011 trở đi, xin hỏi có được tính phụ cấp thâm niên dạy học không ?
  2)Thầy giáo dạy tôi về hưu vào ngày 1/5/2006 cũng nhằm vào ngày quốc tế lao động ,xin hỏi có được tính phụ cấp thâm niên hay không?
  3)Tôi ra trường dạy học được 12 năm ở trường THPT nay tính cả ưu đãi đứng lớp và phụ cấp thâm niên nghề mà chưa tính các khoản khác, thì lương của tôi cao hơn so với thầy và mẹ mình đã về hưu tương đối xa; xin hỏi nước ta có chính sách bảo vệ người thu nhập thấp hay không? Chúng tôi đòi sự công bằng trong nghề nghiệp cho thầy và mẹ mình thì có được không?

  Trương Thị Ánh Hồng
  07/09/2011 06:26 PM

  mai@yahoo.com
  Phụ cấp thâm niên nghề giảng dạy
  Tôi công tác ban tuyên giáo rất hiểu các thầy cô giáo đã về hưu: chính trị thất thế, kinh tế khó khăn, chân yếu tay mềm; không có khả năng lên tiếng đòi quyền lợi chính đáng của mình được. Tuy nhiên theo tôi thì báo LĐTĐ nên tập hợp ý kiến và đề đạt nguyện vọng với Đảng, Nhà nước và các cấp Chính phủ; để làm sao thực hiện kịp thời phụ cấp thâm niên của giáo viên đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 trên tinh thần của 8 chữ sau đây là đủ:” CÔNG BẰNG -VĂN MINH- NGHĨA TÌNH-TRỌN VẸN”

  Lý Thị Thanh Nhi
  25/09/2011 02:39 PM

  nhik55@yahoo.com
  Không thể như thế
  Mập mờ và với việc bật đèn xi nhan của một số cá nhân có quyền trong ngành giáo dục, hiện nay một số cơ sở giáo dục tỉnh, thành, huyện, thị và các trường cao đẳng, đại học, kể cả một số đơn vị quản lý giáo dục cấp trên đang dự kiến triển khai cho cán bộ phòng ban (như bảo vệ, tổ chức, hành chính, tài vụ, y tế, kế hoạch…) đó là: với công việc mình phụ trách tạm thời thả nổi để dạy vài ba tiết một tuần nhằm ăn thêm phụ cấp thâm niên dạy học.
  Thực ra người lao động ai cũng có gắn chức danh, ai cũng có gắn nghề nghiệp với công việc chính rất cụ thể và cũng có thang bảng lương để xác định; thế nhưng ai đó đã cố tình mập mờ sử dụng từ giảng dạy một cách lấp lửng để cho bất kỳ một đối tượng nào mặc cho họ không có đủ trình độ cũng như không có năng lực gì và đặc biệt không cần phải là chức danh giáo viên, thì cũng đều có thể tham gia làm đại vài tiết cho vui để hưởng chế độ chính sách nhiều, mang ý đồ của kẻ trên người dưới thật là tham lam vô độ: phụ cấp trách nhiệm cũng muốn, phụ cấp công vụ cũng muốn, ưu đãi đứng lớp cũng muốn, phụ cấp thâm niên nghề day học của người khác cũng muốn…).
  Bản thân tôi là một cán bộ đang công tác; nhận thấy rất rõ cán bộ công chức mà công việc nào cũng nhúng một tí để dây máu ăn phần không những làm chất lượng quản lý và chất lượng giáo dục nguy hại ; mà còn làm hỏng cán bộ công chức, làm trò cười trong xã hội và làm loạn trong ngành giáo dục.
  Chính vì thế cho nên vừa qua cũng đã xẩy ra tình trạng đối tượng cần thiết phải được hưởng phụ cấp thâm niên, đó là nhà giáo có chức danh giáo viên làm nghề dạy học cả đời đã về hưu từ 1994 đến 4/2011 thì lại đang bị bị lờ đi.
  Trên đây là mấy lời góp ý chân thành và tâm huyết kính mong các cấp chính phủ hãy tham mưu cho thủ tướng đồng thời xem lại dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiên nghị định 54/2011 về thâm niên giáo viên.

  Nguyễn Trần Thị Diệu Trang
  08/10/2011 04:35 PM

  trangltx
  Giáo viên đã về hưu là người có công với giáo dục
  Tôi tốt nghiệp đại học ra không xin được việc làm đành ở lại trường đại học giảng dạy , hiện tôi dạy học đã được 9 năm, nay nghe nhiều người nói tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nghề dạy học là nhờ may mắn do ăn theo .Mới đây tôi có nghe dư luận nói giáo viên dạy học như tôi đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 chưa được hưởng phụ cấp thâm niên BỞI VÌ:con các cán bộ cao cấp mà làm giáo viên chưa có ai về hưu giai đoạn này cả (tất cả đều về hưu sau 4/2011) ,còn bố mẹ của các cán bộ cao cấp mà làm giáo viên cũng không ai về hưu giai đoạn này cả (tất cả đều về hưu trước 1994);Xin hỏi những điều dư luận đó có đúng sự thật không?

  Trần Thu Hà
  07/09/2011 05:13 PM

  ha@yahoo.com
  Phụ cấp thâm niên nghề
  Tôi cũng là giáo viên nhiều năm, nay công tác ban tuyên giáo Tỉnh ủy, xin có một vài ý kiến như sau:
  Phụ cấp thâm niên nghề nghiệp là dựa trên công việc cụ thể người của lao động đang làm việc hoặc người đó đã về hưu; Ví dụ công nhân đang làm công việc độc hại hay nặng nhọc thì được hưởng phụ cấp, chứ làm gì có chuyện cán bộ quản lý (giám đốc, phó giám đốc) hay cán bộ phòng ban được hưởng phụ cấp độc hại hoặc nặng nhọc.
  Nói về lái con tàu giáo dục trước hết phải nói tới Đảng và Nhà nước, sau đó là Bộ Giáo dục- Đào tạo và các cấp chính quyền, rồi đến các bộ ngành và các tổ chức xã hội liên quan, còn chúng ta là người làm công hưởng lương đương nhiên là cũng có góp phần trong việc lái con tàu (người này không làm tất có người khác, đặc biệt cán bộ quản lý là nhiều người đang mơ ước được làm chức vụ đó). Chúng ta nên công tâm mà nói là làm quản lý giáo dục không thể khó khăn gian khổ hơn một số ngành khác được đâu. Những người trực tiếp làm nghề dạy học mới là trực tiếp làm công việc đặc thù; họ chịu rất nhiều áp lực đối với chuyên môn, đối với học sinh và phụ huynh, đối với các cấp quản lý…
  Thưa các bạn, chúng ta ở góc độ là cán bộ làm quản lý cần có tâm và tầm nhìn độ lượng; thực sự mà nói tôi chỉ rất đau buồn như thế này thôi, đó là những người thầy của mình có chức danh giáo viên suốt đời cặm cụi trên bục giảng họ đã về hưu lâu nay và sắp ra đi tìm ông bà rồi, cuộc đời của họ rất gian khổ khó khăn, thế nhưng đến nay họ vẫn chưa nhìn thấy phụ cấp thâm niên của mình.

  Phạm Thị Kim Thanh
  20/09/2011 10:12 AM

  thanh@yahoo.com
  Xin chuyển phụ cấp thâm niên cho thầy tôi đã về hưu
  Tôi ra trường mới dạy học được 10 năm nay đã được hưởng phụ cấp thâm niên ;thầy tôi dạy học cả đời gần 30 năm rồi nghỉ hưu nay chưa thấy phụ cấp thâm niên nghề dạy học; vì vậy nay tôi xin chuyển phụ cấp thâm niên của mình cho thầy có được không?

  Nguyễn Thị lý
  08/09/2011 11:14 AM

  ly@yahoo.com
  phụ cấp thâm niên cho giáo viên về hưu
  Là cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội, tôi xin có ý kiến như sau: Giáo viên dạy học về hưu từ 1993 về trước đã được hưởng phụ cấp thâm niên đến nay trên 18 năm rồi, giáo viên dạy học về hưu sau 4/2011 cũng sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên theo NĐ. Tại sao giáo viên dạy học về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại chưa được đề cập hưởng phụ cấp thâm niên kịp thời? Theo tôi thì nên chia giai đoạn về hưu của giáo viên đứng lớp 1994 đến 2006 ngoài phụ cấp thâm niên chung như NĐ nên cộng thêm 5% vào lương hưu. Còn về hưu của giáo viên đứng lớp giai đoạn 2007 đến nay hưởng theo qui định chung của NĐ.
  Các tin mới hơn

  • Cảm ơn các nạn đã phản hồi rất tốt

 116. Đúng như phản hồi của bạn ,hiện nay dư luận đang râm ran và đang xem diễn biến

 117. Thua cac dong chi,

  Toi da xem cac thong tin va phan hoi cua nhieu doc gia tren dien dan
  cua cac dong chi ve Nghi dinh 54 / 2011 / NĐ-CP quy dinh che do phu
  cap tham nien doi voi nha giao ( co hieu luc 01 / 9/ 2011 ). Toi cung
  co nhung buc xuc tuong tu nhu cac doc gia ay vi biet mình khong duoc
  huong! Nhung trong Du thao Thông tu lien tich …/2011/
  TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH huong dan thuc hien mot so noi dung cua
  Nghi dinh trên tai Dieu 5. Hieu luc va trach nhiem thi hành, muc 5 co
  ghi ” Can cu quy dinh tai Thong tu lien tich này
  ………………………………. điều chỉnh lại mức lương hưu đoi
  voi nha giáo da nghi huu trong khoang thoi gian tu 01 / 5 / 2011 cho
  den ngay thong tu nay co hieu luc thi hanh. “. Toi cong tac giang day
  32 nam , 03 thang o truong THPT, va sau do la truong CDSP, co Quyet
  dinh nghi huu, huong che do bao hiem ke tu 01 / 5 / 2011. Nhu vay toi
  co duoc dieu chinh muc luong huu khong? Neu co thi muc do bao nhieu?
  Bo phan nao co trach nhiem dieu chinh- BHXH hay nha truong truoc day?

  Tran trong cam on ca dong chi.

  Nguyen Van Ba, Cuu GV Truong CĐSP Soc Trang

 118. phải đúng bản chất và ý nghĩa về khôi phục phụ cấp thâm niên giáo viên
  Khôi phục phụ cấp thâm niên giáo viên rất cần thiết phải thực hiện đúng bản chất đó là :
  1) những ai có chức danh giáo viên từ năm 1993 về trước đã hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên nay vẫn đang làm nghề dạy học (chức danh giáo viên ) thì khôi phục lại
  2)Những ai có chức danh giáo viên sau 1993 đến nay vẫn đang làm nghề dạy học (chức danh giáo viên) thì tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên giáo viên.
  3)Giáo viên về hưu năm 1993 về trước đã được hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên trên 18 năm rồi,thì nay ai có chức danh giáo viên về hưu sau năm 1993 phải được khôi phục và tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên, đó là chuyện đương nhiên không cần phải bàn.
  4)Tuyệt đối không lợi dụng khôi phục thâm niên giáo viên để biến tướng sang cán bộ phòng ban (tránh việc kiếm vài tiết dạy để hưởng thêm lộc) ,chức danh và công việc phải rõ ràng (giáo viên cũng như cán bộ phòng ban đã có phân định rõ ràng, tránh lập lờ giả mù ra mưa, tuy nhiên làm lòng vòng được lòng một số cán bộ nhưng sẽ làm trò cười cho thiên hạ).
  5) Đối với cán bộ phòng ban hoặc cán bộ quản lý hiện tại nếu do điều chuyển ,bổ nhiệm từ giáo viên, thì hưởng phụ cấp công vụ hay phụ cấp trách nhiệm là hợp lý 6) Rất cần khống chế tỉ lệ phụ cấp thâm niên để phù hợp tuổi công tác của nam và nữ ,tránh chênh lệch lương quá lớn giữa giáo viên trẻ và giáo viên già (từ thang bảng lương rồi lại đế cả phụ cấp thâm niên), cần tạo điều kiện cho giáo viên lớn tuổi sức khoẻ yếu nghỉ hưu.

 119. những nhà giáo đang giảng dạy tính phụ cấp thâm niên được , giáo viên về hưu từ tháng 5/2011 về sau đều tính phụ cấp thâm niên được ,thì mắc mớ gì giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại không tính phu cấp thâm niên được (tất cả khi tính phụ cấp thâm niên xong và truy lĩnh rồi trừ BHXH là như nhau).Chẳng qua là do ý đồ của một số cá nhân quyết tâm đưa đối tượng không có chức danh giáo viên như cán bộ phòng ban và một số cán bộ quản lý thụ hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên ,cho nên việc khôi phục phụ cấp thâm niên giáo viên như bà Nguyễn Thị Bình làm trước đây mới không thành hiện thực( bị biến tướng) . Được một số cá nhân bật đèn xanh hiện nay đã rục rịch cán bộ phòng ban không có chức danh giáo viên ,nhưng lại chạy xô vài tiết dạy một tuần “chuồn chuồn thấp nước” để dây máu ăn phần (mặc dù :đã có phụ cấp công vụ ,đã có phụ cấp trách nhiệm ,đã có ngạch lương hành chính ,đã có quyền quản lý và giám sát giáo viên…);hơn nữa với cách làm đó thì đối tượng cán bộ phòng ban của các cấp giáo dục, họ không chịu và không cần tới chất lượng quản lý cũng như chất lượng dạy học đâu.Tội cho những người giáo viên thật sự (có chức danh giáo viên hẳn hoi) đã về hưu từ 1994 đến 4/2011 có khi lại trở thành nạn nhân của ý đồ trên

 120. Nghị định 54 bắt đầu thực hiện từ 1/9/2011.Nhưng GV tinh Tiền Giang đến nay chưa thấy được CV hướng dẫn thực hiện .Chúng tôi trông chờ mãi không biết đến bao giờ . Phải chăng nền kinh tế nước nhà đang khó khăn nên N định không khả thi ? hay do ngân sách địa phương còn ..! ? !….

 121. giáo vien mầm non ngoài bien chế có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

 122. Kính thưa toà soạn. Tôi có thắc mắc xin được giải đáp:
  Theo nghị định 54/2011 về việc hưởng chế độ thâm niên công tác thì tôi có được phụ cấp thâm niên hay không?
  Ngày 1/7/2004 tôi nhân được hợp đồng lao động chờ tuyển dụng với sở giáo dục và đào tạo hải phòng, được phân công giảng dạy tại trường THPT . Mức lương bậc 2, hệ số 2,67.
  Ngày 1/9/2005 tôi được nhận: Quyết định về việc bổ nhiệm vào ngạch viện chức giáo viên, mức lương bậc 1, hệ số 2,34.
  Tôi công tác trong ngành giáo dục liên tục cho đến nay. Hiịen nay đang hưởng mức lương của viên chức nhà nước là bậc 3, hệ số 3,0 (3 năm tăng 1 bậc). trường tôi công bố thâm niên của tôi là 4 năm 8 tháng. Vây có đúng không ạ? Tôi nghĩ là thâm niên của tôi phải được 6 năm chứ?
  Xin toà soạn giải đáp thắc mắc cho tôi để tôi được hưởng quyền lợi chính đáng của mình.
  Tôi xin chân thành cảm ơn.

 123. Chúng tôi đề nghị:
  1) Không trừ thâm niên trong thời gian tập sự của giáo viên, vì: thứ nhất giáo viên đó được giao lớp và giảng dạy liên tục trong thời gian này, thứ hai mỗi cấp dạy học có thời gian tập sự khác nhau, thứ ba thời gian tập sự nhà nước đã có thay đổi trong từng giai đoạn, thứ tư lương giáo viên mới vào nghề rất thấp.
  2) Các cán bộ quản lý chuyên môn hoặc chỉ đạo chuyên môn trong thời gian được hưởng phụ cấp trách nhiệm thì không được hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên
  3) Để phù hợp với thời công tác nữ 25 năm về hưu hưởng 75%lương (mức tối đa đối với nữ) và tạo điều kiện cho những người tuổi cao, lương cao hoặc sức khỏe yếu nhường chỗ cho lớp trẻ , đề nghị ai công tác trên 25 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên tối đa.Đặc biệt là cần phải thực hiện phụ cấp thâm niên cho người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 trước ,vì họ chính là đối tượng có công và bị thiệt thòi nhất từ trước đến nay.

 124. dong luong vien chuc nhu chung toi co ai hieu duoc khong vay phuc vu thoi bao cap da tron 26 nam nay ma luong bay gio moi bang so le cua giao vien ngay 8 tieng cho giao vien muon sach va do dung day hoc hoc sinh muon truyen hang ngay phu cap uu dai cung khong tham nien lau nam chang con tru ngay luong cong hang thang luong it tru nhieu vi khong co tham nien , khong co uu dai biet keu goi ai bay gio? chinh phu ra quyet dinh co hieu duoc noi kho cua nhan vien nhu chung toi khong? xem xet van de nay

 125. Tôi đi dạy từ 01/01/2005. Tháng 9/2011 tôi nghỉ không lương 01 tháng. Tôi được tính thời gian công tác là 7 năm, thâm niên là 4 năm = 4%. Kế toán giải thích rằng: trừ 1% năm tập sự, trừ 1% năm hợp đồng lao đông lần đầu, trừ 1% nghỉ không lương 01 tháng. Vậy kế toán tính và giải thích cho tôi như vậy là đúng chưa? Mong sớm nhận được câu trả lời. Tôi xin cảm ơn!

 126. Phụ cấp thâm niên nghề dạy học là căn cứ vào số năm giảng dạy của giáo viên để xác định ; cho nên từ khi ban hành nghị định thì giáo viên đang giảng dạy vẫn được tính tất cả thời gian trước nghị định để xác định hưởng phụ cấp thâm niên .Vậy xin hỏi giáo viên về hưu trước nghị định cũng có thời gian làm nghề giảng dạy như giáo viên đang tại chức, tại sao lại không tính phụ cấp thâm niên nghề cho họ ,mặt khác họ là người thầy gian khổ hơn và có công với ngành giáo dục .Trên tinh thần tôn sư trọng đạo và công bằng đối với các thầy dạy giáo viên trẻ chúng tôi ,đã về hưu ; đề nghị các cấp chính phủ hãy trả phụ cấp nghề giáo viên (dạy học) cho các thầy của chúng tôi ,xin cảm ơn.

 127. Phụ cấp thâm niên nghề dạy học là căn cứ vào số năm giảng dạy của giáo viên để xác định ; cho nên từ khi ban hành nghị định thì giáo viên đang giảng dạy vẫn được tính tất cả thời gian trước nghị định để xác định hưởng phụ cấp thâm niên .Vậy xin hỏi giáo viên về hưu trước nghị định cũng có thời gian làm nghề giảng dạy như giáo viên đang tại chức, tại sao lại không tính phụ cấp thâm niên nghề cho họ ,mặt khác họ là người thầy gian khổ hơn và có công với ngành giáo dục, hơn nữa giáo viên về hưu trước 1993 và sau 4/2011 đã có phụ cấp thâm niên sao lại bỏ rơi giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 .Trên tinh thần tôn sư trọng đạo và công bằng đối với các thầy dạy giáo viên trẻ chúng tôi ,đã về hưu ; đề nghị các cấp chính phủ hãy trả phụ cấp nghề giáo viên (dạy học) cho các thầy đã về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011,xin cảm ơn.

 128. Kính thưa các cấp chính phủ là một giáo viên trẻ mới ra trường giảng dạy từ năm 1988 đến nay, tôi được phụ cấp thâm niên nghề dạy học kể từ mốc đó để xác định là không có gì phải bàn , nhưng nhiều thầy cô của tôi cũng có dạy cùng tôi trong giai đoạn này rồi về hưu năm 2005,2006,2007 tại sao số năm thâm niên của họ lại bị biến mất .Mặc dù số năm cùng dạy với các thầy cô của mình tôi được hưởng phụ cấp thâm niên ,nhưng thầy cô của tôi lại bị mất ,cho nên tôi cảm thấy mình bị xúc phạm; vì vậy xin cho tôi được hỏi : Thế nào tôn sư trọng đạo ?Thế nào là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây?Thế nào nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý?Thế nào là đạo lý dân tộc?Thế nào là công bằng xã hội? Thế nào là tri ân các thầy cô giáo? Thế nào là đền ơn đáp nghĩa ?Đặc biệt xin được cho biết những điều đang hỏi đó có trước hay có sau nghị định về thâm niên giáo viên?

 129. Chúng tôi xin nói cách đào tạo đại học và trên dại học của chúng ta hiện nay quá loạn ,dù chúng ta có muốn xã hội hóa bằng đại học và trên đại học trong cả nước cũng không ai làm như thế, không những không có chất lượng mà bằng cấp trở thành như cỏ rác ,ai muốn có cũng được .Hiện nay chúng ta cũng biết đại đa số là học lấy bằng theo kiểu : học chà , học chạy ,học ghi danh,học hợp thức hóa, học quyền lực , học đại cho hết tháng hết năm lấy bằng ,học liên kết, học gửi ,học tại chức ,học từ xa, học liên thông ,học mượn trường ,học mượn thầy, học chắp vá giáo trình ,học thương mại hóa dưới nhiều hình thức .Ai đó cho rằng cách làm như thế là đi tắt đón đầu hay là lượng biến thành chất thì quả là rất buồn cười .Chính thế cho nên thâm niên giáo dục cũng có thể dễ bị biến tướng, đối tượng đáng được hưởng thì bị lơ đi rồi lại nguỵ biện theo kiểu rất buồn cười và vô trách nhiệm,đối tượng có chức có quyền có danh hưởng phụ cấp trách nhiệm rồi nhưng lại to nhỏ vận dụng mon men nhìn ngó tới phụ cấp thâm niên ;thật sự mà nói phụ cấp thâm niên đúng đắn chỉ có người giáo viên đứng lớp (người có chức danh giáo viên)trực tiếp làm công việc đặc thù mới là đối tượng được hưởng .Chúng tôi cũng xin cầu mong phụ cấp thâm niên sẽ làm cho các thầy cô đỡ khổ, đặc biệt là đối với các thầy cô giáo đã về hưu giai đoạn từ 1994 đến 4/2011 còn lại ,đồng thời phụ cấp thâm niên phải là trở thành động lực thúc đẩy giáo dục đi lên, tạo được hình ảnh tốt cho thầy cô giáo hiện tại và tương lai phấn đấu

 130. Tôi là cán bộ bảo hiểm xã hội đã nhiều năm xin khẳng định sự phân biệt giữa ưu đãi và thâm niên như sau : 1)Phụ cấp ưu đãi đứng lớp mục đích là tăng thu nhập cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy.
  2)Phụ cấp thâm niên nghề dạy học mục đích chính là tăng thu nhập cho người có chức danh giáo viên khi đã về hưu.
  Kính thưa các cấp chính phủ :trong dư luận nhân dân cũng như trong giới cán bộ công chức, rất đồng tình là chỉ những người có chức danh giáo viên đang giảng dạy và đặc biệt những người có chức danh giáo viên đã về hưu còn lại sau năm 1993 đến nay mới thực sự xứng đáng để hưởng phụ cấp thâm niên nghề dạy học.
  Vì vậy tôi đề nghị : Thực hiện kịp thời phụ cấp thâm niên nghề giảng dạy cho giáo viên về hưu giai 1994 đến 4/2011 trước, để có thể tiếp tục thực hiện thâm niên nghề dạy học cho giáo viên về hưu tiếp theo.

 131. Những giáo viên chúng tôi từ miền xuôi lên công tác miền núi từ những năm cuộc sống còn rất khó khăn và suốt cuộc đời công chức đóng góp cho giáo dục miền núi đến tận khi về hưu, nhưng chưa hề được hưởng một đồng thâm niên nào cả. Nay chúng tôi đã nghỉ hưu trí được một số năm ; nhưng khi đọc Nghị định54/CP thấy không hề đả động đến đối tượng giao viên về hưu. Vậy chúng tôi kính đề nghị Chính phủ và Bộ Giáo duc-Đào tạo xem xét chiếu cố đến những người về hưu đã từng góp sức cả cuộc đời mình cho sự nghiệp Giáo dục, để có sự bổ sung cho Nghị định 54 được hoàn chỉnh hơn.

 132. Tôi làm kế toán ở trường học gần 10 năm nay cũng phục vụ cho sự nghiệp giáo dục nhưng theo NĐ 54/CP không hề đã động gì đến bộ phận văn phòng như (kế toán, thủ quỹ, văn thư, y tế) trong khi đó cũng công việc đó ở cơ quan Đảng, đoàn thể thì được hưởng tới 40%, còn các cơ quan còn lại thì được hưởng 10%

 133. Là người làm công tác tuyên giáo nhiều năm , tôi xin bàn về phụ cấp ưu đãi đứng lớp và phụ cấp thâm niên giáo viên; theo chúng tôi để phù hợp tuổi công tác cũng như số năm công tác bắt buộc đối với cả giáo viên nam và giáo viên nữ, đồng thời đảm bảo thu nhập cho giáo viên trẻ không bị thấp, chúng tôi xin được đề nghị như sau:
  1) Phụ cấp ưu đãi đứng lớp tất cả giáo viên đang trực giảng dạy được tính số tiền phụ cấp như nhau ,không tính tỉ lệ phần trăm theo bậc lương đang hưởng ( ví dụ : hàng tháng cộng thêm mỗi giáo đứng lớp 1,2 triệu đồng vào lương chính đang hưởng chẳng hạn) .
  2)Phụ cấp thâm niên giáo viên căn cứ vào số năm công tác (không nên phải vượt quá 25 năm )để định mức tỉ lệ phụ cấp thâm niên.
  3)Chỉ nên thực hiện phụ cấp thâm niên cho người làm công tác giáo dục có chức danh giáo viên (sống và làm việc bằng nghề chính là dạy học) , đó là đối tượng trực tiếp làm nghề đặc thù.
  4)Từ năm 1993 về trước giáo viên về hưu đã hưởng phụ cấp thâm niên ít nhất là trên 19 năm ;nay cần kịp thời giải quyết phụ cấp thâm niên cho nhà giáo có chức danh giáo viên về hưu sau năm 1993, trên nguyên tắc không để đối tượng này bị thiệt thòi.
  5)Đặc biệt cần quan tâm đến các nhà giáo làm việc quá sức bị lao lực phải nghỉ hưu sớm nên lương thấp

 134. Chúng tôi làm công tác thư viên trường học đã nhiều năm, nhưng tiền độc hại cũng không được hưởng vì Phòng giáo dục giải thích là thư viên chưa chuẩn, tiền 10% cũng không được hưởng như các cơ quan hành chính sự nghiệp khác. Mà theo tôi được biết thư viện chuẩn là do Phòng giáo dục công nhận. Ở Thị xã An Khê chỉ có trường THCS Đề Thám đạt thư viện chuẩn, còn lại các trường khác thì chưa chuẩn mặc dù chiếu theo tiêu chuẩn thư viện chuẩn thì rất nhiều trường đạt thư viện chuẩn. Vậy chúng tôi bị thiệt thòi quá phải không! Trong khi đó hầu hết các huyện, thị ở Gia Lai phụ trách thư viện đều được hưởng chế độ độc hại.

 135. giao vien cong tac tu nam 1983 den 2009 thi ve lam cong tac thu vien .van huong luong ngach giao vien nhung ko duoc dung lop vay xin hoi co dc phu cap tham nien ko?

 136. xin cho tôi hỏi: phụ cấp thâm niên có phải đóng các khoản phí hay quỹ khác (như quỹ hưu trí, quỹ công đoàn…)?

 137. Theo NĐ 54/2011/NĐ-CP thì nhà giáo đang giảng dạy mới được hưởng , có nghĩa là thực tế giảng dạy mới được hưởng pC thâm niên. Nhưng nhiều trường, có nhiều Hiệu trưởng theo qui định là dạy 2 tiết/tuần nhưng thực tế không dạy, Những người tuy hưởng lương ngạch Kế toán, … nhưng thực tế có giảng dạy ( Trong trường THPT công lập ). Vậy theo NĐ 54 thì đối tượng thứ hai có được hưởng PC thâm niên không? Đề nghị quí cấp xem xét lại việc này để các đơn vị thực hiện nghị định của Chính phủ một cách minh bạch công bằng.

 138. GV Gia Lai
  Xin hỏi: Trường hợp giáo viên học cấp tốc ra trường tháng 8/1996 được quyết định đi dạy ở vùng 3( Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế)vẫn được nâng lương 2năm một lần nhưGV biên chế.Đến năm 2000 mới có bằng tốt nghiệp sư phạm thì thời gian được tính thâm niên vào năm nào? NHững trường hợp này tại tỉnh Gia Lai đang có hàng nghìn giáo viên đang bị bế tắc.

 139. Có ý kiến phản hồi cho rằng cán bộ Phòng, Sở không được hưởng thâm niên là đúng vì đã có chế độ ở Phòng GD, Sở. Tôi là một cán Bộ Phòng GD, tôi không biết ở Phòng GD được chế độ gì như bạn nói? Tôi vào ngành năm 1976, trong thời gian này, ngoài thời gian giảng dạy, tôi làm CBQL 10 năm.
  -Năm 2008 tôi được điều về công tác tại Phòng GD. Từ đó tôi không còn được hưởng ưu đãi. Khi có chính sách bảo lưu 3 năm phụ cấp ưu đãi cho cán bộ điều về công tác ở Phòng GD từ năm 2010 đến 2015 (Tôi vẫn là đối tượng không được hưởng).
  -Khi Nghị định 54 ra đời, tôi tiếp tục không được hưởng phụ cấp thâm niên.
  -Khi khi định 57 về phụ cấp công vụ, tôi vẫn không được hưởng (vì tôi thuộc biên chế sự nghiệp của Phòng GD).
  Như vậy tôi không được hưởng gì cả ngoài lương. Trong khi tôi vẫn sử dụng chất xám của mình để thực hiện nhiệm vụ chứ không phải như một bạn ở trên nói chỉ có giáo viên mới dùng chất xám để đầu tư giảng dạy. Là một người có tinh thần trách nhiệm, nhiều lúc tôi cảm thấy hình như đã bị những bất công trên thiêu cháy cả rồi, vì tôi sống chủ yếu vào lương. Rất mong sơm có những điều chỉnh, bổ sung hợp lý để những người có hoàn cảnh giống như tôi còn có niềm tin để tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

 140. Có được như thế thì đỡ cho giáo viên còn nghèo khổ của tụi mình. Nhưng Bến Tre đến thời điểm này vẫn chưa áp dụng. Vậy là vì lý do vì? Bộ GD&ĐT cấp kinh phí chưa kịp hay là kinh phí đó đang nằm ở đâu?
  Tâm-0978309830

 141. Cho hỏi tôi đi được cơ quan cử đi đào tạo thạc sỹ, nhưng lịch học nhà trường sắp khoảng 2,5 tháng là hết thời gian tập trung học nên tôi trở về trường trình diện và tiếp tục giảng dạy. Như vậy tôi có được hưởng phụ cấp đứng lớp hay không?

 142. Tôi nguyên là cán bộ công tác lâu năm trong ngành giáo dục ,nay công tác tại sở nội vụ tỉnh ,xin được có một số đề nghị với các cấp chính phủ như sau:
  1)Người hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo phải là những người đang công tác có chức danh giáo viên hoặc là những người có chức danh giáo viên nhưng đã về hưu; ví dụ: giáo viên giảng dạy ,giáo viên hướng dẫn thực tập, giáo viên xoá mù, giáo viên hướng dẫn các đề tài khoa học, giáo viên được phân công làm các nhiệm vụ giáo dục khác…
  2)Tỉ lệ tính phụ cấp thâm niên nhà giáo là thời gian có chứ danh giáo viên đã nêu trên (kể cả thời gian tập sự của giáo viên có đóng BHXH)
  3)Cần thiết phải khống chế tỉ lệ hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (người có chức danh giáo viên) đã được nhiều người phân tích; cụ thể: người có chức danh giáo viên đủ thời gian 25 năm trở lên thì được hưởng tỉ lệ phụ cấp thâm niên tối đa
  4)Đặc biệt cần quan tâm hơn đối với các nhà giáo do làm việc lao lực dẫn đến sức khoẻ yếu phải về hưu sớm nên lương thấp
  5)Đã tính hưởng phụ cấp thâm niên theo năm công tác và bậc lương ;thì phụ cấp ưu đãi đứng lớp không tính tỉ lệ hưởng phần trăm theo bậc lương, mà nên tính bình quân phụ cấp ưu đãi cho đối tượng tham gia đứng lớp
  6) Các đối tượng không có chức danh giáo viên trong ngành giáo dục chỉ nên hưởng các loại hình phụ cấp sau đây : phụ cấp trách nhiệm hoặc phụ cấp công vụ (nếu có tham gia đứng lớp thì hưởng thêm phụ cấp ưu đãi)

 143. Tôi là giáo viên đứng lớp ở trường tiểu học từ 10/1995 thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn (tỉnh Hà Giang), đến 4/2011 do mắt kém và viêm họng mãn tính không thể theo dạy được nữa nên đã xin nghỉ dạy nhưng vẫn đóng bảo hiểm nối tiếp đến năm 2017 mới được hưởng chế độ hưu trí, tổng cộng thời gian đứng lớp là 16 năm. Vậy theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP thì tôi có đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên hay không, nếu được thì hưởng như thế nào và cần những thủ tục gì?

  • Bạn Đức thân mến! Theo hiểu của tôi thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên. Bởi vì đối tượng về hưu theo như dự thảo lần 2 của thủ tướng thì có hưởng nhưng đến nghị định chính thức thì cắt bỏ!
   Tôi nghĩ rằng nghị định thâm niên còn nhiều cái chưa hợp lí nên đến nay vẫn chưa được áp dụng. Hy vọng rằng qua năm 2012 sẽ có nghị định mới trong đó có những đối tượng như bạn được hưởng thành quả những gì mình đã cống hiến.
   Xin nói thêm, theo tôi nghĩ nếu như theo tinh thần nghị định 54 thì thực ra nó chỉ là cộng thêm tiền ưu đãi đứng lớp cho giáo viên đang giảng dạy thôi. Xét theo đúng nghĩa thâm niên thì còn phải bàn lại.

 144. Xin nói thêm về nghị định 54:
  – Bạn nào đã giảng dạy, dù vài ba mươi năm nhưng mới bị “xui” chuyển sang làm công tác khác theo yêu cầu của trường hoặc mới về hưu thì sẽ bị ” xù” quá trình giảng dạy trước đây!
  – Một trường học không phải chỉ cần có giáo viên đứng lớp mà còn phải có cac GV làm công tác chuyên trách như thư viện, phổ cập…họ đã không có phụ cấp ưu đãi lại không có luôn thâm niên mặc dù họ đã giảng dạy, gắn bó với ngành 10 năm, 20 năm hoặc hơn và hiện đang mang mã ngạch giáo viên! Như vậy thì đời sống của họ, theo như khía cạnh vật chất có đảm bão không?
  – Một ngành giáo dục ở huyện, tỉnh mà không có các GV làm việc ở các phòng, sở thì hoạt động được không? Họ là gì? GV hay nhân viên? Nếu là nhân viên sao có người được phong là nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân?
  – Theo qui định, giáo viên đến tuổi được về hưu, nhưng xui cho các GV nào mới về hưu vì họ vẫn không được tính thâm niên dù bạn có dạy bao nhiêu năm cũng “kệ”. Những GV này là những người đã vượt qua thời gian khổ lương “ba cọc ba đồng” trước đây, trụ vững đến nay nhưng tuổi đã cao thì phải về hưu theo luật đinh và sẽ không được hưởng thâm niên vì không đứng lớp!
  “Ước gì tôi còn trẻ để tiếp tục dạy đặng được hưởng thâm niên!”

 145. cho toi hoi: toi ve huu vao thang 9/2011. khi nao thi toi duoc huong ưu đai cua che do nay

 146. Theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Có hiệu lực 01/9/2011). Nhưng tỉnh tôi (tỉnh Bạc Liêu) vẫn chưa thấy triển khai để thực hiện gì cả. Xin cho biết ý kiến.
  Chân thành cảm ơn!

 147. Tôi tên: Phan Thu Nhi, xin đại diện cho giáo viên trường TH Long Điền Tiến B, xã Long Điền, huyện Đông Hải – tỉnh Bạc Liêu. Thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (vùng 135). Chúng tôi có một câu hỏi và rất tha thiết nhờ chương trình liên hệ với các cơ quan chức năng trả lời cho chúng tôi được rõ:
  Theo: “Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà giáo, CBQLGD đang công tác tại các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Phụ cấp thu hút trả cho thời gian công tác thực tế của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian được hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm (60 tháng)”.
  Theo Nghị định thì mỗi giáo viên chúng tôi phải được nhận chế độ thu hút là 60 tháng. Trong thời gian qua chúng tôi đã được nhận 53 tháng (70% phụ cấp thu hút), nhưng vậy thì còn lại 07 tháng. Trong thời hơn một năm nay chúng tôi không nhận được thông tin gì về 07 tháng phụ cấp thu hút còn lại.
  Vậy chúng tôi có được nhận tiếp 07 tháng phụ cấp thu hút còn lại nữa hay không?

 148. Kính thưa các đồng chí tham mưu cho nghị định 54/2011 chúng tôi là
  những người làm công tác lao động gián tiếp trong ngành giáo dục như:Văn thư, kế toán, thiết bị….. các Đ/c hãy đặt các đồng chí vào công việc của chúng tôi đi. Tôi lấy VD cụ thể:
  Chế độ giáo viên : HS+KV+PCĐL+PCNghề+PCVS(NĐ61)*830.000=?
  : (3.33 + 0.5 + 2.331+ 0.15 + 2.331)*830.000 =7.172.860
  Chế độ nhân viên: HS + KV * 830.000 = ?????
  : (3.33 + 0.5)*830.000 = 3.178.900
  Làm phep tính: 7.172.860 – 3.178.900 = 3.993.960 có bằng 1/2 lương giáo viên chưa?????

 149. Tôi Xin hoi: Tôi ra trường từ tháng 10. 1992 . Hưởng 100% lương vao
  năm 1994, giang day đên tháng 10.2002 thi xin nghi viec, nhung chưa nhân chế đô thoi việc một lần. Sau đó đến năm 2004 thi xin giang day trở lại, đến nam 2006 thi hương 100%. Vay Thoi gian thâm niên tôi được hưởng phụ cấp là bao nhieu năm ? Kính mong các cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể dùmn

 150. Xin hãy giúp tôi:
  Hiện nay Trung ương đến địa phương, có văn bản nào quy định “Ngày giờ công làm việc + số tiết giảng dạy” và
  “Chế độ – ưu đãi – phụ cấp” đối với giáo viên làm công tác chuyên trách phổ cập GDTHCS trong nhà trường.
  Hãy gửi cho tôi. Rất cảm ơn! Cảm ơn!

 151. Minh lam nhan vien hanh chinh nha t¬ng, bay gio cu nghi den di lam la thay chan vi luong thap khong du song, nha nuoc dang tao ra khoang cach giau ngheo ngay trong truong hoc, gv ngoai phu cap dung lop, co phu cap tham nien, tien tang ca, tien day them o nha, con hanh chinh ngoai luong khong co mot khoan phu cap gi, luong thang khong du di cho 1 tuan, khong hieu sao nha nuoc minh bat cong the, hinh nhu doi ngu phuc vu nghanh gd khong phai song hay sao ma chi luon chu trong den nang cao doi song gv. dong y la¸c thay co can duoc quan tam va ho tro, nhung du sao cung phai cong bang chu, o t¬ng toi luong cua mot co van thu sap ve huu chi bang gv moi ra truong cong tac vai ¨m, sao cung trong moi truong giao duc lai co su chenh lech nhau qua nhu the, vai nam nua cu tinmh hinh the nay chac nhan vien truong hoc se xin nghi lam o nha nuoc de lam cong nhan, toi thay luong cong nhan bay gio duoc ho tro tien nha, tien xang xe, tien an ca,, con nhan vien hanh chinh nha truong ngoai luong khong co gi nhung deu phai dung gop du moi thu ung ho . that bat cong qua, mong cac cap lanh dao xem xet lai.

 152. Cho tôi hỏi .Nghe noi nghi dinh 54 CP trong nam 2012 sẻ không cho phép các danh nghiệp thành lập ĐBV ah

 153. tôi thấy rất buồn khi có nghị định 54. Bản thân tôi la giáo viên đã 36 năm, nhưng khi có nghị định 54 ra đời thì cũng là lúc tôi vừa về hưu.Như vậy tôi không hề được hưởng bất kỳ sự ưu đãi nào của ngành nữa, bao nhiêu năm cống hiến, phấn đấu của tôi bây giờ về hưu cũng không còn gì, tôi cảm thấy những người như tôi thiệt thòi nhiều quá. đề nghị xem xét lại

 154. THẬT BUỒN THAY CHO NHỮNG NHÀ GIÁO NÀO KHI ĐỌC NGHỊ ĐỊNH 54/2011/NĐ-CP THẤY MÌNH ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN -NHƯNG LẠI HÝ HỬNG KHÔNG HỀ NGHĨ TỚI THẦY CÔ GIÁO ĐI TRƯỚC CỦA MÌNH ĐÃ VỀ HƯU CHƯA ĐƯỢC

 155. Chúng ta đang công tác,con đường còn dài để tính toán và đòi hỏi ;chỉ tội cho các thầy dạy ta đã về hưu sắp sang thế giới bên kia ,nhưng vẫn chưa thấy phụ cấp thâm niên nghề của mình

 156. Nghien cưu Nghi dinh 54/2011/NĐ-CP cua Chinh phu, nhat la sau khi đoc ky nhưng nôi niêm tâm sư cua cac nha giao, can bo quan ly co kha nang chuyên môn nghiep vu tot duoc dieu dong hay de bat len cac cuopng vi cong tac o phong GD va So GD toi cung thay vo cung bat cap va buon thay.Tha khong co phu cap tham nien GD thi thoi.Chư co ma kieu mat cong bang nhu the nay thi khong nhung khong tao duoc dong luc ma con lam mat dong luc cua nhieu nha giao khac.Toi cung dong thuan voi nhan xet cua nhieu nha giao la: Neu coi giao duc nhu mot con tau, thi So GD va phong GD duoc vi nhu dau con tau.Neu khong co dau tau thi toa tau co chay duoc khong?Xin hoi nhung nha hoach dinh chinh sach che do nay ngoi choi xoi nuoc o dau khi de xuat che do kieu nay?Va toi cung that tiec cho cac thay co the he tien boi, thoi kho khan gian kho nhat cac thay co da het minh de hoan thanh nhiem vu.Nay ve huu, vai dong luong khong du sinh hoat, trong doi va hy vong phu cap tham nien nay van la vo vong.
  La mot can bo quan ly phong Giao duc, tôi muopn chon vai giao vien gioi len phong lam chuyen mon thay the nhung nguoi truoc do, ho nhat quyet tu choi vi sau khi co Nghi dinh 54/2011/NĐ-CP.Giao vien vat va that, nhung cung co phu cap dung lop, co thu nhap day them, nay lai co them phu cap tham nien.Cha toi gi len Phong cho thiet.

 157. Tính đến thời điểm nghị định 54 cho phép hưởng phụ cấp thâm niên là tháng 01/05/2011, tôi mới được 4 năm 6 tháng, vậy nếu tính bây giờ là tháng 02 năm 2012 tôi đã đủ thời gian quy định. Vậy khi nào tôi mới được tính phụ cấp thâm niên theo nghị đinh?

 158. Theo NĐ và thông tư hướng dẫn tôi xin nêu ra ví dụ 2 trường hợp thì thấy hơi ngược đời : Trường hợp 1 :Anh A công tác ở ngành Hải quan 15 năm nay chuyển sang giảng dạy ở trường X được 1 năm như vậy anh A được hưởng ” thâm niên nhà giáo” 16 năm cơ đấy mặc dù 15 năm trước anh A chẳng giảng dạy giờ nào. Trường hợp 2 : Anh B là giáo viên dạy ở trường X đã 20 năm , là giáo viên dạy giỏi, nên được điều về phòng giáo dục để chỉ đạo công tác chuyên môn được 1 năm rồi, theo NĐ thì anh B chả có thâm niên nhà giáo năm nào cả mặc dù anh gần lao phổi vì giảng dạy 20 năm. Các bạn xem có ngược đời không ? chuyện thật như bịa , không biết trên thế giới có nơi nào hay như ở ta không?

 159. ANH NGÁO
  “ Bàn về việc thầy giáo đã nghỉ hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”
  Nghị Định 54
  Thông Tư 68
  Anh ngáo tham mưu
  Cựu chức chết tươi
  ***
  Học sinh chúng tôi
  Đang dạy khắp nơi
  Thấy chuyện nực cười
  Ngẫm mình Vô đạo
  ***
  Trời đất chao đảo
  Khôn sống, chết thiêng
  Thầy ơi đừng phiền
  Hưu là sắp chết
  ***
  Hưu sau, hưu trước
  Dù chỉ một ngày
  Sống chết mặc bay
  Ngáo không cần biết
  ***
  Thao thao bất tuyệt
  Nào là tri ân
  Tôn sư trọng đạo
  Uống nước nhớ nguồn
  Ngáo nói luôn mồm
  Ngáo là vẫn ngáo

 160. Tôi đã giảng dạy trong trường Bán Công khoảng 7 năm có đóng bảo hiểm xã hội và có tăng bậc lương, sau đó tôi chuyển công tác giảng dạy trường khác có biên chế. Như vậy tôi có được hưởng chế đọ thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP không.

 161. em đã ra trương 1999, day dươc 8 nam , em nghi va da rut tien bao hiem xa hoi, bay gio em vao day duoc 2 nam, hoi em co duoc huong phu cap tham nien kg?

 162. Kính Thưa các thầy đã về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 ,chúng em xin gửi các thầy bài thơ sau đây để làm kỷ niệm:
  Thế gian biến cải vũng nên đồi,

  Mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi.

  Còn bạc còn tiền, còn đệ tử,

  Hết cơm hết rượu, hết ông tôi.

  Xưa nay đều trọng người chân thực,

  Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.

  Ở thế mới hay người bạc ác,

  Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.

 163. Tôi là Nguyễn Thị Kim Chi hiện đang dạy PTTH có mẹ là giáo viên về hưu tháng 5/2006, xin được hỏi các cấp chính phủ như sau:
  *Giáo viên hưu từ năm 1993 về trước ,thì được hưởng phụ cấp thâm niên tính đến ngày 1/5/2011 là đã hưởng được trên 18 năm
  *Giáo viên hưu từ ngày 1/5/2011 về sau, thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên kể từ tháng 5/2011
  Vây Giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 liệu rằng có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Nếu cũng được tính công bằng như hai giai đoạn về hưu trên thì sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên kể từ năm nào?

 164. Nghị định 54/CP của Chính phủ rồi Thông tư liên tịch của 4 bộ hướng dẫn thực hiện số 68/LT về chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên tôi thấy về đôi tượng được hưởng đã loại bỏ đi số thầy cô giáo về hưu trong giai đoạn 1994 – tháng 5/2011 là một sai sót nghiêm trọng! Vô tình đã làm cho đối tượng này đau, buồn, tủi, thẹn mà sớm ra đi về cõi vĩnh hằng. Vì đối tượng này hầu hết đã được Chính phủ, Bộ GD&ĐT tặng thưởng “HUY CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”, thế mà họ không được Chính phủ hiện nay quan tâm cho hưởng thâm niên? trong khi các thầy cô này có lương hưu rất thấp, đời sống khó khăn, thường hay đau ốm. Vậy. để cho các thầy cô an lòng và vững tin hơn vào sự ưu việt của xã hội ta trước khi các thầy cô đi về cõi âm, rất mong quý Bộ, ban, ngành chức năng tham mưu lại cho Chính phủ, sớm có nghị định ban hành bổ sung cho các thầy cô giáo về hưu sau năm 1994 được hưởng một chế độ phù hợp hơn; đảm bảo sự công bằng, thể hiện được sự tri ân và tính đạo lý “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta. Xin cám ơn!

 165. cho toi hoi .toi la giao vien hop dong theo nghi dinh 68 lieu co duoc tinh tham lien khong

 166. bố tôi cũng có thâm niên trong nghề hơn 35 năm, cũng nhận được kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục ( ngày xưa gọi là huy chương vì sự nghiệp giáo dục). Nhưng cũng về hưu từ năm 2010. Và theo tôi được biết thì có rất nhiều cựu giáo viên có tâm huyết với nghề, họ gắn bó, sống chết với nghề nay đã về hưu. Thì không được hưởng thêm chế độ gì
  HIc hic

 167. toi la trương công an xã từ tháng 6/2006 đến nay, là cán bôn cong chúc xã xin hoi toi có được hưởng phụ cấp thâm niên theo pháp lệnh công an xã không, nếu được thủ tục đề nghị như thế nào

  • Bạn là công chức theo Nghị định 92 nên thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57. Bạn liên hệ với kế toán cơ quan để làm thủ tục.

 168. Đã có Liên tịch 4 bộ GD, NV, TC và LĐTBXH số 68/2011 ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện NĐ 54. Và nảy sinh thêm vấn đề:

  Ai là nhà giáo đang giáo dục?

  Nghị định 54 và TT 68 đều nói đối tượng được hưởng PC thâm niên là “nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục…”. TT 68 có giải thích thêm là “Các đối tượng quy định tại khỏa 1 Điều này (nói về đối tượng áp dung) phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo- là các ngach có 2 chữ số đầu của mã ngạch là 15). Và, Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này (Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập) không nhất thiết phải xếp vào các ngach viên chức thuộc ngành GD và ĐT như quy định.

  Nhà giáo đang giảng dạy thì rõ rồi. Nhưng còn nhà giáo đang giáo dục? Thư viện viên, Giáo vụ khoa, Kỹ thuật viên phòng máy… được xếp vào đối tượng được hưởng PC thâm niên không?

 169. Toi la mot giao vien đi công tac đã được 9 năm nhưng 4 năm đầu tôi chỉ là giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế dạy ở vùng 135, hưởng 100% lương như công chức khác. Sau đó tôi thi công chức ở một huyện khác và đỗ công chức, thời gian thử việc của tôi là 12 tháng, hưởng 85% lương.Từ khi thi đỗ công chức tôi đã đi làm ở huyện mới được 4 năm. Vậy tôi có được hưởng thâm niên năm công tác ở trường cũ không?

 170. Tôi đang công tác trong ngành giáo dục tuy không thuộc đối tượng được hưởng phu cấp thâm niên ,nhưng xin được hỏi sự công bằng cho giáo viên như sau:
  Cùng làm nghề đặc thù “giáo viên” như nhau ,cùng lại là giáo viên rồi về hưu như nhau , thế mà giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại chưa có phụ cấp thâm niên giảng dạy . Hơn thế nữa giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 đại đa số là thầy học của giáo viên về hưu từ 1/5/2011 về sau ,ấy mà học trò thì có phụ cấp thâm niên còn thầy chưa thấy có phụ cấp thâm niên giảng dạy là cớ làm sao?

 171. nghi dinh 54 se lam cho doi ngu lanh dao phong so GD,nhung
  nguoi cong tac trong nganh giao chan nan va phan cap trong nha giao dan den lam viec quan lieu,hoi lo ,tham o….de co phu cap tham nien

 172. Tôi đi làm từ năm 1987 và được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn mẫu giáo cho đến năm 2008 mới được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng. Vậy trong thời gian tôi làm phụ trách chuyên môn đó có được truy lĩnh thâm niên tính phụ cấp chức vụ không?

 173. Ai cũng thừa hiểu thâm niên giáo viên là số năm giảng dạy của họ , tôi đại diện cho một số anh chị em trong ngành giáo dục xin hỏi các cấp thuộc chính phủ tại sao: Giáo viên về hưu giai đoạn 1993 về trước được tính và hưởng phụ cấp đã trên 19 năm rồi và giáo viên hưu giai đoạn từ 5/2011 về sau cũng được tính hưởng phụ cấp thâm niên kể từ 1/5/2011; còn giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 thâm niên giảng dạy của họ không thấy tính hưởng phụ cấp từ thời gian nào?

 174. Xin nhờ PTP Tam Kỳ giải thích giúp tôi một trường hợp:
  Thầy giáo tôi vào ngành sư phạm, tham gia dạy học được 2 năm, sau đó nhập ngũ 6 năm (trong thời gian này có 4 năm là sỹ quan), xuất ngũ lại về giảng dạy, vậy bây giờ tính thâm niên có được tính thời gian phục vụ trong quân đội không? Hiện thầy giáo tôi vẫn còn đang giảng dạy.
  Theo văn bản hướng dẫn của 4 bộ thì chỉ lấy ví dụ về các trường hợp giảng dạy 5, 6 năm trở lên sau đó chuyển ngành ( công an, quân đội …) quay về ngành thì vẫn được tính.Vậy trường hợp tôi nêu trên sẽ được giải quyết thế nào?
  Xin trân thành cảm ơn!

  • Nếu trong thời gian làm sỹ quan mà thầy giáo bạn được hưởng phụ cấp thâm niên thì nay sẽ được cộng thời gian thâm niên trong quân đội, ngược lại thời gian trong quân đội chưa có phụ cấp thâm niên thì không được tính vào

 175. Em là giáo viên hợp đồng huyện đã được 7 năm. Vậy những giáo viên hợp huyện như trường hợp của em có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên không ạ?

  • Theo hướng dẫn của thông tư liên tịch 68/2012 về hướng dẫn nghị định 54 thì giáo viên trong biên chế, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở công lập thì được hưởng phụ cấp thâm niên. Như vậy, thì các trường hợp giáo viên hợp đồng giảng dạy ở trường công lập như bản nếu đủ thời gian 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên

 176. tôi dạy học và vào bien chế được 10 năm sau đó tôi di học tập trung 03 năm hưởng lương và đóng bảo hiểm .Xin hỏi, thời gian tôi đi học có được tính thâm niên không?

 177. Tôi ra trường công tác từ năm 1998 và được phân công tôi về công tác vùng đặc biệt khó khăn và được sở nội vụ có quyết định tiếp nhận xin hỏi thời gian tập sự tính cho tôi là bao nhiêu?

 178. Tôi tốt nghiệp CĐSP trực tiếp giảng dạy hợp đồng tại trường THCS từ tháng 7 năm 2003( hưởng 85% lương và hè ko có lương) tháng 7 năm 2004 tôi đc UBND huyện ký hợp đồng dài hạn và đóng bảo hiểm XH vào 7/2004( nghỉ hè hưởng nguyên lương và hưởng 100% lương) nhưng từ đó đến 1/11/2009 tôi không được tăng lương .Đến 1/11/2009 tôi trúng tuyển viên chức thì được hưởng lương bậc 3 đại học 3.0 mã 15a201(do trước đó tôi đã học xong đại học tại chức) vậy tôi muốn hỏi trường hợp của tôi tính thâm niên từ khi nào? Có được tính từ 7/2004 hay ko? hay tính từ khi trúng tuyển viên chức? (phòng giáo dục huyện tôi công tác tính từ khi tôi vào biên chế tức là từ 1/11/2009)Tôi mong ai biết chỉ giúp tôi và hòm thư. tôi xin chân thành cảm ơn. email :banchaophoicap2@yahoo.com hoặc dinhtrungthanhhd@gmail.com

 179. Tôi thấy bất công quá sao các nhà làm Luật lại ra những nghị định thiếu công bằng như vậy nhỉ, chúng tôi cũng công tác trong ngành giáo dục, làm công tác hành chính cũng được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của nhà nước trao tặng nhưng lại không được hưởng phụ cấp gì trong khi chúng tôi phải làm việc đủ 48 giờ trên tuần còn giáo viên do đại đa số các trường đều dôi dư biên chế lên chỉ phải dạy 13- 14 tiết tương đương 14 giờ trên tuần thì lại được hưởng cả đứng lớp lẫn PC thâm niên. Xin hỏi các nhà làm Luật như thế liệu có công bằng không, chúng tôi có phải công tác vì sự nghiệp giáo dục không? Thiết nghĩ các ông lên thay đổi cụm từ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đỡ bức súc.

 180. Hỏi về thêm niên giáo viên:
  1- Hiện nay chúng tôi đang kê khai các loại hồ sơ giấy tờ để làm thủ tục hưởng thâm niên – Mỗi đ/c hết 150.000đ vừa phô tô+ công chứng+ Tỉnh ấn cho mỗi đ.c 5 tờ vé số ( 50.000đ). Thôi thì cố mà theo vậy- nghĩ đến cuộc thi “Chungtay cải cách hành chính” mà buồn- vì mình sắp có thêm tí tiền để đua với giá xăng dầu! trên diễn đàn thấy bình luận về thông tư 68 và nghị định 54 dữ quá.. mình thấy cũng bất hợp lý thật. Tụi mình tập sự 6 tháng không sao, lục hồ sơ các thầy cô giáo khác thầy có người tập sự 2 năm, 2,5 năm thâm chí có cô tập sự 4 năm? quả là thiệt thòi quá. Lại có người kê khai thời gian công tác trước đó là công nhân gì gì ấy gần 10 năm..rồi đến sau này mới dạy học mà nếu cộng cả vào thì thành gần 30 năm …hơn cả người đã trực tiếp giảng dạy 30 năm?

 181. XIN HỎI CÁC CẤP CHÍNH PHỦ:
  Tôi và một số giáo viên đang giảng dạy nay đã có phụ cấp thâm niên xin tình nguyện trả lại phụ cấp ưu đãi , để nhà nước trả phụ cấp thâm niên kịp thời cho các giáo viên về hưu giai đoạn từ 1994 đến 30/4/2011 có được không?

 182. Tôi là 1 giáo viên Mầm non thời gian công tác trong ngành là 10 năm. Nay đã chuyển công tác ra khỏi ngành GD năm 2010 nhưng vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm.
  Vậy tôi có thuộc diện hưởng phụ cấp này không???

  • Tôi là một giáo viên ra trường năm 2001 được ủy ban nhân huyện hợp đồng giảng dạy đến năm 2003 thì được đóng bảo hiểm xã hội. cho đến nay tôi vẫn còn giảng dạy nhưng vẫn chưa được biên chế. vậy tôi có được hướng phụ cấp này không?.

 183. Tôi là một giáo viên Mầm non ra trường năm 1995 và dạy tại một trường ở nông thôn mỗi tháng 50 kg lúa. Đến năm 1997 được tỉnh hợp đồng với mức lương 150 ngàn / tháng, biết vậy nhưng cũng không có văn bản hay quyết định gì ( tôi có giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp huyện). Năm 1999 tôi chuyển vào Nam và dạy tại một trường tư thục nhưng đến năm 2003 mới được đóng bảo hiểm. Năm 2008 tôi xét tuyển biên chế không phải qua thời gian thử việc. Trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không? nếu được thì tính như thế nào?

  • Bac tu phap oi toi rat can cau tra loi, mong bac som giup toi, hay gui vao email cua toi cang som cang tot. Toi xin chan thanh cam on.

  • Gửi chị Dung
   Trường hợp của bạn chúng tôi trả lời như sau:
   – THeo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CÓ HIỆU LỰC 20/02/2012) thì: bạn được tính phụ cấp thâm niên từ năm 2003, tức là Thời gian bạn giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

 184. toi cong tac va bien che o vung cao 4 nam .sau do toi chuyen ve que cong tac duoc them 3 nam .nhung thoi diem cong tac o vung cao toi khong chuyen so bao hiem ma lay mot lan .ve duoi nay toi bien che moi va lam lai hoan toan so bao hiem moi .vay truong hop cua toi co duoc tinh tham nien khong .

 185. khi co nghi dinh 54 cua chinh phu minh thay buon qua vi minh cung dang cong tac o truong TH minh lam ke toan da 24 va hang thang lam luong cho giao vien minh thay tui than qua 24 nam cong tac nhung luong khong bang giao vien moi ra truong 6,7 nam tai sao lam ke toan o truong hoc lai khong duoc huong phu cap tham nien nganh ma trong khi do ke toan o benh vien van duoc huong phu cap nganh y te va ke toan ben dang van duoc huong phu cap ben dang nhu vay chinh phu da lam cong bang chu nhi the ma luc nao cung noi la xa hoi cong bang dan chu van minh

 186. LÀ CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TÔI THẤY TẠI SAO LẠI CÓ SỰ NGHỊCH LÝ VÀ KHÓ HIỂU SAU ĐÂY:
  * Giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 giáo viên về hưu từ 1993 về trước có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên đang giảng dạy không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là sự ưu ái giáo viên khi về hưu không?
  * Giai đoạn 1/5/2011 về sau này giáo viên đang giảng dạy có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên về hưu trong thời gian 1994 đến 30/4/2011 không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là do giáo viên về hưu trong giai đoạn này có vấn đề gì đó không ?
  * Vấn đề nghịch lý và khó hiểu là, giáo viên về hưu trước 1994 thì ưu ái , giáo viên về hưu sau 30/4/2011 thì ưu đãi , giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 thì đang tê tái….

 187. là một giáo viên mới về hưu tháng 9/2011 .cho tôi hỏi tôi có đươc phụ cấp thâm niên theo nghị định 54/2011/nđ-cp không,nếu được thì phải tính như thế nàomọi người có thể tính giúp tôi xem số tiền tôi được nhận tổng là bao nhiêu.nhờ mọi người giup đỡ

  • tính đến ngày về hưu tôi đã công tác tròn 33 năm.nhờ mọi người tính giúp

 188. Chúng ta phải hiểu rằng những giáo viên hưu từ 1993 về trước hầu hết là đào tạo chắp vá ,những giáo viên hưu từ 1/5/2011 về sau hầu hết là đào tạo loạn xạ ,còn các giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 hầu hết là đào tạo đoàng hoàng và chuẩn mực hơn .Từ những nguyên nhân trên tôi cho rằng giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 họ rất sẵn sàng chịu thiệt thòi nhường cho các giáo viên về hưu trước năm 1994 và sau 30/4/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên trước

 189. Tôi tham gia giảng dạy tư năm 1998 đến năm 2008 tại trường Cao đẳng nghề chế biến gỗ- Hà Nam. Trường trực thuộc Bộ NN và phát triển nông thôn.Trong suốt thời gian này tôi chỉ là giáo viên hợp đồng – Có đóng bảo hiểm – Năm 2009 Tôi xin nghỉ công tác ở trường Cao đẳng nghề chế biến gỗ và xin về công tác tại rường TH văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc. Năm 2010 Tôi thi đỗ công chức và hiện đang công tác tại trường TH VHNT Vĩnh Phúc. Xin nói thêm: Trong thời gian giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề chế biên gỗ, năm 1999 Tôi được chọn tham gia hội giảng giáo viên giỏi cấp Tỉnh và đạt giải nhì (hội thi không có giải nhất), Tại hội giảng giáo viên giỏi toàn quốc năm 2000 do Tổng cục dạy nghề – Bộ LĐ TB và XH tổ chức, Tôi được chọn đi dự thi và dạt giải ba của hội giảng. Tôi có được hưởng phụ cấp giáo viên không?

 190. ĐANG CÔNG TÁC KHOA GIÁO TÔI THƯỜNG NGHE TRONG DÂN GIAN KHI NHIỀU NGƯỜI XÉT VỀ TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CÓ NHẬN ĐỊNH NHƯ SAU : TỪ NĂM 1979 VỀ TRƯỚC AI ĐÓ PHẢI CÓ ĐẦU VÀO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THÌ ĐƯỢC GỌI TRÍ THỨC LÀ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC; TỪ 1980 ĐẾN 1993 AI ĐÓ NẾU CÓ ĐẦU VÀO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRONG GIAI ĐOẠN NÀY THÌ SAU ĐÓ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY PHẢI CÓ THÊM BẰNG TIẾN SĨ( PHÓ TIẾN SĨ CŨ)THÌ CÓ THỂ ĐƯỢC GỌI LÀ TRÍ THỨC ;TỪ 1994 ĐẾN NAY AI ĐÓ KHÔNG NHỮNG PHẢI CÓ ĐẦU VÀO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỘNG VỚI BẰNG TIẾN SĨ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY MÀ CÒN PHẢI KIẾM CHỨNG LẠI BẰNG CẤP VÀ NĂNG LỰC MỚI CÓ THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CÓ PHẢI LÀ TRÍ THỨC HAY KHÔNG.Nhận định trên của dân gian là hoàn toàn khách quan và đúng đắn ,thật vậy năng lực tiến sĩ ngày nay may lắm chỉ ngang bằng năng lực tốt nghiệp cao đẳng từ năm 1979 về trước mà thôi.VÌ THẾ VIỆC THỰC HIỆN PHỤ CẤP THÂM NIÊN CHO LỰC LƯỢNG ĐANG CÔNG TÁC HIỆN NAY MỚI CẤP THIẾT NHƯ VẬY MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM . CHO NÊN ĐÁNG LẼ GIÁO VIÊN VỀ HƯU GIAI ĐOẠN TỪ 30/4/2011 VỀ TRƯỚC MỚI THỰC SỰ LÀ NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN

 191. Tôi là giáo viên dạy lớp ở trường THCStừ tháng 9/1981 đến hết tháng12/1991do hoàn cảnh kinh tế thời bấy giờ rất khó khăn nen tôi đã
  nghỉ dạy và không có hưởng chế độ ưu đãi nào cả ,và cho đến tháng10/1994 thì tôi đi dạy lạy cho đến nay , có một điều là tôi ghi trong sổ BHXH thời gian vào dạy lại lần sau thôi còn khoảng thời gian trước tôi khong khai vào,nhưng tôi có giấy xác nhận của trường củ xác nhận là tôi đã có thực dạy ở đó từ9/1981đến hết 12/1994 tôi xin hỏi theo nghị định 54/2011 thì tôi có được tính phụ cấp thâm niên khoảng thời gian trướckhông?và nếu tính phụ cấp thâm niên thời gian đi dạy lại lần sau thì tôi có bị trừ tập sự không? xin các cấp có thẩm quyền trả lời cho tôi rỏ ,xin thành thật cám ơn

 192. tôi dạy ở trường trung học phổ thông công lập 32 năm(biên chế nhà nước) tiếp theo tôi day ở trường trung học phổ thông chuyên 3 năm (hình thưc hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có đóng bảo hiểm xã hội) đến nay là 35 năm
  Vậy tôi có được tính thâm niên giáo dục không? xin chân thành cám ơn!

 193. ĐỀ XUẤT
  Phụ cấp cho giáo viên đã về hưu chưa được tính phụ cấp thâm niên như sau:
  1)Thời gian được hưởng phụ cấp tính từ ngày 1/5/2011
  2)Cách tính phụ cấp là tổng số năm có chức danh giáo viên (từ khi đi dạy cho đến ngày giáo viên đó về hưu ) cộng với số năm từ ngày giáo viên đó về hưu cho đến ngày 1/5/2011, nhưng không vượt quá 40%phụ cấp được hưởng (hàng tháng).
  Ví dụ: Ông giáo viên A có chức danh giáo viên về hưu ngày 1/5/2006 ,thời gian công tác ông A có chức danh giáo viên là 25 năm được hưởng 25% phụ cấp thâm niên, thời gian ông A nghỉ hưu cho đến ngày 1/5/2011là 5 năm được tính thêm 5%;vì vậy ông A được tính hưởng phụ cấp là 25%+5%=30%

  • Nếu được như em đề xuất thì các thầy cũng đỡ tủi !

 194. Tôi là giáo viên ra trường tháng 9 năm 1987 và thực giảng dạy có lương và dóng bảo hiểm xã hội từ khi ra trương , nhưng nhà trường tính thâm niên cho tôi từ năm 1989 ( trừ thời gian tập sự). Vậy có đúng không? Tôi rất mong được sự hồi âm. Xin chân thành cảm ơn!

 195. ĐỨNG NHÌN
  “ gửi thầy về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”
  Thầy cùng em đều làm nghề dạy học
  Về hưu sau em được hưởng thâm niên
  Em không vui mà cảm thấy buồn phiền
  Thầy còn đó sao chẳng thấy thâm niên
  *****
  Lời thầy dạy em còn nhớ như in
  Công bằng, văn minh ai cũng phải tìm
  Đạo đức trước sau phải có trong tim
  Bất lực thầy ơi ! em chỉ đứng nhìn

  • Cám ơn em nhiều lắm. Không sao đâu, còn ít năm tháng nữa các thầy chịu đựng được mà. Tiết kiệm chút chi phí cho Nhà nước cũng là sự đóng góp tiếp cho sự nghiệp GD khi tưởng như mình sức đã kiệt.

 196. Nghi dinh 54 that bat cong cho nhung ai lam nhan vien. Tai sao nhan vien cung phuc vu trong nganh giao duc ma khong duoc huong che do phu cap tham nien, trong khi do tham nien la dua vao so nam cong tac nhieu hay it, neu vay thi lam sao ma thu hut duoc nhan tai.Neu la nghi dinh cua thu tuong chinh phu thi toi nghi cac ong ay nen suy tinh ky cang, dung de den khi co su phan hoi roi bo sung nghi dinh vua ton loi lai vua ton tien but muc, truoc khi ban hanh thong tu, nghi dinh thi nen nghi den loi it chung dung phan biet dang cap lam nhan vien nhu chung toi khong cam thay bat cong, luong da thap ma quyen loi gi cung khong co chan oi la chan.

 197. TÔI CÔNG TÁC Ở BAN TUYÊN GIÁO KHÔNG NẰM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC NHƯNG KHI ĐỌC NĐ 54 CŨNG BUỒN VÀ BỨC XÚC.THẬT VẬY ĐÃ LÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ DẠY HỌC THÌ CẦN PHẢI CÓ TRƯỚC CÓ SAU ,CÓ THẦY RỒI MỚI CÓ TRÒ “SINH ÔNG RỒI MỚI SINH CHA”.MONG RẰNG CHÍNH PHỦ HÃY CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP CÔNG BẰNG, HỢP TÌNH, HỢP LÝ, TÔN SƯ TRONG ĐẠO; ĐÓ LÀ TRẢ PHỤ CẤP THÂM NIÊN CHO GIÁO VIÊN VỀ HƯU TRONG GIAI ĐOẠN 1994 ĐẾN 30/4/2011 KỊP THỜI VÀ THỎA ĐÁNG

 198. Nhà giáo theo hướng dẫn của Thông tư 68 là được xếp ngạch 15 và đang giảng dạy , giáo dục …..
  Vì sao những giáo viên ( tốt nghiệp trường SP , được xếp ngạch 15 ) được phân công làm phổ cập , phụ trách phòng thực hành , giám thị … cũng là tham gia giáo dục học sinh trong nhà trường lại không được hưởng ? Vậy chỉ giáo viên nào trực tiếp dạy mới là nhà giáo sao ? Đây là Phụ cấp thâm niên nhà giáo hay là phụ cấp giảng dạy ? Giám thị , phổ cập , phụ trách phòng thực hành … là nhà giáo loại gì ? Liệu việc phân biệt như vậy có giúp chấn hưng nền giáo dục nước nhà chăng ?
  Rất mong các vị Lãnh đạo có tham gia làm chính sách đãi ngộ xem xét lại, để những đối tượng là nhà giáo phải được tính PCTN nhà giáo còn nếu không thì nên sửa lại tên là PCTN cho nhà giáo trực tiếp giảng dạy thì sẽ rõ nghĩa hơn và không cần thêm thông tư hướng dẫn hoặc tiếp nhận ý kiến , trả lời gì cả !!!

 199. phu cap tham nien co duoc cong vao luong huu cua nhung giao vien bat dau huong luong huu tu thang 7/2012 khong?

 200. 1.Bo toi tham gia giang day tu nam 1981 den nam 2007 do dieu kien suc khoe bo toi chuyen sang lam cong tac hanh chinh. Xin hoi voi truong hop cua bo toi co duoc tinh tham nien khong?

  2.Tai Điều 2 cua Nghi dinh 54 co quy dinh ve Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
  1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
  Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
  Theo Nghi dinh 54 thi toi khong thay co quy dinh bat buoc phai la nguoi dang lam cong tac giang day.

 201. Tôi nguyên là hiệu trưởng trường PTTH nay cán bộ quản lý Sở Giáo Dục –Đào Tạo xin đề nghị Bộ Giáo Dục-Đào Tạo và Thủ Tướng chính phủ về Cách tính phụ cấp cho người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau:
  1) Cơ quan BHXH tỉnh thu hồi bản khai tính phụ cấp thâm niên THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH của năm 1993 về trước
  2) Cơ quan BHXH tỉnh tính tiếp thời gian có chức danh giáo viên theo sổ BHXH sau năm 1993 cho đến ngày về hưu
  3) Cơ quan BHXH tỉnh cộng dồn thời gian phụ cấp thâm niên trong bản kê khai tính phụ cấp thâm niên của năm 1993 và thời gian có chức danh giáo viên cho đến ngày về hưu, làm căn cứ tính phụ cấp cho người có chức danh giáo viên khi về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011

 202. Bac tư pháp giải thích cho tôi hiểu với.Mẹ tôi làm giáo viên từ 1978 đến 1986, sau đó thì nghỉ và đã đc hưởng BHXH. Sau đó đến 1992 Mẹ tôi đi dạy lại, Vậy đến giờ Mẹ tôi có đc hưởng phụ cấp thâm niên của 9 năm ( từ 1978 đến 1986) không? Cám ơn Tư pháp nhiều.

 203. thế thì nhân viên bảo vệ công tác trong ngành giáo dục trên 25 năm nay , cùng với ngành đều đóng góp công lao , có kỉ niệm chương , có thành tích … cùng phát triển , đồng cam cộng khổ với ngành ….sao không nghe nói đến phụ cấp gì !!!! như thế nghị định chưa thật công bằng cho nhân viên bảo vệ này ???????? quá bức xúc !!!!

 204. Đề nghị hủy bỏ nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo dục ngay .Thay thế nghị định khác theo hướng đơn giản rõ ràng ai có chức danh giáo viên đang tại chức hoặc đã về hưu có chức danh giáo viên thì mới được hưởng phụ cấp thâm niên .Không nên lằng nhằng phết phẩy đối tượng này hay đối tượng kia đồng thời tránh được nhập nhằng sinh trò ma giáo ,nói thật trung thực chính đáng thì chỉ duy nhất đối tượng có chức danh giáo viên đang dạy hoặc đã nghỉ hưu là xứng đáng hưởng phụ cấp thâm niên mà thôi

 205. Những người hiểu biết về giáo dục chắc thấy rất rõ các điều sau đây:
  1) Phụ cấp Ưu đãi đứng lớp là giành cho những đối tượng đang trực tiếp giảng dạy.
  2) Phụ cấp thâm niên giáo viên là giành cho những đối tượng có chức danh giáo viên đang tại vị hoặc họ đã về hưu
  Thế nhưng nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo dục chưa đơn giản ,chưa rõ ràng ,chưa dễ hiểu ,còn lạng lách ;cho nên có những đối tượng không có chức danh giáo viên chạy xô dạy vài ba tiết 1 tuần để hưởng thâm niên giáo viên là không chính đáng .Đề nghị chính phủ cần có nghị định mới thay thế nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo viên ,theo hướng đơn giản rõ ràng; đó là : những ai đang tại vị có chức danh giáo viên và những ai đã về hưu mà có chức danh là giáo viên thì đươc mới hưởng phụ cấp thâm niên

 206. Các căn cứ tính phụ cấp thâm niên gồm có:
  1)Đang tại vị có chức danh giáo viên hoặc đã về hưu có chức danh giáo viên
  2)Căn cứ vào số thời gian có chức danh giáo viên (ở các trường công lập) và số thời gian đóng BHXH để tính phụ cấp thâm niên
  3) Cần tách bạch phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên không nhập nhằng đối tượng

 207. Đề nghị chính phủ và các bộ ngành về cách tính phụ cấp cho những người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau
  PHƯƠNG ÁN1:
  1)Căn cứ số năm có chức danh giáo viên ở trường công lập tham gia đóng BHXH (đã có trong sổ BHXH) ,mỗi năm được tính 1%
  2)Căn cứ từ thời gian giáo viên đó nghỉ hưu tính đến 30/4/2011 ,mỗi năm tính thêm 1%
  3) Tổng % phụ cấp của mỗi giáo viên được hưởng không vượt quá 32%
  4)Giáo viên về hưu giai đoạn này cũng được truy lĩnh từ 1/5/2011 (sau khi đã trừ BHXH)
  Chẳng hạn :bà A tổng thời gian có chức danh giáo viên các trường công lập là 25 năm (đã có trong sổ BHXH),thì được tính 25%;bà A về hưu từ 30/4/1997 tính đến 30/4/2011 là 15 năm ,thì được tính thêm 15% ;tổng cộng là 40% ,nhưng bà A chỉ được hưởng mức tối đa là 32%,bà A được truy lĩnh mức lương hưu này tính từ 1/5/2011 ( sau khi trừ tiền đóng BHXH) PHƯƠNG ÁN 2:
  1) Căn cứ số năm có chức danh giáo viên ở trường công lập tham gia đóng BHXH (đã có trong sổ BHXH) ,mỗi năm được tính 1%
  2) Giáo viên về hưu giai đoạn này được truy lĩnh kể từ khi nghỉ hưu hưởng BHXH( sau khi đã trừ tiền đóng BHXH)

  • toi lam cong tac bao ve cua nha truong . nghe cp ra tt54 thi cubg mung lam , doc ky thi moi hieu ra chi cogiso vien thi moi duoc huong , con bao ve va phuc vu nhu chung toi thi khon gduoc huong , vay la wa mat ong bang , vi giao vien huong nhieu khoang phuc cap , nhu: dung lop , tien dày buoi … . tinh ra cung khoeng 5-6t dong 1 thang , con toi thi chi 2t dong 1 thang , thu hoi neu khong co bao ve va phuc vu thi giao vien co the an tam dung lap duoc khong ,va voi muc luong nhu vay thu hoi cuoc song cua nhung nguoi nhu chung toi co du song hay khong .
   toi lam bao ve ma co bang dai hoc he dao tao tu xa nganh cong tac xa hoi , thu hoi toi co duoc huong phu cap nao hay khong
   nguyenphong@clovertech.com 0979681294

 208. Toi ra truong tu nam 2003 . Den nam 2004 toi co tham gia giang day hop dong tai truong THPT Ban Cong la 5 nam va duoc dong BHXH. Den nam 2008 thi toi duoc bien che vao nganh GD . Vay thoi gian 5 nam tham gia giang day tai Truong THPT BC toi co duoc huong tham nien GD Khong ?

 209. Theo tôi thì những người làm công tác kế toán, y tế hay các công việc khác trong các cơ sở GD sẽ ko dc hưởng phụ cấp này vì:
  – Thứ nhất: họ không hề tham gia công tác giảng dạy, không hề phải gánh chịu những áp lực về công việc như giáo viên mà các bạn đã nói đến rất nhiều, ví dụ chất lượng giảng dạy, phải nói nhiều, có thể mắc các bệnh nghề nghiệp như độc hại từ bụi phấn,viêm họng, viêm mũi mãn tính, ung thư vòm họng, đau cột sống….. rất nhiều đấy ạ!
  – Thứ hai: Những người làm ngành như họ, ví dụ các kế toán trong các công ty, doanh nghiệp, các y tá trong các bệnh viên, các nhân viên văn phòng trong công ty…. họ cũng làm các công việc như vậy, thậm chí còn vất vả và nặng nhọc hơn làm trong nhà trường nhưng họ cũng đâu được hưởng những phụ cấp này.

 210. ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ: ai có chức danh giáo viên đang đứng lớp hoặc đối tượng đó đã về hưu thì được hưởng lương như sĩ quan có số .Hiệu trưởng, hiệu phó , cán bộ quản lý và cán bộ chỉ đạo giáo dục thì hưởng lương như sĩ quan chuyên nghiệp .Nếu thực hiện công tâm như thế chắc chắn sẽ khuyến khích được người giỏi đi vào ngành sư phạm ,đồng thời sẽ có nhiều thầy cô yêu nghề bám nghề tâm huyết với nghề và trở thành giáo viên giỏi nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: