Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 về chế độ phụ cấp công vụ (Có hiệu lực 01/9/2011 – HẾT HIỆU LỰC 01/6/2012))

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

b) Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập);

c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập);

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

e) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

g) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định tại các văn bản sau đây:

a) Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

b) Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;

c) Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;

d) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

đ) Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Điều 3. Mức phụ cấp công vụ

Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:

a) Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

3. Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.

4. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.

Điều 5. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.

2. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Điều 7. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nguồn kinh phí chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. THỦ TƯỚNG

Đã ký

Nguyễn Tấn Dũng

Advertisements

48 phản hồi

 1. Tôi muốn hỏi cán bộ, nhân viên trong trường THPT không gảng dạy thì không được hưởng phụ cấp thâm niên nhưng có được hưởng phụ cấp công vụ không?

  • Được hưởng phụ cấp thâm niên nhưng không được hưởng phụ cấp công vụ, ngay cả giáo viên cung vậy.

 2. that la buon khi chung toi la vien chuc lam viec trong co quan quan ly nha nuoc, cong viec thi lam nhu cong chuc, luong thi thap ma lai khong duoc huong phu cap cong vu

  • Xin hỏi, tôi làm công tác hành chính trong một đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp công vụ hay không? Rất mong nhận được câu trả lời sớm. Xin chân thành cảm ơn!

 3. tại sao nhân viên trường học lại không được hưởng phụ cấp công vụ?thật là chán nản trong khi không được hưởng phụ cấp nào cả,phụ cấp thâm niên thì chưa chắc có nửa.ai biết xin trả lời dùm

  • ai bieu chung ta vua la linh lai co dinh lac vao lam chi

  • Vì luật chỉ quy định cho cán bộ công chức thôi, nếu cả viên chức nữa thì kinh phí đâu ra

 4. Toi muon hoi, khi lam thu tuc thanh quyet toan thi phu cap cong vu duoc cho vao muc nao vi trong muc luc ngan sach nha nuoc cua BTC ko co muc phu cap cong vu? cam on moi nguoi!

 5. tôi muốn hỏi: Hiệu trưởng trường tôi trong kỳ hợp hội đồng tuyên bố về phụ cấp công vụ 10% đối với giáo viên trực tiếp lên lớp là không được hưởng, như vậy ban giám hiệu trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa nói như vậy là đúng hay say.

  • Phụ cấp công vụ chỉ áp dụng với cán bộ, công chức còn bạn là giáo viên – gọi là viên chức nên không được hưởng phụ cấp công vụ.

   • Bạn nói giáo viên là viên chức là chưa chính xác! vì khi tuyển dụng vào có 2 loại (viên chức và công chức) giáo viên mà là công chức (theo tôi biết từ 2002 trở về trước) thì vẫn được áp dụng như nghị định 57!

   • Bạn đọc Điều 2 của Nghị định 57/NĐ-CP ngày 07/07/2011 sẽ rõ hơn.Thân chào! Nguyễn Quốc Quy-01686845385

 6. tôi làm việc trong ngành quản lý thị trường. Vậy cho Tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưỡng hay không ?

  • tôi làm kế toán và được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.3, tôi muốn hỏi tôi có được hưởng phụ cấp công vụ hay không?

   • Tôi làm kế toán Trường THPT khi nào thì nhân viên trong trường học được hưởng phụ cấp công vụ,đề nghị chính phủ xem xét không thì tương lai không có nhân viên làm việc trong trường học ,nếu có thì họ sai lầm ?

 7. cho tôi hỏi trong nghị định 57 của chính phủ có nói : đối tượng áp dụng bao gồm cả cán bộ không chuyên trách, nhưng sao tôi thấy hướng dẫn thực hiện của Sở tài chính đồng nai hướng dẫn thực hiện nghị định chỉ áp dụng đối với cán bộ công chức và chuyên trách.
  Điều thứ 2 tôi muốn hỏi là việc hỗ trợ 250.000 đ cho cán bộ có mức lương dưới 2. sao chỉ áp dụng đối với cán bộ công chức chuyên trách, trong khi đó cán bộ không chuyên trách mức phụ cấp đã thấp hơn nhưng không được hưởng. Đề nghị xem xét đối với ph5u cấp, hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách để yên tâm làm việc.

 8. – Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57 thì chỉ cán bộ, công chức mới được hưởng còn những người không chuyên trách thì không được hưởng. Do bạn đọc tiêu đề của NGhị định 92 quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nên hiểu nhầm là được hưởng. Vậy, Sở Tài chính hướng dẫn như vậy là hoàn toàn đúng.

 9. Tôi là giáo viên, đã công tác được 33 năm, mới về hưu từ mùng 1/05/2011, vậy cho hỏi tôi có được hưởng tính thâm niên hay không?

 10. Toi nghi nha nuoc nen xem lai che do chinh sach cho can bo vien chuc lam hanh chinh o cac truong pho thong, nhu can bo van thu o nha truong he so luong 1.33 thu hoi nhu vay lam sao nguoi ta song duoc voi dong luong cua ho.

 11. Theo NĐ57 thì, công chức tập sự, dự bị có được hưởng phục cấp công vụ 10% hay không?

 12. cong an phuong co duoc huong phu cap cong vu kg

 13. Tôi làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp nhà nước. Lương tôi được duyệt hằng năm. Vậy tôi có được hưởng theo chế độ 10% NĐ 57 của CP không?

  • tôi nghĩ NDD57 có nhiều điểm không hợp lý, gây thiệt thòi cho nhiều người, ví dụ cũng là đơn vị sự nghiệp nhưng theo NDD57 chỉ áp dung phụ cấp cho những người làm việc theo hợp đồng 68 còn lãnh đạo thì không, còn như những đơn vị sự nghiệp khác như Ban quản lý chợ, đội quản lý đô thị trực thuộc phòng Kinh tế và hạ tầng thì không được hưởng khoản phụ cấp này nhưng họ là những người làm việc cho nhà nước, lương họ hưởng theo khung, bậc như đơn vị hành chính . Rồi bộ phận làm công tác văn phòng ở các trường…thật là thiệt thòi cho họ, họ làm ở đó họ cũng có đi công tác, giao dịch vậy chỉ có điều họ ít có điều kiện để tham nhũng thôi . Nghỉ mà buồn.

  • Bạn là viên chức nên không được hưởng theo Nghị định 57

 14. Tôi nghỉ hưu vào 01/9/2011 thì có được truy lĩnh từ 01/5/2011-31/8/2011 không? và xin được biết truy lĩnh ở cơ quan cũ hay BHXH?

 15. tôi hiện đang là công chức làm việc tại chi cục phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình. Đơn vị tôi lập danh sách để hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo nghị định 57 có 22 công chức nhưng Sở Nông nghiệp chỉ đồng ý cấp phụ cấp công vụ cho 14 công chức, 8 người còn lại không được hưởng với lý do thừa chỉ tiêu công chức của đơn vị. Tôi xin hỏi, tại sao tôi cũng là công chức được Sở Nội vụ tỉnh tuyển dụng và phân công công tác tại sao tôi lại không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ?

 16. theo Nghị định 57 thi Chủ tịch Công đoàn có được hưởng phụ cấp công vụ 10% hay không?

 17. Theo Nghị định 57 thi chức danh Chủ tịch Công đoàb phường, xã có được hưởng phụ cấp công vụ 10% hay không?

 18. Chuc danh chu tich cong doan. Khong thuoc dang cong chuc va
  chuyen trach. Vi vay ban se ko duoc huong 10% phu cap cong vu

 19. Theo Nghị Định 57 thì Chủ tịch Công đoàn phường có được hưởng phụ cấp công vụ 10% hay không?

 20. theo điều 4 khoản 4 nghị định 57CP có nêu thì trường hợp tôi có hệ số trách nhiệm kế toán trường là :0.15 vậy có được hưởng phụ cấp công vụ không?

 21. tôi muốn hỏi cán bộ không chuyên trach của xã, phường, thị trấn gồm các chức danh nào?

  • Tại koản 3 Điều 14 ND 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xa thì UBND mỗi tỉnh sẽ quy định cụ thể từng chức danh của những người hoạt động không chuyên trách. Bạn ở tỉnh nào thìtra cứu văn bản của tỉnh mình để biết.

  • Bạn tham khảo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

 22. toi muon hoi den thoi diem hien tai ngay 09/11/2011 BTC da co van ban hay thong tu huong dan thi hanh Nghi dinh 57 chua? Neu ai biet thong tu do cho toi xin nha. Cam on truoc!

  • Đền thời đểm này chưa có văn bản hướng dẫn Nghị định 57. Khi nào có chúng tôi sẽ cập nhật lên website

 23. Tại sao cán bộ viên chức hưởng lương 100% lại không được hưởng phụ cấp 10%.

  • Vì Nghị định 57 chỉ áp dụng cho cán bộ công chức nên viên chức không được hưởng.

 24. Theo qui định thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp là công chức theo thông tư 08 hướng dẫn thực hiện NĐ06/2010 là công chức và hưởng lương NSNN 100% mà tại sao NĐ 57 thì không cho hưởng phụ cấp công vụ là hết sức bất hợp lý,

 25. nhân viên trường THPT có được huởng phụ cấp thâm niên không? Theo văn bản nào vây?

  • bạn là viên chức nên không được hưởng. Xem Luật cán bộ công chức và luật viên chức

 26. tôi làm việc theo chế độ hợp đồng 68 (nghị định 68) từ ngày 1/1/2011 là 1 năm và sau này là 2 tháng và 3 tháng cũng theo nghị định 68.
  vậy nay cho tôi hỏi, tôi có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo nghị định 57 ko
  thanks anh, chi chúc anh và chị suwxc khỏe

 27. Giáo viên so với nhân viên hành chính lương cao vời vợi

 28. Tôi làm trong Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, là phòng ban chuyên môn trực thuộc huyện, là cơ quan hành chính sự nghiệp có thu. Nhưng tôi chỉ là chuyên viên, viên chức liệu tôi có được hưởng phụ cấp công vụ không?

 29. chúng tôi là nhân viên văn thu tại trường thcs. Vậy xin hỏi chúng tôi có được hưởng chế độ % phụ cấp công vụ hay không.

  • bạn không phải là công chức nên không được hưởng

 30. Tôi làm việc tại đài truyền thanh huyện là một cơ quan sự nghiệp công lập nhưng không có một khoản thu nhập nào khác ngoài lương ( đơn vị không có thu ) nhưng không được hưởng phụ cấp công vụ bất hợp lý quá.

 31. Đề nghị chính phủ nghiên cứu lại nghị định 57 ,nên quan tâm đến cán bộ nhân viên văn phòng làm việc ở các trường học ,vì lương quá thấp mà ko được hưởng phụ cấp công vụ?? trong tương lai chwacs chắn ko có ai làm nhân viên trong trường học ???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: