Quyết định 18/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh (Có hiệu lực 18/7/2011)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 112/TTr-STNMT ngày 20/6/2011, ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 292/STC-GCS ngày 27/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh là 1,15 lần ( Một phẩy mười lăm ).

 Điều 2. + Giá trị bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác được tính theo phương pháp: xác định toàn bộ giá trị bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác theo đơn giá quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh x (nhân) hệ số trượt giá là 1,15 lần.

                      + Các phương án bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2011 và đã được chi trả, thì không thực hiện điều chỉnh hệ số trượt giá theo quyết định này ( không hồi tố ).

                       + Trường hợp, giá cả vật tư, vật liệu xây dựng tăng cao so với đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác đã được điều chỉnh hệ số trượt giá theo quyết định này; giao Sở Tài nguyên và Môi trương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu trình trình UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời.

                       + Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công thương, Giao thông – Vận tải, Tư pháp, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Trưởng Ban Quản lý các Khu công ngiệp Quảng Nam, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Phước Thanh

Advertisements

Một phản hồi

  1. muc lam phat o viet nam do co quan nao quyet dinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: