Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (có hiệu lực 10/7/2012 và CÓ ĐÍNH KÈM BIỂU MẪU Ở CUỐI VĂN BẢN)

Photobucket

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch như sau:

Điều 1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung

1. Điều 3 được sửa đổi như sau:

“Điều 3. Ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch

Ban hành 05 loại sổ hộ tịch và 66 loại biểu mẫu hộ tịch theo danh mục kèm theo Thông tư này.

Kích cỡ của 05 loại sổ hộ tịch và 66 loại biểu mẫu hộ tịch được thống nhất sử dụng khổ giấy (210 x 297mm)”.

2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“2. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 61 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn (bao gồm các biểu mẫu bản chính còn lại; tất cả các biểu mẫu bản sao, biểu mẫu tờ khai và biểu mẫu khác), bao gồm:

a) 55 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, theo Mục A Danh mục II kèm theo Thông tư này.

b) 06 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP, theo Mục B Danh mục II kèm theo Thông tư này.

Cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được tự truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng miễn phí 61 biểu mẫu theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng Internet, Sở Tư pháp chủ động tổ chức in, phát hành miễn phí các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch trong địa phương”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2012.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./

.TẢI BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

Advertisements

Một phản hồi

  1. hiện nay bộ tư pháp ban hành quá nhiều thông tư quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, các thông tư chủ yếu là để hướng dẫn hoặc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 158/NĐ-CP về đăng ý và quản lý hộ tịch và bây giờ bộ TP lại ban hành nghị định số 05/2012 cũng là để sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 08a/2010. ngoài ra còn biểu mâu về hộ tịch thì thay thế rất nhiều nên khi thực hiện ở cơ sở vừa quen các biểu mẫu và sổ hộ tịch bắt đầu phải học và nghiên cứu làm theo các biểu mẫu mới. điều này rất khó cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp ở xã, phường. Hiện nay s ốlượng công chức làm tư pháp thì còn thiếu ( chỉ có 01 người) và không kể là lĩnh vực chuyên môn mà công chức tư pháp phải làm, mà còn công tác phối hợp gi­ã các nghành nữa….Theo tôi nên chăng các biểu mẫu bộ tư pháp thay đổi cần khảo sát tình hình cụ thể ở địa phương, và không thay đổi nhiều như vậy. Điều này càng làm cho đội ngũ công chức ởcơ sở càng thêm lúng túng khi thực hiện mà thôi. Trong khi thông tư này thì lại bổ sung thông tư kia điều này ở xã vùng sâu, vùng xa như chúng tôi là rất khó, các văn bản này khi cần tìm khó khăn ( tú sách nhiều loại giấy tờ) thông tin trên itơnet chưa phổ biến. Tôi nghĩ b tư pháp cần có giải pháp là nếu thay đổi nội dung của các thông tư hướng dẫn thì thay thế hẳn các thông tư đó, không để thông tư này bổ sung thông tư kia, điều rất dễ nhầm lẫn trong thực hiện công việc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: