Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT

Mục tiêu

bao_luc_hoc_duong_tang

Thực hiện Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội khóa XIII về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật số 12/2017/QH14).

Mục tiêu chính của việc ban hành Luật này là khắc phục những điểm sai sót đã phát hiện được của BLHS số 100/2015/QH13 nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán của BLHS, góp phần bảo đảm áp dụng thống nhất Bộ luật trong thực tiễn, đồng thời, bổ sung một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn sau khi BLHS số 100/2015/QH13 được thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

XEM TIẾP

Advertisements

Slide bài giảng giới thiệu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường

imagesBài giảng được thiết kế bằng powerpoint, hình ảnh đẹp, dễ hiểu

Trích dẫn các quy định của Hiến pháp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Nghị định 176/2013/NĐ-CP…

Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải văn bản

Lưu ý: Có tính phí soạn thảo đến hết tháng 8/2017

Slide bài giảng Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

Bài giảng được thiết kế dưới dạng powerpoint, hình ảnh đẹp, ngắn gọn, dễ hiểu

Lồng ghép các quy định của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com để TẢI VĂN BẢN

Bài giảng Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bài giảng Nghị định 155/2016/NĐ-CP được soạn bằng powerpoint

Liên hệ gmail: kesitnh355@gmail.com để tải văn 

lưu ý: Có tính phí

Bài giảng kỹ năng ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính

TẢI TẠI ĐÂY

Đề cương tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính (powerpoint)

– Lệ phí tải văn bản: 20.000đ

– Liên hệ admin: kesitinh355@gmail.com

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (POWERPOINT)

Liên hệ: kesitinh355@gmail.com để tải văn bản

Đề cương tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và Công ước Biển

Vào link để tải văn bản http://tuphaptamky.gov.vn/wp/?p=8169

Đề cương tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

PhotobucketLiên hệ admin: kesitinh355@gmail. com để tải văn bản

Thông tin pháp luật tháng 9/2012 (power point) sử dụng cho ngày pháp luật

PhotobucketLiên hệ admin: kesitinh355@gmail. com để tải văn bản

Giới thiệu Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang khẳng định một vị trí, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt trong điều kiện nước ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa; với vai trò là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật, là khâu đầu tiên của quy trình triển khai thực hiện pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Chính vì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có một vị trí và vai trò rất quan trọng như trên, ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Luật gồm 5 chương với 41 điều: quy định nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

1. Về quyền được thông tin và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân (điều 2): Luật khẳng định công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Đồng thời, Luật xác định trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật.

Quyền này được cụ thể hóa tại khoản 2 Điều 11 (Hình thức PBGDPL), Điều 15 (Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật), khoản 2 Điều 17 (PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân). Tiếp tục đọc

Công văn 2962/BTP-PBGDPL ngày 18/4/2012 tổng kết Đề án 2 – Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 do Bộ Tư pháp ban hành (có hiệu lực 18/4/2012)

PhotobucketNgày 12/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 270/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012, Đề án đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá 04 năm thực hiện (2009-2012) và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Năm nay là năm cuối cùng thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức tổng kết Đề án và Chương trình trên toàn quốc vào tháng 11/2012. Để việc tổng kết có hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi trách nhiệm của mình tiến hành tổng kết Đề án bằng các hình thức phù hợp, đồng thời có báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2012 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Tiếp tục đọc